PACULT

(Re)valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea locală integrată în mediul rural. Model de analiza complexă a impactului dezvoltarii/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Rezultate

Obiectivul principal al proiectului constă în identificarea unor metode privind (re)valorizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea locală integrată în mediul rural, precum și crearea unui model de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Etapa: 5-1
Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.1
Screening modele de consum specifice mediului rural (național vs internațional). Analiza limitelor de standardizare

Livrabil:
5-1-L1 Inventar de modele de consum turistic cultural - tipologie specifică mediului rural

Scurtă descriere:
Obiectivul acestei lucrări are în vedere prezentarea aspectelor importante ale modelelor de consum turistic cultural specifice mediului rural de pe plan național și internațional.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.2
Cercetare documentară în localitățile selectate din cele 2 zone
Livrabil:
5-1-2-L2 Registru de produse/servicii de consum operaționale
Scurtă descriere:
Registrul de produse/servicii de consum operaționale cuprinde o evidență (stare de fapt) a numărului de muzee, biblioteci și volume existente, instituții și companii de spectacol din mediul rural, în județele eligibile din proiect, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017. Include și o analiză a întreprinderilor active în anul 2016 pe diviziuni CAEN specifice activităților turistice și culturale.
Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-1
Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.2
Studiu / Cercetare documentară în localitățile selectate din cele 2 zone

Livrabil:
5.1.2_L1 Studiu documentar privind localitățile selectate din cele 2 zone


Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză documentară privind turismul în regiunea Centru a României (județele Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Alba) și județul Suceava. Sunt identificate elementele de atractivitate ale zonelor respective și formele de turism ce pot fi dezvoltate. De asemenea este realizată și o analiză statistică privind capacitatea de cazare existentă în pensiuni agroturistice și numărul de turiști în zonele selectate, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Acest studiu va permite o primă analiză critică a posibilităților de dezvoltare a turismului cultural în zonele selectate.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Oana Enache, Andreea Mihaela Stroe
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.1.3_L3 Studiu privind analiza percepției consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui studiu are în vedere sublinierea rezultatelor analizelor de percepție a consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat, precum și identificarea principalelor metode utilizate

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.1.3_L1 Chestionar privind percepția ofertei din partea potențialilor consumatori de produse turistice culturale localizate în zona proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează, din perspectiva cererii, intereseul pentru consum turistic asociat valorificarii produselor de patrimoniu. Se adreseaza consumatorilor in sens larg, respectiv deopotriva celor care au accesat acest tip de consum turistic cat si celor care doresc sa experimenteze asemenea produs de consum cultural.

Obiectivele cercetării:
• Explorarea perceptiei respondentilor asupra imaginii zonelor eligibile in proiect
• Explorarea percepţiei respondenţilor asupra modelului de consum turistic bazat pe valorificarea patrimoniului construit din mediul rural (experienţa şi așteptările consumatorilor);
• Identificarea de sugestii pentru imbunatatirea ofertei si o mai buna gestionare a produselor de consum turistic cultural bazat pe valorificarea obiectivelor din patrimoniul construit national, ca suport pentru o abordare strategică de dezvoltare de - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural

Chestionarul se aplică în proiect asupra potențialilor consumatori interni si externi -
Chestionarul se aplica on-line

Autori: echipa de cercetare a partenerului
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial
nevalorizat)

Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.1.3_L3 Studiu privind analiza percepției consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui studiu are în vedere sublinierea rezultatelor analizelor de percepție a consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat, precum și identificarea principalelor metode utilizate

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic in zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operational-dezvoltat, valorificat partial, potential nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat
Livrabil:
5-1-L1 Chestionar de perceptie consumatori
Scurtă descriere:
Chestionarul explorează imaginea locului și reputația culturală (din perspectiva cererii) și se adresează consumatorilor (vizitatori, localnici, consumatori de produse culturale etc)
Obiectivul cercetării:
• explorarea imaginii zonei și a reputației culturale a proiectului în rândul
potențialilor consumatori interni și externi, cu scopul de a spori atractivitatea,
pentru a identifica necesitățile de dezvoltare economică orientate spre cerere
(așteptările consumatorilor);
• evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural și a mediului istoric din cadrul proiectului
• oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare de dezvoltare strategică - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
Chestionarul se aplică în proiect asupra potențialilor vizitatori, consumatorilor de bunuri culturale, turiștilor, populației locale
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.1
Analiză și selecție de bune practici - naționale vs. europene
Livrabil:
5-2-L1 Ghid de bune practici antreprenoriale
Scurtă descriere:
Obiectivul acestui ghid are în vedere prezentarea unor inițiative existente în domeniul antreprenoriatului moștenirii culturale, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare
Livrabil:
5-2-2-L1 Metodologie a cercetării calitative privind percepția stakeholderilor asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială în mediul rural
Scurtă descriere:
Cercetarea calitativă explorează percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare. Obiectivele cercetării calitative sunt următoarele:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri;
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural.
Metodologia prevede aplicarea unui chestionar și realizarea unui focus grup, dezvoltate la Activitatea A.5.2.3 Cercetare în teren-ancheta și focus grup. Chestionarul și focus grup-ul se aplică stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana-Andreea
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v2 revizuită 2019

