ARHINOV

Traditional private and public utility buildings - innovative architectural solutions for adapting to contemporary functionalities

Results

Etapa: 1-1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și U.E.
Activitatea: A.1.1.1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și U.E.
Livrabil:
1.1.1-L1
Managementul patrimoniului construit în Romania și UE. Studii, cercetări și proiecte.
Categorii de măsuri, metode și operațiuni utilizate pentru conservarea, reabilitarea și regenerarea zonelor, ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu.

Scurtă descriere:
Studiul de față își propune sa identifice din perspectiva managementului patrimoniului construit problematica zonelor cu valoare istorica, culturală: starea patrimoniului construit şi a siturilor istorice, factorii principali ai distrugerii patrimoniului cultural, aspecte ale degradării și distrugerii peisajului cultural, patrimoniului construit, monumentelor și componentelor artistice. În primele
capitole dedicat patrimoniului si managementului patrimoniului construit sunt prezentate cele mai importante măsuri pentru protejarea acestuia, legislative si instituționale, aspecte și elemente de analiză strategică și programare operațională, ariile de intervenție așa cum reies din studiile și cercetările elaborate pe această temă. Ultimul capitol prezintă metode si practici utilizate in
conservarea, reabilitarea și regenerarea zonelor, ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu (restaurare, conservarea, conversie, etc) însoțite de abordări metodologice, aspecte ale gestionării intervențiilor asupra patrimoniului construit, studii, cercetări și proiecte reprezentative.

Autori:

Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Masloski Carmen.

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
Versiunea: v1

Etapa: 1-1
Studii, analize şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici în
valorificarea peisajului construit
Activitatea: A.1.1.2
Vizite de studiu şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici de integrare armonioasă a unor abordări constructive în peisajul cultural, existente în România.
Documentare privind soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu.
Livrabil:
1.1.2-L2 Bune practici în valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului construit şi soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu în România
Scurtă descriere:
Prezentul studiu constituie un instrument teoretic ce serveşte la o corectă identificare a tipologiilor tradiţionale dar şi a exemplelor de bună practică în relaţie cu revitalizarea satului românesc şi a patrimoniului construit.
Autori:

Dragoş Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere
Costin, Masloski Carmen.
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Versiunea: vl

Etapa: 1-2
Documentare și cercetări privind caracteristicile constructive specifice caselor tradiționale din zonele țintă.

Activitatea: A.1.2.1
Documentare pentru identificarea elementelor morfologice precum și a tehnicilor constructive prezente în construcțiile studiate.

Livrabil:
1.2.1-L1 Cercetări privind caracteristicile constructive specifice caselor tradiționale din zonele țintă

Scurtă descriere:
Studiul identifică elementele morfo-spațiale și formale, care, prin caracteristicile lor unice și prin modul în care se asociază, definesc specificul arhitectural local în zonele țintă ale proiectului. Sunt prezentate succint, într-o clasificare realizată pe paliere diferențiate:
.organizarea de ansamblu a gospodăriei, materialele de construcții utilizate, tehnicile si tehnologiile de punere în operă, principalele sisteme constructive utilizate, forma, volumetria și morfologia locuinței tradiționale, modelarea spațială și organizarea
funcțională, principalele elemente generatoare de expresivitate plastică.

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.1

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil:

2019_UTGA_A1.2.1_L2

Valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului arhitectural rural și soluții de reabilitare și revitalizare a clădirilor tradiționale și de patrimoniu din regiunea Bucovinei

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

 

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.1

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil:

2019_UTGA_A1.2.1_L3

Reutilizarea adaptată a ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu. Conversia arhitecturală

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.2

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil:

2019_UTGA_A1.2.2_L1

Metodologie de lucru privind abordarea în teren și preluarea de relevee a clădirilor reprezentative din bazele de date pilot

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2
Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Activitatea: A.1.2.2
Analiza cercetărilor din cadrul Proiectelor 2 și 3 (utilizare cecuri), dezvoltarea metodologiei de lucru și completarea cu relevee a unui eșantion de 20 de clădiri reprezentative (din cele identificate de partenerii de la Bucovina Institut si UPM Târgu Mureș), câte 10 pentru fiecare zonă. Participarea la vizitele de lucru organizate de P1 și P2 pentru vizualizarea rezultatelor bazelor de date pilot

Livrabil:
1.2.2-L2 Relevee pentru eșantion de 20 de clădiri reprezentative din zonele țintă

Scurtă descriere:
Prezentul exemplifică o parte din cele 20 de case tradiționale și clădiri reprezentative -câte 10 din fiecare zonă țintă

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1 – Sinteză, în limita a 10MB pe fișier

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.2

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil: 2019_UTGA_A1.2.2_L3 Memo vizite lucru

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2
Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Activitatea: A.1.2.3
Analiza cercetărilor din cadrul Proiectelor 2 și 3 (utilizare cecuri), dezvoltarea metodologiei de lucru și completarea cu relevee a unui eșantion de 20 de clădiri reprezentative (din cele identificate de partenerii de la Bucovina Institut si UPM Târgu Mureș), câte 10 pentru fiecare zonă. Participarea la vizitele de lucru organizate de P1 și P2 pentru vizualizarea
rezultatelor bazelor de date pilot

Livrabil:
1.2.3-L2 Matrice de analiză a principalelor tipuri de case regăsite în releveele efectuate în zonele țintă

Scurtă descriere:
Prezentul livrabil analizează o parte din cele 20 de case tradiționale și clădiri reprezentative relevate în Bucovina și Transilvania de Sud

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Andrei Purcaru, Mihai Codreanu, Cădere Costin
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Activitatea: A.1.2.6

Realizarea unui ”Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradiționale” din zonele țintă. Realizarea formei printate a îndrumarului în 250 de exemplare și postarea acestuia pe platforma proiectului complex PORT Cultural

Livrabil:

1.2.6-L1 Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradiționale

Scurtă descriere:

Prezenta lucrare se dorește o colecție de resurse privind tehnici de construcție populare tradiționale

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-3

Diseminarea în cooperare cu P4 către mediul de afaceri și transferul rezultatelor din etapa 1-2 către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/ subdestinații turistice), participarea la evenimente de diseminare în mediul rural (în câte trei locații din fiecare zonă țintă) în cooperare cu P2, P3 și P4

Activitatea: A.1.3.1

Diseminarea rezultatului la nivelul proiectului prin activități specifice

Livrabil:

1.3.1-L1: Prezentări evenimente

Scurtă descriere:

O scurtă descriere a activităților de diseminare a rezultatelor împreună cu partenerii

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

a. ”Valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului arhitectural rural și soluții de reabilitare și revitalizare a clădirilor tradiționale și de patrimoniu din regiunea Bucovinei”, autori Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Revista Repere ISSN 2067-3922, nr. 37, pp. 11-17;
b. ”Reutilizarea adaptată a ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu. Conversia arhitecturală”, autori Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Repere ISSN 2067-3922, nr. 38, pp. 8-16;
c. „Adapted techniques for protecting traditional buildings”, autor Dohotariu, I., Lumen Proceedings: Vol. 13, (pp. 368-376), 2020, ISI Proceedings
d. „Adapted reuse of heritage ensembles and buildings. Architectural conversion”, autori Dohotariu, I. & Purcaru, A., Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, 2020, BDI

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi