PACULT

(Re)valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea locală integrată în mediul rural. Model de analiza complexă a impactului dezvoltarii/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Rezultate

Obiectivul principal al proiectului constă în identificarea unor metode privind (re)valorizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea locală integrată în mediul rural, precum și crearea unui model de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Etapa: 5-1
Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.1
Screening modele de consum specifice mediului rural (național vs internațional). Analiza limitelor de standardizare

Livrabil:
5-1-L1 Inventar de modele de consum turistic cultural - tipologie specifică mediului rural

Scurtă descriere:
Obiectivul acestei lucrări are în vedere prezentarea aspectelor importante ale modelelor de consum turistic cultural specifice mediului rural de pe plan național și internațional.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.2
Cercetare documentară în localitățile selectate din cele 2 zone
Livrabil:
5-1-2-L2 Registru de produse/servicii de consum operaționale
Scurtă descriere:
Registrul de produse/servicii de consum operaționale cuprinde o evidență (stare de fapt) a numărului de muzee, biblioteci și volume existente, instituții și companii de spectacol din mediul rural, în județele eligibile din proiect, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017. Include și o analiză a întreprinderilor active în anul 2016 pe diviziuni CAEN specifice activităților turistice și culturale.
Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-1
Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.2
Studiu / Cercetare documentară în localitățile selectate din cele 2 zone

Livrabil:
5.1.2_L1 Studiu documentar privind localitățile selectate din cele 2 zone


Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză documentară privind turismul în regiunea Centru a României (județele Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Alba) și județul Suceava. Sunt identificate elementele de atractivitate ale zonelor respective și formele de turism ce pot fi dezvoltate. De asemenea este realizată și o analiză statistică privind capacitatea de cazare existentă în pensiuni agroturistice și numărul de turiști în zonele selectate, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Acest studiu va permite o primă analiză critică a posibilităților de dezvoltare a turismului cultural în zonele selectate.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Oana Enache, Andreea Mihaela Stroe
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.1.3_L1 Chestionar privind percepția ofertei din partea potențialilor consumatori de produse turistice culturale localizate în zona proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează, din perspectiva cererii, intereseul pentru consum turistic asociat valorificarii produselor de patrimoniu. Se adreseaza consumatorilor in sens larg, respectiv deopotriva celor care au accesat acest tip de consum turistic cat si celor care doresc sa experimenteze asemenea produs de consum cultural.

Obiectivele cercetării:
• Explorarea perceptiei respondentilor asupra imaginii zonelor eligibile in proiect
• Explorarea percepţiei respondenţilor asupra modelului de consum turistic bazat pe valorificarea patrimoniului construit din mediul rural (experienţa şi așteptările consumatorilor);
• Identificarea de sugestii pentru imbunatatirea ofertei si o mai buna gestionare a produselor de consum turistic cultural bazat pe valorificarea obiectivelor din patrimoniul construit national, ca suport pentru o abordare strategică de dezvoltare de - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural

Chestionarul se aplică în proiect asupra potențialilor consumatori interni si externi -
Chestionarul se aplica on-line

