PATRIBUC

Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din perspectiva istorică și etno-demografică.

PATRITRANS

Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Transilvania de Sud

Rezultate

Obiectivul proiectului PATRITRANS – Patrimoniul construit și  peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud are în vedere crearea unei baze de date privind specificul patrimoniului construit (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) pentru zona de sud a Transilvaniei, prin documentare tehnică și antropologică. Se va urmări în paralel și dezvoltarea capacității organizaționale a instituției, prin instrumentele și serviciile de cercetare care vor deveni operaționale după finalizarea proiectului.

Etapa: 3-1
Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud

Activitatea: A.3.1.1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Transilvania de Sud
Livrabil:
3.1.2-L1 Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud

Scurtă descriere:
Scopul prezentului studiu este să prezinte tipul de așezări regăsite în Transilvania de Sud, concentrându-se pe analizarea particularităților așezărilor și gospodăriilor celor trei etnii predominant întâlnite în această zonă etnografică (români, sași și maghiari).
Autori: Daniel Ștefan, Elena Bunduchi, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea „Petru Maio” din Târgu-Mureș
Versiunea: FINAL

Etapa: 3-1
Documentație privind identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale în Transilvania de Sud
Activitatea: A.3.1.2
Cercetare privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare ale acestuia. Identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale (private și publice) relevante pentru patrimoniul Transilvaniei de Sud, cu documentare din arhivele diferitelor instituții.
Livrabil:
3.1.2-L2 Documentație privind identificarea de tipuri constructive și descrierea
tipologiilor de construcții tradiționale în Transilvania de Sud
Scurtă descriere:
Scopul prezentului studiu este să identifice și să prezinte tipologia construcțiilor
tradiționale la nivelul Transilvaniei prin identificarea tipurilor constructive.
Autori: Daniel Ștefan, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa, Laura Brad, Călin- Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 3-2
Cercetare Exploratorie a patrimoniul construit: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei”

Activitatea: A.3.2.1
Metodologia de cercetare dezvoltată în P2.
Livrabil:
3.2.1-L1 Metodologie preluată de cercetare exploratorie ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit.”

Scurtă descriere:
Prezentul metodologie va fi folosită la realizarea unei baze de date pilot cu cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri reprezentative (ce va fi extinsă în alte etape ale proiectului), care să conțină și elemente specifice pentru minoritățile etnice din zonă. Aceasta va permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1.
Autori și co-autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi.

Metodologie preluată și adaptată pentru specificul Transilvaniei de Sud de către Ștefan Daniel, Oltean Anca. 
Partener responsabil elaborare metodologie: Institutul Bucovina
Partener responsabil preluare metodologie: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 3-2
Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale- parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei


Activitatea: A.3.2.2
Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative in Pr1. Se va utiliza metodologia realizată de IB în Pr2.

Livrabil:
3.2.2-L1 Tabel centralizator clădiri identificate


Scurtă descriere:
Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de 30 case tradiționale analizate până în prezent, din două județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași). Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc.

Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Elena Bunduchi, Laura Brad, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș

Versiunea: v2

Documentație tehnică și antropologică cu privire la patrimoniul construit al sudului Transilvaniei

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.3.2.3
Vizita de lucru specifică activității A 3.2.3 din cadrul proiectului component 3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

Livrabil:
3.2.3 L1 Raport privind vizita de lucru specifică activității A 3.2.3 din cadrul proiectului component 3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

Scurtă descriere:
Pentru desfășurarea acestei activități, membrii echipei UMFST „G.E. Palade” din Târgu-Mureș au efectuat activități preliminare, care au constat, în principal, în organizarea vizitei de lucru, stabilită de comun acord cu membrii echipei UT Iași. Așadar, în perioada 09 – 11 iunie 2019, membrii celor două echipe de proiect s-au deplasat în mai multe localități din zona Transilvaniei de Sud, în scopul cunoașterii bazei de date pilot și a documentării suplimentare a acesteia, la cerințele echipei UT Iași..

Autori: Stefan Daniel, Popa Maria Alexandra, Bunduchi Elena, Laura Brad, Comes Calin Adrian, Oltean Anca, Boanta Adrian, Ciucan Rusu Liviu
Partener responsabil: UT Iasi

Versiunea: v1

Etapa: 3-2

Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale- parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei

Activitatea: A.3.2.4

Extinderea bazei de date pilot la 100 case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative in Pr1. Se va utiliza metodologia realizată de IB în Pr2.

Livrabil:

3.2.4-L1 Tabel centralizator clădiri identificate

Scurtă descriere:

Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de 27 case tradiționale analizate până în prezent, din două județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași). Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc.

Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Elena Bunduchi, Laura Brad, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu

Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș

Versiunea: v1

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.3.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex.
Livrabil: 3.2.4-L1 Bază de date centralizată_chestionar p2
Scurtă descriere:
În anul 2020, a fost finalizată baza de date, fiind adăugate case din mai multe localități ale județelor incluse în zona Transilvaniei de Sud, conform metodologiei proiectului.
Autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Liviu Ciucan-Rusu, Adrian
Boantă, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu-Mureș

Etapa: 3-2
Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale- parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei

Activitatea: A.3.2.4
Extinderea bazei de date pilot la 100 case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative in Pr1. Se va utiliza metodologia realizată de IB în Pr2.
Livrabil:
3.2.4-L1 Tabel centralizator clădiri identificate
Scurtă descriere:
Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de 27 case tradiționale analizate până în prezent, din două județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași). Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină
atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc.

Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Elena Bunduchi, Laura Brad, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.2.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex.
Livrabil:
3.2.4-L2 Bază de date centralizată Fișă semnal
Scurtă descriere:
În anul 2020, a fost finalizată baza de date, fiind adăugate case din mai multe localități ale județelor incluse în zona Transilvaniei de Sud, conform metodologiei proiectului. Acestor case li s-a întocmit fișa semnal, acestea fiind încărcate pe platforma proiectului.
Autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Liviu Ciucan-Rusu, Adrian Boantă, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.3.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex.
Livrabil:
2.2.4-L3 Bază de date_final Transilvania de Sud

Scurtă descriere:
În anul 2020, a fost finalizată baza de date, fiind adăugate case din mai multe localități ale județelor incluse în zona Transilvaniei de Sud, conform metodologiei proiectului.
Autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Liviu Ciucan-Rusu, Adrian
Boantă, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu-Mureș

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.3.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex.
Livrabil:
3.2.4-L4 Fișe patrimoniale

Scurtă descriere:
Fișa patrimonială prezintă resursele de patrimoniu identificate pe parcursul activității de cercetare în teren (o prezentare descriptivă extinsă a casei).
Autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Liviu Ciucan-Rusu, Adrian Boantă, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș

Etapa: 3-2
Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale – parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei

Activitatea: A.3.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex.
Livrabil:
3.2.4-L5 Tabel centralizator clădiri – catalog electronic extins

Scurtă descriere:
Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de cel puțin 100 case tradiționale analizate până în prezent, din șase județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba, Sibiu, Brașov și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași). Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc. Zone deja recunoscute pentru patrimoniul cultural au fost excluse pentru identificarea clădirilor reprezentative (ex.: Viscri sau alte zone săsești deja înscrise în patrimoniul cultural recunoscut), fiind astfel identificate clădiri reprezentative în zone mai puțin cunoscute ale județelor înscrise.

Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Laura Brad, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Elena Bunduchi, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.3.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice, pentru promovarea acestora pe portalul proiectului complex
Livrabil:
2.2.4-L6 Documentație extinsă

Scurtă descriere:
Documentația cuprinde fișe semnal scanate (PDF) corespunzătoare caselor identificate în zona Transilvaniei de Sud în anul 2020.

Autori și co-autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Liviu Ciucan-Rusu, Adrian Boantă, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu-Mureș

Etapa: 2-2
Diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul proiectului component P3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

Activitatea: A.3.2.5
Diseminarea rezultatelor proiectului

Livrabil:
3.2.5.(b)-L1 Raport privind diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul proiectului component P3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud


Scurtă descriere:
Pentru îndeplinirea activității A 3.2.5 „Diseminarea rezultatelor proiectului. Actualizarea platformei PORT Cultural” din cadrul Etapei 3-2, echipa proiectului component P3 a elaborat mai multe lucrări, care au fost diseminate în cadrul mai multor conferințe internaționale și/sau publicate.


Autori:
Partener responsabil: UMFST G.E. Palade din Tirgu Mures

Versiunea: v2

TIE / Conferință internațională / Relationship Between Cultural Heritage and Tourism in Southern Transylvania / 2019

ICMEA / Conferință internațională / Entrepreneurial Models of Cultural Heritage Capitalization in Southern Transylvania Area / 2019
Sesiunea științifică a cadrelor didactice; Zilele UMFST G.E. Palade / Conferință Națională / Entrepreneurial Models of Cultural Heritage Capitalization in Southern Transylvania Area / 2020
Innovative Business Management & Global Entrepreneurship / Conferință internațională / Cultural Heritage Capitalisation in Rural Areas. Valuing Less Known Potential for Boosting Rural Tourism / 2020
Innovative Business Management & Global Entrepreneurship / Conferință internațională / Cultural Heritage Impact on Tourism in Southern Transylvania / 2020

Travel and Tourism în the New Member States of the European Union / 2019 / Bulin Daniel; Ana Maria Irina; Brad Laura & Andrei Anca. Publicat în: Global Economic Observer, ISSN 2343-9742, "Nicolae Titulescu" University of Bucharest, Faculty of Economic Sciences; Institute for World Economy of the Romanian Academy, vol. 7(1), pp. 016-027. Poate fi accesat la adresa: http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/split/vol_7_no_1/geo_2019_vol7_no1_art_002.pdf– indexat în baze de date internaționale.

Platforma PORTCultural a fost actualizată cu rezultatele și activitatea UMFST. A fost extinsă baza de date și au fost completate fișele patrimoniale pentru extinderea descrierii obiectivelor de patrimoniu identificate

Activitatea: A.3.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT Cultural

Livrabil:
3.2.5-L3 CECS Transilvania de Sud
Scurtă descriere:
Documentul CECS (Centralizator Excel Case Site) reprezintă un tabel centralizator al caselor identificate în zona Transilvaniei de Sud, care vor fi selectate pentru realizarea hărții integrate.

