ARHINOV

Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane

Rezultate

Obiectivul principal al proiectului ARHINOV (Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane) este de a crea un toolkit de planuri armonizate la specificul patrimoniului construit pentru cele două zone țintă (Bucovina și Transilvania de Sud) prin dezvoltarea de proiecte de arhitectură (20 de proiecte de arhitectură, 10 planuri de regiune) precum și facilitarea accesului mediului economic la instrumente durabile de dezvoltare a ofertelor turistice, prin valorificarea patrimoniului existent, prin transformarea gospodăriilor tradiționale în mici structuri de primire turistică sau cu o altă funcționalitate economică. Proiectul va urmări de asemenea și dezvoltarea unui catalog cu soluții de întreținere a caselor tradiționale, în funcție de diferențele constructive date de cele două zone analizate cu scopul de a conservare patrimoniul construit existent și de a încuraja punerea acestuia în valoare.

Etapa: 1-1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și U.E.
Activitatea: A.1.1.1
Studii și cercetări în managementul patrimoniului construit în România și U.E.
Livrabil:
1.1.1-L1
Managementul patrimoniului construit în Romania și UE. Studii, cercetări și proiecte.
Categorii de măsuri, metode și operațiuni utilizate pentru conservarea, reabilitarea și regenerarea zonelor, ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu.

Scurtă descriere:
Studiul de față își propune sa identifice din perspectiva managementului patrimoniului construit problematica zonelor cu valoare istorica, culturală: starea patrimoniului construit şi a siturilor istorice, factorii principali ai distrugerii patrimoniului cultural, aspecte ale degradării și distrugerii peisajului cultural, patrimoniului construit, monumentelor și componentelor artistice. În primele
capitole dedicat patrimoniului si managementului patrimoniului construit sunt prezentate cele mai importante măsuri pentru protejarea acestuia, legislative si instituționale, aspecte și elemente de analiză strategică și programare operațională, ariile de intervenție așa cum reies din studiile și cercetările elaborate pe această temă. Ultimul capitol prezintă metode si practici utilizate in
conservarea, reabilitarea și regenerarea zonelor, ansamblurilor și clădirilor de patrimoniu (restaurare, conservarea, conversie, etc) însoțite de abordări metodologice, aspecte ale gestionării intervențiilor asupra patrimoniului construit, studii, cercetări și proiecte reprezentative.

Autori:

Dragoș Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere Costin, Masloski Carmen.

Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași
Versiunea: v1

Etapa: 1-1
Studii, analize şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici în
valorificarea peisajului construit
Activitatea: A.1.1.2
Vizite de studiu şi documentare în teren pentru identificarea de bune practici de integrare armonioasă a unor abordări constructive în peisajul cultural, existente în România.
Documentare privind soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu.
Livrabil:
1.1.2-L2 Bune practici în valorificarea elementelor valoroase ale patrimoniului construit şi soluţii inovative de transformare a clădirilor tradiţionale şi de patrimoniu în România
Scurtă descriere:
Prezentul studiu constituie un instrument teoretic ce serveşte la o corectă identificare a tipologiilor tradiţionale dar şi a exemplelor de bună practică în relaţie cu revitalizarea satului românesc şi a patrimoniului construit.
Autori:

Dragoş Ciolacu, Tudor Grădinaru, Mihai Codreanu, Andrei Purcaru, Cădere
Costin, Masloski Carmen.
Partener responsabil: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Versiunea: vl

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi