PACULT

(Re)valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea locală integrată în mediul rural. Model de analiza complexă a impactului dezvoltarii/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Descriere

Obiectivul principal al proiectului constă în identificarea unor metode privind (re)valorizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea locală integrată în mediul rural, precum și crearea unui model de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Caracterul  inovativ al acestui proiect se referă la identificarea, valorizarea şi activarea patrimoniului construit cu potenţial de modernizare şi adecvare la cerinţele mediului de consum modern, cu prezervarea profilului şi particularităţilor istorice şi arhitecturale, etc. Pentru zonele selectate se vor dezvolta hărţi ale elementelor de patrimoniu predominante, nevalorificate, valorificate parţial sau în stare neutilizabilă. Acestea vor reprezenta foaia de parcurs pentru partenerul 1, care va asigura, prin soluţii arhitecturale adecvate, valoarea adăugată necesară pentru reintegrarea în circuitul turistic local, regional şi naţional.

Instrumentele de cercetare dezvoltate în proiect au ca scop sprijinirea noilor antreprenori, în special a celor care doresc să promoveze un nou model de turism cultural, ce asigură protecţia mediului natural, contribuie la susţinerea refacerii patrimoniul construit sau adaptării acestuia şi, ulterior, integrează aceste tipuri de obiective patrimoniale cu produse inovative de turism, asigurând potenţialul de dezvoltare a cererii de piaţă pentru consum integrat, modern, participativ. Se vor analiza situaţiile de asociere a diverselor elemente de patrimoniu asociate cu servicii inovative de consum cultural, creându-se hărţi ce evidenţiază elementele identitare predominante, care, printr-un management adecvat, pot contribui la dezvoltarea economică şi socială locală. Deoarece ne adresam cu predilecţie mediului rural si patrimoniului construit de la sate, tradiţional, în dezvoltarea politicilor de suport am integrat componenţa parteneriatului public-privat şi dezvoltarea întreprinderilor de economie socială, ca modele posibil de urmat pentru revigorarea activităţii antreprenoriale pe termen scurt şi mediu. Pentru abordarea pe termen lung am urmărit identificarea stakeholderilor prezenţi şi potenţiali şi dezvoltarea unei reţele de monitorizare, stimulare şi promovare a oportunităţilor de afaceri la nivel zonal, precum şi atragerea unor actori de piaţă reprezentativi, capabili să susţină extinderea reţelelor colaborative la nivel internaţional şi consolidarea acestora. În acest fel, practic, se susţine dezvoltarea unui sector de nişă, atât în cercetarea inter, trans, multidisciplinară, cât şi în domeniul antreprenoriatului, respectiv sectorul activării moştenirii culturale şi transformării în factor de dezvoltare durabilă.

Activități

Activitatea 5.1.1 Identificarea modelor de consum specifice mediului rural (national vs international). Analiza limitelor de standardizare
Activitatea 5.1.2 Cercetare documentara în localitatile selectate din cele 2 zone
Activitatea 5.1.3 Ancheta calitativa in zonele cu patrimoniu exploatat

Activitatea 5.2.1 Analiza si selectia bunelor practici - nationale vs europene
Activitatea 5.2.2 Elaborarea metodogiei de cercetare
Activitatea 5.2.3 Cercetare în teren -ancheta si focus grup
Activitatea 5.2.4 Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Activitatea 5.3.1 Studii privind bune practici internaționale
Activitatea 5.3.2 Elaborare proiect de politici publice pentru protejarea peisajului cultural și patrimoniului construit - Agenda locala si Plan de actiune
Activitatea 5.3.3 Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților, în vederea valorificării patrimoniului cultural

Activitatea 5.4.1 Analiza cost-beneficiu la nivelul locatiilor si proiectelor selectate (cel putin 5 tipuri pe zona selectata - Bucovina; Transilvania de Sud)
Activitatea 5.4.2 Dezvoltarea unui sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficienta a patrimoniului cultural identitar
Activitatea 5.4.3 Proiect pilot- testare sistem de indicatori pe localitati selectate
Activitatea 5.4.5 Transferul către mediul economic al activităților și diseminarea activităților Proiectului 5

Rezultate preconizate

0
Studiu cu privre la modele de consum în turismul cultural – tipologie specifică mediului rural
0
Documentație: Registru operațional de produse/servicii din zonele selectate
0
Documentație: Ghid de bune practici privin politici și instrumente de protejarea patrimoniului și dezvoltarea antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului contruit
0
Documentație: Ghid de bune practici antreprenoriatle pe atribute calitative de diversitate multiculturală/multi-etnică
0
Documentație: Hartă a potențialului antreprenorial
0
Studiu: Monografie a tipurilor de dezvoltare antreprenorială
0
Lucrări științifice/ publicații
0
Model de investigare a percepției consumatorilor (chestionar)
0
Model integrat de politici publice
0
Model de analiză integrată cost-beneficiu pe zonele selectate
0
Sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar
0
Bază de date
0
Hartă GIS integrată pe platforma PORT Cultural cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate

Echipa

VALENTINA VASILE

Coordonator proiect / cercetător

Este cercetător științific grad I și profesor universitar. Specializare în economie: capital uman, antreprenoriat, patrimoniu cultural, politici publice, dezvoltare sustenabilă; reziliență economică. [...]

GHEORGHE ZAMAN

Cercetător proiect

Membru corespondent al Academiei Române. Specializare în economie : dezvoltare sustenabilă, politici publice, analize macroeconomice, conturi satelit. [...]

MARIUS SURUGIU

Cercetător proiect

Cercetător științific I în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române; diplomă de economist (2001), studii doctorale (2007) și studii postdoctorale (2013) [...]

RALUCA MAZILESCU

Cercetător proiect

Raluca Mazilescu este cercetător științific II în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române; Este licențiată în Economie, Academia de Studii Economice București (2001). [...] \

CRISTINA RODICA BOBOC

Cercetător proiect

Profesor universitar Academia de Studii Economice, Cercetător științific II în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române; diplomă de matematician (1997) și economist (2002), studii doctorale (2003) și studii postdoctorale (2012). [...]

ANCA CRISTEA

Cercetător proiect

Anca Cristea este cercetător științific III în cadrul Institutului de Economie Națională al Academiei Române. [...]

Simona Ghiță

Cercetător proiect

Profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Statistică și Econometrie al ASE București, cercetător științific II în cadrul Institutului de Economie Națională - Academia Română, licențiat în economie - specializarea Informatică economică și doctor în Cibernetică și Statistică Economică (ASE)

Ana-Maria Ciuhu

Cercetător proiect

Cercetător științific la Institutul de Economie Națională al Academiei Române și consilier în cadrul Direcției Generale de Demografie și Statistică Socială a Institutului Național de Statistică. Specializare în economie: forța de muncă, digitalizarea economiei, proiectarea și analiza cercetărilor statistice selective.

Andreea-Oana Enache

Cercetător proiect

Cercetător științific în cadrul Institutului de Economie Națională, licențiată în economie, student doctorand al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, din cadrul Academiei Române; Principalele domenii de competență: migrația forței de muncă, patrimoniul cultural, antreprenoriat, modelare econometrică.

Andreea Stroe

Cercetător proiect

Cercetător științific în cadrul Institutului de Economie Națională, lector universitar doctor, absolventă de studii doctorale în Economie. Specializare: antreprenoriat, patrimoniu cultural, analiză economico-financiară, asigurări și reasigurări.

Institutul de Economie Națională București