Autori: echipa de cercetare a partenerului
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic in zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operational-dezvoltat, valorificat partial, potential nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat
Livrabil:
5-1-L1 Chestionar de perceptie consumatori
Scurtă descriere:
Chestionarul explorează imaginea locului și reputația culturală (din perspectiva cererii) și se adresează consumatorilor (vizitatori, localnici, consumatori de produse culturale etc)
Obiectivul cercetării:
• explorarea imaginii zonei și a reputației culturale a proiectului în rândul
potențialilor consumatori interni și externi, cu scopul de a spori atractivitatea,
pentru a identifica necesitățile de dezvoltare economică orientate spre cerere
(așteptările consumatorilor);
• evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural și a mediului istoric din cadrul proiectului
• oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare de dezvoltare strategică - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
Chestionarul se aplică în proiect asupra potențialilor vizitatori, consumatorilor de bunuri culturale, turiștilor, populației locale
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.1
Analiză și selecție de bune practici - naționale vs. europene
Livrabil:
5-2-L1 Ghid de bune practici antreprenoriale
Scurtă descriere:
Obiectivul acestui ghid are în vedere prezentarea unor inițiative existente în domeniul antreprenoriatului moștenirii culturale, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare
Livrabil:
5-2-2-L1 Metodologie a cercetării calitative privind percepția stakeholderilor asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială în mediul rural
Scurtă descriere:
Cercetarea calitativă explorează percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare. Obiectivele cercetării calitative sunt următoarele:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri;
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural.
Metodologia prevede aplicarea unui chestionar și realizarea unui focus grup, dezvoltate la Activitatea A.5.2.3 Cercetare în teren-ancheta și focus grup. Chestionarul și focus grup-ul se aplică stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana-Andreea
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v2 revizuită 2019

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup
Livrabil:
5-2-L1 Chestionar privind identificarea abilităților necesare antreprenorilor din sfera valorizării moștenirii culturale localizate în zona proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepțiile stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare.
Obiectivul cercetării:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății
civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de
dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor)
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul
patrimoniului cultural și mediului istoric din zona proiectului
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
Chestionarul se aplică stakeholderilor interesați de la nivel guvernamental, societății civile și mediului economic
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup
Livrabil:
5-2-L Inventar parțial cu stakeholderii din zonele eligible în proiect

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui inventar este identificarea de posibili respondenți ai chestionarului privind antreprenoriatul și/sau de participanți la focus grup
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.1.3_L3 Studiu privind analiza percepției consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui studiu are în vedere sublinierea rezultatelor analizelor de percepție a consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat, precum și identificarea principalelor metode utilizate

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
A.5.2.2-L2 Metodologie focus grup

Scurtă descriere:
Cercetarea calitativă explorează percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural din zona Transilvania de Sud. Obiectivele cercetării calitative sunt următoarele:
• Culegerea de date privind percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic, cu privire la impactul proiectului, imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural și mediului istoric din zona proiectului;
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri în zonele proiectului;
• Fundamentarea unor sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural;
• Valorificarea rezultatelor cercetării calitative prin diseminarea în cadrul proiectului.
Instrumentele cercetării calitative sunt chestionarele (5.2.2-L4: Chestionar privind percepția asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială în mediul rural aplicat antreprenorilor activi și celor potențiali (5.2.2-L5)) și focus-grupul (5.2.2-L3: Ghid de interviu – Focus-grup).
Focus-grupul se aplică stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud


Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
A.5.2.2-L3 Ghid de interviu - Focus grup


Scurtă descriere:
Prin intermediul acestui instrument se are în vedere explorarea percepțiilor stakeholderilor cu privire la oportunitățile de dezvoltare antreprenorială. Acesta se aplică potențialilor antreprenori din sfera valorizării patrimoniului construit.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud


Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
5.2.2.-L4 Chestionar destinat antreprenorilor activi, care promovează turismul bazat pe valorificarea patrimoniului cultural din zonele de eligibilitate ale proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepția antreprenorilor activi cu privire la afacerea pe care o desfășoară în domeniul valorificării patrimoniului cultural în zona proiectului.


Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana-Andreea
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud


Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
5.2.2-L6 Chestionar privind percepția asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din zona proiectului


Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepțiile stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare.

Obiectivul cercetării:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri;
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural.

Chestionarul se aplică stakeholderilor interesați de la nivel guvernamental, societății civile și mediului economic

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana-Andreea
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2 revizuită 2019

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud.

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup

Livrabil:
5-2-3-L2 Harta potențialului antreprenorial

Scurtă descriere:
Harta potențialului antreprenorial este dezvoltată la nivel teoretic, prin propunerea unui indicator – capacitatea antreprenorială. Acesta este definit ca numărul total al firmelor nou create la 1000 de locuitori. Prin acest indicator se poate măsura intensitatea antreprenorială a populației care trăiește într-un anumit spațiu geografic.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud.