Autori: Daniel Ștefan; Călin-Adrian Comes; Liviu Ciucan-Rusu; Adrian Boantă; Anca Oltean; Elena Bunduchi; Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Etapa: 3-2
Cercetare Exploratorie: ,,Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.3.2.6
Diseminarea către mediul de afaceri și transferul rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/ sub destinații turistice) în colaborare cu CO, P3 și P6
Livrabil:
3.2.6-L1 Evenimente diseminare
Scurtă descriere:
Acest livrabil dovedește organizarea a trei evenimente de diseminare – workshop-uri, în zona Transilvaniei, în scopul diseminării rezultatelor obținute în cadrul proiectului PORT
Cultural către stakeholderi locali. La toate aceste trei evenimente au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, dar și ai autorităților locale, fiind purtate discuții privind modalități de valorificare a patrimoniului construit în linie cu rezultatele obținute în cadrul CO, PC1, PC3 și PC5. Rezultatele așteptate au fost îndeplinite la termen.

Evenimente de diseminare: comuna Gălăuțaș, jud. Harghita, 1 iulie 2021;
Eveniment de diseminare comuna Mica, jud. Mureș, 23 septembrie 2021;
Eveniment de diseminare comuna Saschiz, jud. Mureș, 24 septembrie 2021.

Autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Liviu Ciucan-Rusu, Vasile-Adrian Boantă, Anca Oltean, Elena Bunduchi, Bresfelean Vasile-Paul, Maria-Alexandra Popa
Partener responsabil: UMFST G.E. Palade din Târgu Mureș

 

Etapa: 3-2
Cercetare Exploratorie: ,,Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei de Sud”

Activitatea: A.3.2.6
Diseminarea către mediul de afaceri și transferul rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/ sub destinații turistice) în colaborare cu CO, P3 și P6
Livrabil:
3.2.6-L2 Publicație
Scurtă descriere:
Acest livrabil dovedește publicarea unei lucrări științifice într-un jurnal cu factor de impact, trimis în anul 2020, acceptat în decembrie 2020 și publicat în luna ianuarie 2021. Lucrarea
a fost elaborată în colaborare cu partenerul IEN, rezultând astfel o publicație comună, cu autori atât din UMFST, cât și din IEN. În elaborarea lucrării au fost implicați cercetătorii
din proiect din diverse etape ale carierei, inclusiv asistentul de cercetare doctorand cu normă întreagă angajat pe postul nou creat în cadrul proiectului component 3.
Lucrarea se intitulează Trademark potential increase and entrepreneurship rural development: A case study of Southern Transylvania, Romania și are ca scop principal identificarea unui algoritm de fundamentare a modelului decizional pentru a sprijini valorificarea patrimoniului local (mai puțin cunoscut pe piața internațională de consum cultural), pe baza a trei tipuri de cercetări calitative, și a metodei îmbunătățite a procesului de ierarhie analitică (AHP). În cazul patrimoniului mai puțin cunoscut, potențialul mărcilor comerciale și ruta turistică culturală internațională pentru valorificarea patrimoniului sunt alegeri inteligente pentru dezvoltarea inovatoare a hub-ului local.
Această lucrare a fost publicată în revista PLoS ONE, volumul 16(1), număr lucrare e0245044, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245044 , WOS: 000609991600005 și
poate fi consultată la adresa: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245044

Autori: Daniel Ștefan, Călin-Adrian Comes, Liviu Ciucan-Rusu, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa

Partener responsabil: UMFST G.E: Palade din Târgu Mureș
Versiunea: finală

o „Elements in Romania: a Case Study of Rural Transylvania Area”, autori Popa, Maria-Alexandra; Bunduchi, Elena & Boantă, Adrian-Vasile, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, ISSN 2344-2975, 2018;
o “Travel and Tourism în the New Member States of the European Union”, autori Daniel Bulin, Maria Irina Ana, Laura Brad, Andrei Anca (http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/split/vol_7_no_1/geo_2019_vol7_no1_art_002.pdf), Global Economic Observer, ISSN 2343-9742, "Nicolae 2019, Titulescu" University of Bucharest, Faculty of Economic Sciences; Institute for World Economy of the Romanian Academy, vol. 7(1), pp. 016-027, indexat în BDI;
o „Trademark Potential Increase and Entrepreneurship Rural Development: a Case Study of South Transylvania, Romania”, autori Daniel Ștefan, Valentina Vasile, Maria-Alexandra Popa, Anca Cristea, Elena Bunduchi, Cezar Sigmirean, Anamari-Beatrice Ștefan, Călin-Adrian Comes, Liviu Ciucan-Rusu, PLoS One 2020, în evaluare revista ISI.
o „Architectural Building’s Elements in Romania: a Case Study of Rural Transylvania Area”, autori Ștefan, Daniel; Popa, Maria-Alexandra; Bunduchi, Elena & Boantă, Adrian-Vasile – lucrare trimisă la un jurnal indexat BDI.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș