PATRITRANS

Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Transilvania de Sud

Rezultate

Obiectivul proiectului PATRITRANS – Patrimoniul construit și  peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud are în vedere crearea unei baze de date privind specificul patrimoniului construit (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) pentru zona de sud a Transilvaniei, prin documentare tehnică și antropologică. Se va urmări în paralel și dezvoltarea capacității organizaționale a instituției, prin instrumentele și serviciile de cercetare care vor deveni operaționale după finalizarea proiectului.

Etapa: 3-1
Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud

Activitatea: A.3.1.1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Transilvania de Sud
Livrabil:
3.1.2-L1 Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud

Scurtă descriere:
Scopul prezentului studiu este să prezinte tipul de așezări regăsite în Transilvania de Sud, concentrându-se pe analizarea particularităților așezărilor și gospodăriilor celor trei etnii predominant întâlnite în această zonă etnografică (români, sași și maghiari).
Autori: Daniel Ștefan, Elena Bunduchi, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea „Petru Maio” din Târgu-Mureș
Versiunea: FINAL

Etapa: 3-1
Documentație privind identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale în Transilvania de Sud
Activitatea: A.3.1.2
Cercetare privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare ale acestuia. Identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale (private și publice) relevante pentru patrimoniul Transilvaniei de Sud, cu documentare din arhivele diferitelor instituții.
Livrabil:
3.1.2-L2 Documentație privind identificarea de tipuri constructive și descrierea
tipologiilor de construcții tradiționale în Transilvania de Sud
Scurtă descriere:
Scopul prezentului studiu este să identifice și să prezinte tipologia construcțiilor
tradiționale la nivelul Transilvaniei prin identificarea tipurilor constructive.
Autori: Daniel Ștefan, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa, Laura Brad, Călin- Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 3-2
Cercetare Exploratorie a patrimoniul construit: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei”

Activitatea: A.3.2.1
Metodologia de cercetare dezvoltată în P2.
Livrabil:
3.2.1-L1 Metodologie preluată de cercetare exploratorie ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit.”

Scurtă descriere:
Prezentul metodologie va fi folosită la realizarea unei baze de date pilot cu cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri reprezentative (ce va fi extinsă în alte etape ale proiectului), care să conțină și elemente specifice pentru minoritățile etnice din zonă. Aceasta va permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1.
Autori și co-autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi.

Metodologie preluată și adaptată pentru specificul Transilvaniei de Sud de către Ștefan Daniel, Oltean Anca. 
Partener responsabil elaborare metodologie: Institutul Bucovina
Partener responsabil preluare metodologie: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 3-2
Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale- parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei


Activitatea: A.3.2.2
Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative in Pr1. Se va utiliza metodologia realizată de IB în Pr2.

Livrabil:
3.2.2-L1 Tabel centralizator clădiri identificate


Scurtă descriere:
Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de 30 case tradiționale analizate până în prezent, din două județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași). Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc.

Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Elena Bunduchi, Laura Brad, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș

Versiunea: v2

Etapa: 3-2

Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale- parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei

Activitatea: A.3.2.4

Extinderea bazei de date pilot la 100 case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative in Pr1. Se va utiliza metodologia realizată de IB în Pr2.

Livrabil:

3.2.4-L1 Tabel centralizator clădiri identificate

Scurtă descriere:

Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de 27 case tradiționale analizate până în prezent, din două județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași). Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc.

Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Elena Bunduchi, Laura Brad, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu

Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș

Versiunea: v1

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.3.2.3
Vizita de lucru specifică activității A 3.2.3 din cadrul proiectului component 3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

Livrabil:
3.2.3 L1 Raport privind vizita de lucru specifică activității A 3.2.3 din cadrul proiectului component 3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

Scurtă descriere:
Pentru desfășurarea acestei activități, membrii echipei UMFST „G.E. Palade” din Târgu-Mureș au efectuat activități preliminare, care au constat, în principal, în organizarea vizitei de lucru, stabilită de comun acord cu membrii echipei UT Iași. Așadar, în perioada 09 – 11 iunie 2019, membrii celor două echipe de proiect s-au deplasat în mai multe localități din zona Transilvaniei de Sud, în scopul cunoașterii bazei de date pilot și a documentării suplimentare a acesteia, la cerințele echipei UT Iași..

Autori: Stefan Daniel, Popa Maria Alexandra, Bunduchi Elena, Laura Brad, Comes Calin Adrian, Oltean Anca, Boanta Adrian, Ciucan Rusu Liviu
Partener responsabil: UT Iasi

Versiunea: v1

Etapa: 2-2
Diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul proiectului component P3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud

Activitatea: A.3.2.5
Diseminarea rezultatelor proiectului

Livrabil:
3.2.5.(b)-L1 Raport privind diseminarea rezultatelor cercetării din cadrul proiectului component P3: Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud


Scurtă descriere:
Pentru îndeplinirea activității A 3.2.5 „Diseminarea rezultatelor proiectului. Actualizarea platformei PORT Cultural” din cadrul Etapei 3-2, echipa proiectului component P3 a elaborat mai multe lucrări, care au fost diseminate în cadrul mai multor conferințe internaționale și/sau publicate.


Autori:
Partener responsabil: UMFST G.E. Palade din Tirgu Mures

Versiunea: v2

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș