PATRITRANS

Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Transilvania de Sud

Descriere

Statul român și-a luat angajamentul prin Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului (adoptată la Florența la 20 octombrie 2000) de a asigura realizarea obiectivelor înscrise în această Convenție. Peisajul este înțeles ca un “patrimoniu comun” al cărui management trebuie să  genereze “acorduri în domeniul economic şi social”, prin care să se “ajungă la o dezvoltare durabilă bazată pe o relație echitabilă şi armonioasă între necesitățile sociale, activitățile economice şi mediu”. Analiza diagnostic și consultarea stakeholderilor, realizate în faza de pre-proiect, au relevant o dezvoltare haotică a peisajului construit, ducând la o scădere a atractivității zonei și a calității vieții locuitorilor din zona vizată.

Obiectivul proiectului PATRITRANS – Patrimoniul construit și  peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud are în vedere crearea unei baze de date privind specificul patrimoniului construit (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) pentru zona de sud a Transilvaniei, prin documentare tehnică și antropologică. Se va urmări în paralel și dezvoltarea capacității organizaționale a instituției, prin instrumentele și serviciile de cercetare care vor deveni operaționale după finalizarea proiectului.

Caracterul inovativ este dat de metodologia de investigare și documentare a clădirilor tradiționale (documentare fotografică și antropologică), prin rezultatele proiectului, ce surprind în mod științific realități ce au fost investigate doar parțial până în prezent în zona Transilvania de Sud (studiu istoric și etno-demografic privind evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale; studiu ce investighează caracteristicile patrimoniului construit și legătura cu diversitatea multiculturală și etnică a zonei etc.). Elementele de patrimoniu identificate vor fi localizate cu instrumente GIS și vor fi postate pe platforma PORT-Cultural, ce va asigura (pe lângă alte mijloace) transferul informațiilor și entităților identificate către comunitate și potențiali beneficiari din mediul de afaceri și din instituțiile publice. Proiectul va documenta, compara și identifica elemente de patrimoniu construit din zona țintă.

Activități

Activitatea 3-1-1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Transilvania de Sud.
Activitatea 3-1-2
Cercetare privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia. Identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de contrucții tradiţionale (private și publice) relevante pentru patrimoniul Transilvaniei de Sud, cu documentare fotografică și istorică, cu documentare din arhivele diferitelor instituții.
Activitatea 3-1-3
Vizită de lucru și workshop ”Bune practici în protejarea patrimoniului construit”. Schimb de experiență inter-regional.

Activitatea 3-2-1
Stagiu de pregătire la P1/CO de 2 zile: Metodologia de cercetare dezvoltată în PC2.
Activitatea 3-2-2
Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1. Se va utiliza metodologia realizată de P1 în Proiectul 2.
Activitatea 3-2-3
Vizită de lucru în vederea diseminării bazei de date pilot.
Activitatea 3-2-4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex.
Activitatea 3-2-5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului: pe platforma PORT Cultural și pe platforma ERRIS;
Activitatea 3-2-6
Diseminarea către mediul de afaceri și transferul rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă / subdestinații turistice)

Rezultate

0
Studiu istoric și etno-demografic privind evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Transilvania de Sud
0
Studiu privind caracteristicile patrimoniului construit și impactul diversității multiculturale și etnice asupra acestuia
0
Studiu privind istoricul clădirilor reprezentative pentru patrimoniul construit (documentare fotografică și în arhive)
0
Catalog ”Case Tradiționale din Transilvania” (400 exemplare
0
Publicație/ lucrare științifică
0
Bază de date pilot cu cel puțin 30 de construcții reprezentative pentru patrimoniul construit, din diferite zone etnografice ale Transilvaniei de Sud
0
Bază de date extinsă cu cel puțin 70 de construcții reprezentative pentru patrimoniul construit
0
Catalog electronic ”Casele Tradiționale ale Transilvaniei”

Echipa

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș