ARHINOV

Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane

Rezultate

Obiectivul principal al proiectului ARHINOV (Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane) este de a crea un toolkit de planuri armonizate la specificul patrimoniului construit pentru cele două zone țintă (Bucovina și Transilvania de Sud) prin dezvoltarea de proiecte de arhitectură (20 de proiecte de arhitectură, 10 planuri de regiune) precum și facilitarea accesului mediului economic la instrumente durabile de dezvoltare a ofertelor turistice, prin valorificarea patrimoniului existent, prin transformarea gospodăriilor tradiționale în mici structuri de primire turistică sau cu o altă funcționalitate economică. Proiectul va urmări de asemenea și dezvoltarea unui catalog cu soluții de întreținere a caselor tradiționale, în funcție de diferențele constructive date de cele două zone analizate cu scopul de a conservare patrimoniul construit existent și de a încuraja punerea acestuia în valoare.

Etapa: 1-1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și U.E.
Activitatea: A.1.1.1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și U.E.
Livrabil:
1.1.1-L1
Managementul patrimoniului construit în Romania și UE. Studii, cercetări și proiecte.
Categorii de măsuri, metode și operațiuni utilizate pentru conservarea, reabilitarea și regenerarea zonelor, ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu.

Scurtă descriere:
Studiul de față își propune sa identifice din perspectiva managementului patrimoniului construit problematica zonelor cu valoare istorica, culturală: starea patrimoniului construit şi a siturilor istorice, factorii principali ai distrugerii patrimoniului cultural, aspecte ale degradării și distrugerii peisajului cultural, patrimoniului construit, monumentelor și componentelor artistice. În primele
capitole dedicat patrimoniului si managementului patrimoniului construit sunt prezentate cele mai importante măsuri pentru protejarea acestuia, legislative si instituționale, aspecte și elemente de analiză strategică și programare operațională, ariile de intervenție așa cum reies din studiile și cercetările elaborate pe această temă. Ultimul capitol prezintă metode si practici utilizate in
conservarea, reabilitarea și regenerarea zonelor, ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu (restaurare, conservarea, conversie, etc) însoțite de abordări metodologice, aspecte ale gestionării intervențiilor asupra patrimoniului construit, studii, cercetări și proiecte reprezentative.

Autori:

Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Masloski Carmen.

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
Versiunea: v1

Etapa: 1-1
Studii, analize şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici în
valorificarea peisajului construit
Activitatea: A.1.1.2
Vizite de studiu şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici de integrare armonioasă a unor abordări constructive în peisajul cultural, existente în România.
Documentare privind soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu.
Livrabil:
2 vizite de lucru

Etapa: 1-1
Studii, analize şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici în
valorificarea peisajului construit
Activitatea: A.1.1.2
Vizite de studiu şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici de integrare armonioasă a unor abordări constructive în peisajul cultural, existente în România.
Documentare privind soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu.
Livrabil:
1.1.2-L2 Bune practici în valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului construit şi soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu în România
Scurtă descriere:
Prezentul studiu constituie un instrument teoretic ce serveşte la o corectă identificare a tipologiilor tradiţionale dar şi a exemplelor de bună practică în relaţie cu revitalizarea satului românesc şi a patrimoniului construit.
Autori:

Dragoş Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere
Costin, Masloski Carmen.
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Versiunea: vl

Etapa: 1-2
Documentare și cercetări privind caracteristicile constructive specifice caselor tradiționale din zonele țintă.

Activitatea: A.1.2.1
Documentare pentru identificarea elementelor morfologice precum și a tehnicilor constructive prezente în construcțiile studiate.

Livrabil:
1.2.1-L1 Cercetări privind caracteristicile constructive specifice caselor tradiționale din zonele țintă

Scurtă descriere:
Studiul identifică elementele morfo-spațiale și formale, care, prin caracteristicile lor unice și prin modul în care se asociază, definesc specificul arhitectural local în zonele țintă ale proiectului. Sunt prezentate succint, într-o clasificare realizată pe paliere diferențiate:
.organizarea de ansamblu a gospodăriei, materialele de construcții utilizate, tehnicile si tehnologiile de punere în operă, principalele sisteme constructive utilizate, forma, volumetria și morfologia locuinței tradiționale, modelarea spațială și organizarea
funcțională, principalele elemente generatoare de expresivitate plastică.

