Recrutare asistenţi de cercetare

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava anunţă lansarea sesiunii de recrutare în vederea
selecţiei a trei asistenţi de cercetare ştiinţifică în domeniul economie în cadrul proiectului cu titlul
PORTCultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală, contract nr. 56PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0884