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup

Livrabil:
5-2-3-L3 Metodologia de realizare a hărții potențialului antreprenorial

Scurtă descriere:
Harta potențialului antreprenorial este dezvoltată la nivel teoretic, prin propunerea unui indicator – capacitatea antreprenorială. Acesta este definit ca numărul total al firmelor nou create la 1000 de locuitori. Prin acest indicator se poate măsura intensitatea antreprenorială a populației care trăiește într-un anumit spațiu geografic.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.2.4
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.2.4_L1 Studiu privind analiza percepției antreprenorilor activi și potențiali în zonele cu patrimoniu exploatat

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui studiu are în vedere sublinierea rezultatelor analizelor de percepție a consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat, precum și identificarea principalelor metode utilizate

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Andreea-Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.4
Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil:
5-2-L3 Model de monografie pe tip de dezvoltare antreprenorială

Scurtă descriere:
Modelul de monografie prezintă aspecte importante ce trebuie avute în vedere la identificarea tipurilor de dezvoltare antreprenorială care vor fi selectate pentru valorizarea optimă a obiectivelor de patrimoniu construit. Principalele tipuri de dezvoltare antreprenorială sunt prin inovare, prin modernizare și prin integrare. În vederea încurajării colaborării în regiune, pot fi create huburi de dezvoltare care să includă casele selectate prin proiect. Astfel, se urmărește integrarea obiectivelor de patrimoniu, care apoi să conducă la dezvoltarea zonelor din care acestea fac parte (se presupune că prin reactivarea acestor obiective de patrimoniu se va stimula cererea de noi produse și servicii turistice și nu numai).

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.1
Studii privind bune practici internaționale

Livrabil:
5.3.1_L1 Ghid de bune practici

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui ghid are în vedere prezentarea unor bune practici, instrumente și politici create în sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.1
Studii privind bune practici internaționale

Livrabil:
A.5.3.1_L2 Metodologie

Scurtă descriere:
În cadrul priectului sunt identificate bune practici, instrumente și politici create în sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități.
Metodologia subliniază principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.2
Elaborare proiect de politici publice în protejarea peisajului cultural și patrimoniului construit- agendă locală și plan de acțiune

Livrabil:
5-3-2-L1 Model integrat de politici publice

Scurtă descriere:
Studiul pornește de la prezentarea aspectelor generale ale antreprenoriatului, a percepțiilor, experiențelor și practicilor europene privind antreprenoriatul moștenirii culturale construite, în țările membre ale UE, subliniind apoi tipologia activităților CMCP la nivelul comunităților locale, profitabilitatea CMCP antreprenoriale si modelele de afaceri în domeniul CMCP în țările UE, cu identificarea celor mai bune practici și a inovărilor potențiale. A fost apoi elaborat un model integrat de politici publice, în cadrul căruia au fost evidențiate etapele specifice. A fost schițată o fișă a produsului de cercetare, după care a fost prezentat un proiect de politici publice, o agendă locală și un plan de acțiune pentru CMCP din regiunea Transilvania de Sud.


Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5.4.
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: 5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locaţiilor şi proiectelor selectate (cel puţin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)

Livrabil:
5.4.1-L1 - Model de analiză integrată


Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză cost beneficiu privind realizarea proiectelor de valorificare a patrimoniului cultural din localitățile selectate în acest proiect. În urma analizei sunt identificate zonele cele mai atractive din punct de vedere turistic , cu cel mai mare potențial de valorificare a patrimoniului cutural. Aceast studiu va permite selectarea elementelor de patrimoniu cu cel mai mare beneficiu pentru dezvoltarea economiei locale prin turism agrocultural.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: A.5.4.2
Dezvoltare sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar

Livrabil:
5-4-2-L1 Sistem de indicatori

Scurtă descriere:
Sistemul de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar cuprinde indicatori ce pot fi utilizați la nivel local pentru a realiza analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, în vederea asigurării dezvoltării locale sustenabile.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: A.5.4.2
Dezvoltare sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar

Livrabil:
5-4-2-L2 Metodologie

Scurtă descriere:
Sistemul de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar cuprinde indicatori ce pot fi utilizați la nivel local pentru a realiza analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, în vederea asigurării dezvoltării locale sustenabile. Acesta a fost dezvoltat în L1 în cadrul activității A.5.4.2.
Această metodologie prevede aplicarea sistemului de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar, la nivel local, în localitățile selectate în proiect.
În acest scop, se elaborează un instrument de monitorizare ready-to-use (machetă), spre a fi completat de către autoritățile locale din localitățile selectate în cadrul proiectului.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: A.5.4.2
Dezvoltare sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar

Livrabil:
5-4-2-L2 Metodologie

Scurtă descriere:
Sistemul de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar cuprinde indicatori ce pot fi utilizați la nivel local pentru a realiza analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, în vederea asigurării dezvoltării locale sustenabile. Acesta a fost dezvoltat în L1 în cadrul activității A.5.4.2.
Această metodologie prevede aplicarea sistemului de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar, la nivel local, în localitățile selectate în proiect.
În acest scop, se elaborează un instrument de monitorizare ready-to-use (machetă), spre a fi completat de către autoritățile locale din localitățile selectate în cadrul proiectului.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

o “The Role Of The Diaspora In Promoting Tourism For The Valorisation Of Cultural Heritage. Case Study Romania”, autori Enache Oana Andreea (http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/split/vol_7_no_1/geo_2019_vol7_no1_art_004.pdf), Global Economic Observer Vol. 7, No 1, 2019, ISSN 2343-9750, p.37-40;
o ”Cultural Tourism In Central Region Of Romania”, autori Boboc C., Ciuhu, A. M., Vasile V., Ghiță S., publicat în volumul conferinței CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society, pp. 982-988, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, indexat EBSCO, ProQuest, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich`s Databases;
o „Social Media and Destination Marketing: Today Advancements for Tourism Future”, autori Surugiu C, Surugiu M., Mazilescu R., Manager 29 – 2019, pp. 83-90, ISSN-L 1453-0503, http://manager.faa.ro/archive/index.php?dir=manager_29%2F;
o „Sharing Economy, ICT and Digital Marketing Impact on the Recent Tourism Developments”, autori Surugiu C, Surugiu M, Mazilescu R, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Volume 12, Issue 1, 2019, ISSN: 2069 – 3508, https://www.journal-hyperion.ro/journal-archive/category/39-volume-12-issue-1-2019?download=139:11-surugiu&start=9, p = 10x2/3=6.66p https://www.journal-hyperion.ro/journal-archive;
o „Tourism in digital era, 2020”, autori Carmen Bănescu, Cristina Boboc, Simona Ghiță, Valentina Vasile, Revista Romana de Economie/Romanian Journal of Economics nr 2/2020, In-print;
o „An Overview on Rural Tourism and Consumer Behaviour: Particularities In Transylvania”, autori Stroe AM., Enache OA, Harnessing Tangible and Intangible Assets in the context of European Integration and Globalization. Challenges ahead, Proceedings of Espera 2019, pag. 791-807, vol.2, 2020, Peter Lang International Academic Publishing Group, ISBN 978-3-631-83826-6., in print;
„Casele mostenire culturala privata- factor al dezvoltarii durabile”, autori Zaman Gh, Vasile V, Cristea A, in vol Dezvoltarea durabila a agriculturii si spatiului rural din perspectiva politicii agricole comune, Alecsandri C si altii (coord), 2020, Editura Academiei Romane, ISBN 978-973-27-3263-2, p 313-341.

Institutul de Economie Națională București