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.1

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil:

2019_UTGA_A1.2.1_L2

Valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului arhitectural rural și soluții de reabilitare și revitalizare a clădirilor tradiționale și de patrimoniu din regiunea Bucovinei

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

 

Adapted techniques for protecting traditional buildings - Dohotariu, I., & Purcaru, A. (2020). European Structural Funds and Rentability. In C. Nastase (vol. ed.), Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 368-376). Iasi, Romania: LUMEN Publishing House

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.1

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil:

2019_UTGA_A1.2.1_L3

Reutilizarea adaptată a ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu. Conversia arhitecturală

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.2

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil:

2019_UTGA_A1.2.2_L1

Metodologie de lucru privind abordarea în teren și preluarea de relevee a clădirilor reprezentative din bazele de date pilot

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-2
Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Activitatea: A.1.2.2
Analiza cercetărilor din cadrul Proiectelor 2 și 3 (utilizare cecuri), dezvoltarea metodologiei de lucru și completarea cu relevee a unui eșantion de 20 de clădiri reprezentative (din cele identificate de partenerii de la Bucovina Institut si UPM Târgu Mureș), câte 10 pentru fiecare zonă. Participarea la vizitele de lucru organizate de P1 și P2 pentru vizualizarea rezultatelor bazelor de date pilot

Livrabil:
1.2.2-L2 Relevee pentru eșantion de 20 de clădiri reprezentative din zonele țintă

Scurtă descriere:
Prezentul exemplifică o parte din cele 20 de case tradiționale și clădiri reprezentative -câte 10 din fiecare zonă țintă

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1 – Sinteză, în limita a 10MB pe fișier

Etapa: 1-2

Activitatea: A.1.2.2

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Livrabil: 2019_UTGA_A1.2.2_L3 Memo vizite lucru

2 vizite de studiu și documentare în teren pentru identificarea de bune practici de integrare armonioasă în peisajul cultural.

Participarea la vizitele de lucru organizate în comun cu P1 și P2 pentru vizualizarea rezultatelor bazelor de date pilot

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

20 de planuri-ghid pentru construcții noi inspirate din estetica tradiționala sau pentru construcții traditionale adaptate la nevoie contemporane, cu funcționalitate extinsă pentru diferite activități economice cu explicarea tipurilor de transformare și a utilității acestora.

Etapa: 1-2
Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Activitatea: A.1.2.3
Analiza cercetărilor din cadrul Proiectelor 2 și 3 (utilizare cecuri), dezvoltarea metodologiei de lucru și completarea cu relevee a unui eșantion de 20 de clădiri reprezentative (din cele identificate de partenerii de la Bucovina Institut si UPM Târgu Mureș), câte 10 pentru fiecare zonă. Participarea la vizitele de lucru organizate de P1 și P2 pentru vizualizarea
rezultatelor bazelor de date pilot

Livrabil:
1.2.3-L2 Matrice de analiză a principalelor tipuri de case regăsite în releveele efectuate în zonele țintă

Scurtă descriere:
Prezentul livrabil analizează o parte din cele 20 de case tradiționale și clădiri reprezentative relevate în Bucovina și Transilvania de Sud

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Andrei Purcaru, Mihai Codreanu, Cădere Costin
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Analiza soluțiilor de adaptare a construcțiilor tradiționale la structuri cu funcționalitate economico-socială prin realizarea unui workshop la nivelul consorțiului, pentru analiza participativă a unor posibile soluții inovative

Etapa: 1-2
Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau
publice), la cerințe date de nevoi contemporane
Activitatea: A 1.2.4

Analiza soluțiilor de adaptare a construcțiilor tradiționale la structuri cu funcționalitate economico-
socială prin realizarea unui workshop la nivelul consorțiului, pentru analiza participativă a unor

posibile soluții inovative
Livrabil:
1.2.4-L1:
Workshop de prezentare a soluțiilor de adaptare a construcțiilor tradiționale la structuri
cu funcționalitate economico-socială la nivelul consorțiului, pentru analiza participativă a
unor posibile soluții inovative
Scurtă descriere:
Workshop-ul din cadrul activității 1.2.4, cu titlul ” Workshop de prezentare a soluțiilor de
adaptare a construcțiilor tradiționale la structuri cu funcționalitate economico-socială la
nivelul consorțiului, pentru analiza participativă a unor posibile soluții inovative” a avut
scopul de a prezenta rezultatele cercetărilor și de a planifica activitățile viitoare. Prezentul
livrabil expune modul de organizare și rezultatele workshopului.
Autori: Dragoș Ciolacu, Andrei Purcaru, Costin Cădere, Ionuț Dohotariu
Partener responsabil: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de
Arhitectură
Versiunea: v1

”Planuri de arhitectură cu soluții de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural”, câte un catalog pe fiecare zonă țintă

 

 

 

 

 

 

 

”Planuri de arhitectură cu soluții de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural”, câte un catalog pe fiecare zonă țintă

 

 

 

 

 

 

 

Etapa: 1-2

Dezvoltarea de planuri inovative de adaptare a clădirilor tradiționale valoroase (private sau publice), la cerințe date de nevoi contemporane

Activitatea: A.1.2.6

Realizarea unui ”Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradiționale” din zonele țintă. Realizarea formei printate a îndrumarului în 250 de exemplare și postarea acestuia pe platforma proiectului complex PORT Cultural

Livrabil:

1.2.6-L1 Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradiționale

Scurtă descriere:

Prezenta lucrare se dorește o colecție de resurse privind tehnici de construcție populare tradiționale

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-3

Diseminarea în cooperare cu P4 către mediul de afaceri și transferul rezultatelor din etapa 1-2 către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/ subdestinații turistice), participarea la evenimente de diseminare în mediul rural (în câte trei locații din fiecare zonă țintă) în cooperare cu P2, P3 și P4

Activitatea: A.1.3.1

Diseminarea rezultatului la nivelul proiectului prin activități specifice

Livrabil:

1.3.1-L1: Prezentări evenimente

Scurtă descriere:

Evenimente reprogramate ca urmare a prelungirii proiectului și din cauza pandemiei pentru 2021
3 participări la evenimente organizat de P2 și P4, Simpozion PORT Cultural (Suceava, iulie 2019) și Conferința „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj cultural” (Suceava, octombrie 2019). Diseminarea și promovarea proiectului la alte evenimente (”Urban Concept”, Sibiu 31.10-02.11.2010; ”MUST de arhitectură”, Iași, 22 octombrie 2019; ”Zilele culturi urbane”, Suceava, 15 august 2019); Organizarea a două workshopuri (Facultatea de arhitectura Iaşi, mai 2019; OAR Iași, iunie 2019). The 16th Economic International Conference New Challenges and Opportunities for the Economy 4.0, May 7-8th, 2020. Au fost realizate două expoziții: Cacica: Oameni și Sare, iulie 2019; UAR Iași, Septembrie 2019.
Participarea la evenimentele de diseminare organizate de USV la Putna (17.07.2021), Neaga Șarului (14.08.2021) și Cacica (18.09.2021) precum și la evenimentele organizate de UMFST la Gălăuțaș (01.07.2021), Mica (23.09.2021) și Cloașter (24.09.2021)

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1-3

Diseminarea în cooperare cu P4 către mediul de afaceri și transferul rezultatelor din etapa 1-2 către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/ subdestinații turistice), participarea la evenimente de diseminare în mediul rural (în câte trei locații din fiecare zonă țintă) în cooperare cu P2, P3 și P4

Activitatea: A.1.3.1

Diseminarea rezultatului la nivelul proiectului prin activități specifice

Livrabil:

1.3.1-L1: Prezentări evenimente

Scurtă descriere:

Evenimente reprogramate ca urmare a prelungirii proiectului și din cauza pandemiei pentru 2021
3 participări la evenimente organizat de P2 și P4, Simpozion PORT Cultural (Suceava, iulie 2019) și Conferința „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj cultural” (Suceava, octombrie 2019). Diseminarea și promovarea proiectului la alte evenimente (”Urban Concept”, Sibiu 31.10-02.11.2010; ”MUST de arhitectură”, Iași, 22 octombrie 2019; ”Zilele culturi urbane”, Suceava, 15 august 2019); Organizarea a două workshopuri (Facultatea de arhitectura Iaşi, mai 2019; OAR Iași, iunie 2019). The 16th Economic International Conference New Challenges and Opportunities for the Economy 4.0, May 7-8th, 2020. Au fost realizate două expoziții: Cacica: Oameni și Sare, iulie 2019; UAR Iași, Septembrie 2019.
Participarea la evenimentele de diseminare organizate de USV la Putna (17.07.2021), Neaga Șarului (14.08.2021) și Cacica (18.09.2021) precum și la evenimentele organizate de UMFST la Gălăuțaș (01.07.2021), Mica (23.09.2021) și Cloașter (24.09.2021)

Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Versiunea: v1

Etapa: 1.3
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului prin activități specifice
Activitatea: A.1.3.2
Înregistrarea planurilor de arhitectură ca design industrial, la nivel național/ internațional,
marcă națională și/sau internațională – Protejarea proprietății inteletuale asupra soluțiilor
de arhitectură dezvoltate în cadrul PortCultural

Livrabil:
2021_UTGA_A1.3.2_L1_Protecție intelectuală
Scurtă descriere:
Pentru a răspunde la cerința proiectului de a gasi ce mai bună formulă de protecție
intelectuală asupra soluțiilor de arhitectură dezvoltate în cadrul Port Cultural, echipa
UTGA a identificat un mecanism de protecție.
Autori: Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere
Costin, Dohotariu Ionuț.
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
Versiunea: v1

Ca urmare a măsurilor de distanțare socială și recomandărilor de siguranță impuse în contextul actual, vernisajul a fost decalat și realizat în anul 2021.
Participare cu două planse realizate în cadrul Port Cultural la Bienala Națională de Arhitectură, 2021 – Secțiunea Revitalizare Rurală
Participare cu două planse realizate în cadrul Port Cultural la Regionala de Arhitectură Moldova 2021 – Secțiunea 5: Proiecte , studii, arhitectură participativă
Vernisajul expozitiei ”Soluții de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural” organizata in cadrul Facultatii de Arhitectura pe 30.09.2021 (https://arh.tuiasi.ro/solutii-de-valorificare-a-patrimoniului-construit-din-mediul-rural/)

Adapted reuse of heritage ensembles and buildings. Architectural conversion - Dohotariu, I., & Purcaru, A - Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi - aprobat pentru publicare

Partener: Universitatea ”Gheorghe Asachi” Iași
Data: 10.03.2020
Locația: Iași, Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”
SOLUȚII DE REABILITARE COMPLEXĂ PENTRU CASELE TRADIȚIONALE

DIN BUCOVINA

Participanți:
Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Arhitectură:
- conf. dr. arh. Dragoș Ciolacu (manager proiect component),
- conf. dr. arh. Grădinaru Tudor,
- as. dr. arh. Andrei Purcaru,
Invitați:
- dr. arh. Sasu Ioan, din partea Uniunii Arhitecților din România
- arh. Rodica Buliga din partea Uniunii Arhitecților din România
Descriere grup țintă workshop:
- 35 de studenți din anul IV, Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”

Desfășurat sub egida proiectului de cercetare ”Port CULTURAL - PORTofoliu de instrumente
inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea
elementelor de patrimoniu și identitate culturală”, acest workshop vine să consolideze capacitatea
studenților de a genera un răspuns în cadrul tematicii arhitecturii pentru turism, dar și capacitatea
de a se poziționa în raport cu patrimoniul construit, de a interpreta specificul local și mai ales
capacitatea de a aduce arhitectura tradițională românească în contemporaneitate.
Nu în ultimul rând, acest exercițiu propus viitorilor arhitecți este un demers de conștientizare
a ideii de identitate culturală, fructificată prin reabilitarea, refuncționalizarea și interpretarea
arhitecturii tradiționale românești.

Reintroducerea arhitecturii vernaculare în contemporan. PORT CULTURAL – ARHINOV, Ionuţ Dohotariu, Arhitectura - Revista UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, fondată în 1906, ARHITECTURA - Nr. 3-4/2021
PORT CULTURAL – Dragos Ciolacu, Arhitectura - Revista UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, fondată în 1906, ARHITECTURA - Nr. 3-4/2021

The 16th Economic International Conference New Challenges and Opportunities for the Economy 4.0, May 7-8th, 2020 - Adapted techniques for protecting traditional buildings, Ionuţ Dohotariu, Andrei Purcaru

a. ”Valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului arhitectural rural și soluții de reabilitare și revitalizare a clădirilor tradiționale și de patrimoniu din regiunea Bucovinei”, autori Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Revista Repere ISSN 2067-3922, nr. 37, pp. 11-17;
b. ”Reutilizarea adaptată a ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu. Conversia arhitecturală”, autori Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Repere ISSN 2067-3922, nr. 38, pp. 8-16;
c. „Adapted techniques for protecting traditional buildings”, autor Dohotariu, I., Lumen Proceedings: Vol. 13, (pp. 368-376), 2020, ISI Proceedings
d. „Adapted reuse of heritage ensembles and buildings. Architectural conversion”, autori Dohotariu, I. & Purcaru, A., Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, 2020, BDI

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi