Activităţi

Proiect component P1 - Soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea clădirilor tradiționale de utilitate privată și publică, la funcționalități contemporane
 1. Studii, analize și documentare în teren pentru identificarea de bune practici în valorificarea peisajului construit
 2. Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane
 3. Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului prin activități specifice
Proiect component P2 - Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Documentare istorică și etno-demografică
 1. Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei
 2. Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”
Proiect component P3 - Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud
 1. Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud
 2. Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei
Proiect component P4 - Cercetare privind oportunități de dezvoltare antreprenorială în mediul rural şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale
 1. Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)
 2. Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă
 3. Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă
 4. Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Proiect component P5 - Valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltare locală integrată în mediul rural. Model de analiză complexă a impactului dezvoltării/ modernizării potențialului cultural
 1. Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)
 2. Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
 3. Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
 4. Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă