PATRIBUC

Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din perspectiva istorică și etno-demografică.

Descriere

Conform Directivei 2011/92/EU privind evaluarea efectelor unor proiecte publice și private asupra mediului, „peisajul contribuie la formarea culturilor locale şi este o componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural european, contribuind la bunăstarea umană şi la consolidarea identității europene”. Patrimoniul construit este o resursă importantă a peisajului cultural, peisaj care a înregistrat în ultimele două decenii, în aproape toate zonele României, mutații dramatice favorizate de un cadru legislativ permisiv și de aplicarea confuză a noi modele constructive în destinații turistice reprezentative. Lipsa unei cunoașteri adecvate a importanței patrimoniului construit, a unei inventarieri a resurselor valoroase existente, determină o inconsistență a politicilor de conservare, ca și intervenții neadecvate ale proprietarilor publici sau privați a acestor resurse. Proiectul Patrimoniul construit și  peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din perspectiva istorică și etno-demografică. (PATRIBUC) va răspunde acestei nevoi prin cercetări istorice, etno-demografice și antropologice ce vor documenta contextual de dezvoltare al peisajului construit, va inventaria elemente valoroase ale patrimoniului cultural construit, prin documentare în teren. Prezenta propunere de proiect se înscrie în aria preocupărilor membrilor echipei de proiect de la Institutul Bucovina, și face parte din Planul de cercetare al institutului  și  are un profund caracter de noutate pentru partea de nord a Regiunii de Nord-Est, Bucovina.

Obiectivul principal al proiectului este crearea unei baze de date privind specificul patrimoniului construit (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) a Bucovinei, prin documentare tehnică și antropologică și întocmirea unui raport care să cuprindă caracteristicile specifice ale peisajului construit, cu identificarea elementelor valoroase de patrimoniu, crearea unei baze de date de 100 de clădiri tradiționale valoroase. De asemenea, se urmărește optimizarea competențelor cercetătorilor în domeniul dezvoltării, protejării și valorificării patrimoniului cultural reprezentativ, prin metodologia de cercetare și instrumentele de dezvoltare strategică dezvoltate.

Caracterul inovativ este dat de metodologia de investigare și documentare a clădirilor tradiționale (documentare fotografică și antropologică), prin rezultatele proiectului ce surprind în mod științific realități ce nu au fost investigate până în prezent în zona Bucovinei (studiu istoric și etno-demografic privind evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina; studiu ce investighează caracteristicile patrimoniului construit și legătura cu diversitatea multiculturală și etnică a zonei etc.). Elementele de patrimoniu identificate vor fi localizate cu instrumente GIS și vor fi postate pe platforma PORT-Cultural, ce va asigura (pe lângă alte mijloace) transferul informațiilor și entităților identificate către comunitate și potențiali beneficiari din mediul de afaceri și din instituțiile publice. Proiectul va documenta, compara și identifica elemente de patrimoniu construit din zonele etnografice ale Bucovinei.

Activități

Activitatea 2-1-1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic „Evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina.”
Activitatea 2-1-2
Cercetare privind peisajul cultural al Bucovinei; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia. Identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de contrucții tradiționale (private și publice) relevante pentru patrimoniul Bucovinei, cu documentare fotografică și istorică, cu documentare din arhivele diferitelor instituții.

Activitatea 2-2-1
Studii privind instrumentele de cercetare și analiza critică a acestora și a metodologiilor existente
Activitatea 2-2-2
Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1
Activitatea 2-2-3
Vizită de lucru în vederea diseminării bazei de date pilot
Activitatea 2-2-4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex
Activitatea 2-2-5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului: pe platforma proiectului complex PORT Cultural şi pe platforma www.erris.gov.ro
Activitatea 2-2-6
Diseminarea către mediul de afaceri și transferul rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă / subdestinații turistice)

Rezultate

0
Studiu istoric și etno-demografic privind evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina
0
Studiu privind caracteristicile patrimoniului construit și impactul diversității multiculturale și etnice asupra acestuia
0
studiu privind istoricul clădirilor reprezentative pentru patrimoniul construit (documentare fotografică și în arhive)
0
Studiu privind instrumentele de cercetare și analiza critică a acestora și a metodologiilor existente pentru analiza patrimoniului construit
0
Catalog ”Case Tradiționale din Bucovina” (400 exemplare)
0
Publicație/ lucrare științifică
0
Metodologie de cercetare în vederea inventarierii și documentării fotografice și antropologice a clădirilor tradiționale reprezentative
0
Bază de date pilot cu cel puțin 30 de construcții reprezentative pentru patrimoniul construit, din diferite zone etnografice ale Bucovinei
0
Bază de date extinsă cu cel puțin 70 de construcții reprezentative pentru patrimoniul construit
0
Catalog electronic ”Casele Tradiționale ale Bucovinei”

Echipa

ȘTEFAN PURICI

Coordonator proiect / cercetător

Ștefan Purici este managerul proiectului component P2 și este cercetător științific la Institutul Bucovina al Academiei Române. [...]

MARIAN OLARU

Cercetător proiect

Marian Olaru este cercetător în cadrul proiectului PORT Cultural, cercetător științific II și director al Institutului „Bucovina” al Academiei Române din Rădăuți. [...]

OVIDIU BÂTĂ

Cercetător proiect

Ovidiu Bâtă este cercetător în cadrul proiectului PORT Cultural și cercetător științific III la Institutul „Bucovina” al Academiei Române din Rădăuți. [...]

ȘTEFĂNIȚA MIHAELA UNGUREANU

Cercetător proiect

Ștefănița-Mihaela Ungureanu este cercetător în cadrul proiectului PORT Cultural și cercetător științific III la Institutul „Bucovina” al Academiei Române din Rădăuți. [...]

CAROL MOHR

Cercetător proiect

Carol Mohr este asistent cercetător în cadrul proiectului PORT Cultural și cercetător științific la Institutul „Bucovina” al Academiei Române din Rădăuți. [...]

CRISTIAN - ALEXANDRU BOGHIAN

Cercetător proiect

Cristian Alexandru Boghian este doctor în istorie, fiind licențiat atât în istorie (șef de promoție) cât și în economie. [...]

Institutul "Bucovina"