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup
Livrabil:
5-2-L1 Chestionar privind identificarea abilităților necesare antreprenorilor din sfera valorizării moștenirii culturale localizate în zona proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepțiile stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare.
Obiectivul cercetării:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății
civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de
dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor)
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul
patrimoniului cultural și mediului istoric din zona proiectului
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
Chestionarul se aplică stakeholderilor interesați de la nivel guvernamental, societății civile și mediului economic
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup
Livrabil:
5-2-L Inventar parțial cu stakeholderii din zonele eligible în proiect

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui inventar este identificarea de posibili respondenți ai chestionarului privind antreprenoriatul și/sau de participanți la focus grup
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
A.5.2.2-L2 Metodologie focus grup

Scurtă descriere:
Cercetarea calitativă explorează percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural din zona Transilvania de Sud. Obiectivele cercetării calitative sunt următoarele:
• Culegerea de date privind percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic, cu privire la impactul proiectului, imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural și mediului istoric din zona proiectului;
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri în zonele proiectului;
• Fundamentarea unor sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural;
• Valorificarea rezultatelor cercetării calitative prin diseminarea în cadrul proiectului.
Instrumentele cercetării calitative sunt chestionarele (5.2.2-L4: Chestionar privind percepția asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială în mediul rural aplicat antreprenorilor activi și celor potențiali (5.2.2-L5)) și focus-grupul (5.2.2-L3: Ghid de interviu – Focus-grup).
Focus-grupul se aplică stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud


Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
A.5.2.2-L3 Ghid de interviu - Focus grup


Scurtă descriere:
Prin intermediul acestui instrument se are în vedere explorarea percepțiilor stakeholderilor cu privire la oportunitățile de dezvoltare antreprenorială. Acesta se aplică potențialilor antreprenori din sfera valorizării patrimoniului construit.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud


Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
5.2.2.-L4 Chestionar destinat antreprenorilor activi, care promovează turismul bazat pe valorificarea patrimoniului cultural din zonele de eligibilitate ale proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepția antreprenorilor activi cu privire la afacerea pe care o desfășoară în domeniul valorificării patrimoniului cultural în zona proiectului.


Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana-Andreea
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud


Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare

Livrabil:
5.2.2-L6 Chestionar privind percepția asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din zona proiectului


Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepțiile stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare.

Obiectivul cercetării:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri;
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural.

Chestionarul se aplică stakeholderilor interesați de la nivel guvernamental, societății civile și mediului economic

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana-Andreea
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2 revizuită 2019

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud.

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup

Livrabil:
5-2-3-L2 Harta potențialului antreprenorial

Scurtă descriere:
Harta potențialului antreprenorial este dezvoltată la nivel teoretic, prin propunerea unui indicator – capacitatea antreprenorială. Acesta este definit ca numărul total al firmelor nou create la 1000 de locuitori. Prin acest indicator se poate măsura intensitatea antreprenorială a populației care trăiește într-un anumit spațiu geografic.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud.

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup

Livrabil:
5-2-3-L3 Metodologia de realizare a hărții potențialului antreprenorial

Scurtă descriere:
Harta potențialului antreprenorial este dezvoltată la nivel teoretic, prin propunerea unui indicator – capacitatea antreprenorială. Acesta este definit ca numărul total al firmelor nou create la 1000 de locuitori. Prin acest indicator se poate măsura intensitatea antreprenorială a populației care trăiește într-un anumit spațiu geografic.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)

Activitatea: A.5.2.4
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat

Livrabil:
5.2.4_L1 Studiu privind analiza percepției antreprenorilor activi și potențiali în zonele cu patrimoniu exploatat

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui studiu are în vedere sublinierea rezultatelor analizelor de percepție a consumatorilor în zonele cu patrimoniu exploatat, precum și identificarea principalelor metode utilizate

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Andreea-Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.4
Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu
Livrabil:
5-2-4 L4 Modele antreprenoriale de valorificare a patrimoniului cultural construit din mediul rural
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului sunt identificate posibile oportunități de valorificare economica a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturala specifica zonei selectate. In vederea includerii in circuitul economic si a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, au fost dezvoltate modele antreprenoriale pentru localitățile selectate pentru a oferi posibilitatea proprietarilor sa dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale si sa contribuie la dezvoltarea localității.
În studiul de față, s-a urmărit identificarea oportunităților zonelor din Transilvania și Bucovina, identificarea oportunităților și principalelor asemănări și deosebiri în ceea ce privește oportunitatea aplicării modelelor antreprenoriale propuse în zonele respective.
Studiul prezinta aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3.L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5 3.2. si A 5.4.1 -A 5.4.2.

Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.4
Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil:
5-2-L3 Model de monografie pe tip de dezvoltare antreprenorială

Scurtă descriere:
Modelul de monografie prezintă aspecte importante ce trebuie avute în vedere la identificarea tipurilor de dezvoltare antreprenorială care vor fi selectate pentru valorizarea optimă a obiectivelor de patrimoniu construit. Principalele tipuri de dezvoltare antreprenorială sunt prin inovare, prin modernizare și prin integrare. În vederea încurajării colaborării în regiune, pot fi create huburi de dezvoltare care să includă casele selectate prin proiect. Astfel, se urmărește integrarea obiectivelor de patrimoniu, care apoi să conducă la dezvoltarea zonelor din care acestea fac parte (se presupune că prin reactivarea acestor obiective de patrimoniu se va stimula cererea de noi produse și servicii turistice și nu numai).

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.1
Studii privind bune practici internaționale

Livrabil:
5.3.1_L1 Ghid de bune practici

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui ghid are în vedere prezentarea unor bune practici, instrumente și politici create în sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v2

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.1
Studii privind bune practici internaționale

Livrabil:
A.5.3.1_L2 Metodologie

Scurtă descriere:
În cadrul priectului sunt identificate bune practici, instrumente și politici create în sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități.
Metodologia subliniază principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.

Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.2
Elaborare proiect de politici publice în protejarea peisajului cultural și patrimoniului construit- agendă locală și plan de acțiune

Livrabil:
5-3-2-L1 Model integrat de politici publice

Scurtă descriere:
Studiul pornește de la prezentarea aspectelor generale ale antreprenoriatului, a percepțiilor, experiențelor și practicilor europene privind antreprenoriatul moștenirii culturale construite, în țările membre ale UE, subliniind apoi tipologia activităților CMCP la nivelul comunităților locale, profitabilitatea CMCP antreprenoriale si modelele de afaceri în domeniul CMCP în țările UE, cu identificarea celor mai bune practici și a inovărilor potențiale. A fost apoi elaborat un model integrat de politici publice, în cadrul căruia au fost evidențiate etapele specifice. A fost schițată o fișă a produsului de cercetare, după care a fost prezentat un proiect de politici publice, o agendă locală și un plan de acțiune pentru CMCP din regiunea Transilvania de Sud.


Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.2
Elaborare proiect de politici publice în protejarea peisajului cultural și patrimoniului construit- agendă locală și plan de acțiune

Livrabil:
5.3.2 – L3 - Studiu sinteză Model integrat de politici publice

Scurtă descriere:
În prima parte a lucrării sunt aduse în discuție tipurile de antreprenoriat, cele dezvoltate in cadrul proiectului , în cele 2 regiuni supuse analizei, care sunt însoțite de o analiză a tipologiei structurilor de cazare turistică din județele cuprinse în proiect. Sunt evidențiate tendințele globale în ceea ce privește adaptarea antreprenoriatului la cerințele revoluției digitale, urmate de propuneri cu privire la direcțiile de acțiune pe axa digitizării și informatizării obiectivelor de patrimoniu turistic rural din cadrul proiectului, în ideea adaptării continue la mediul de afaceri. Pentru a asigura strategiile digitale pentru comunitățile rurale și pentru a crea condițiile pentru satele inteligente trebuie abordate toate cele trei componente ale decalajului digital și, în paralel, trebuie avute în vedere și nevoile specifice fiecărei zone rurale și sprijinul politic existent. În continuare, este evidențiat modul în care antreprenoriatul a evoluat pentru a se adapta obiectivelor dezvoltării durabile, potrivit agendei ONU 2020. Este evidențiată și aspecte legate de dimensiunea culturală și geopolitică a dezvoltării durabile în zonele rurale.
În Partea a 2-a sunt prezentate modalitățile prin care elementele de patrimoniu cultural, tangibile și intangibile, pot fi puse în valoare și expuse la scală largă cu ajutorul internetului și al tehnologiei.
Dispozitivele electronice trebuie să constituie un ajutor în descoperirea elementelor de patrimoniu, prin expunerea acestora în mediile de socializare frecventate de populația globală. Turiștii sunt atrași de ideea de integrare a tehnologiei în zonele cu iz arhaic, fapt care dovedește că originile oamenilor nu vor putea fi uitate sau înlocuite de tehnologizare, ci doar vor contribui la descoperirea acestora și de către noile generații.

Autori: Zaman Gheorghe, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Agrișteu
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Rîciu
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Cacica
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Berghin
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Idicele-Padure
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Straja
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Pârteștii de Sus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Putna
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Valea Viilor
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului
prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați
în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator
de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri
ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L1-1 – Monografia localității Părhăuți
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează monografia localităților, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra localității în care se află obiectivele de patrimoniu construit selectate, și a modului în care modelele de antreprenoriat se vor putea integra în peisajul economic al zonei. Astfel, monografia contribuie la identificarea posibilelor oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit, identificat prin case tradiționale, și la selectarea unui model antreprenorial adecvat, care să genereze beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Alături de descrierea caselor selectate (A5.3.3-L2), monografia localității prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea schiței modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Buzea Georgeta – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Ștefan Corneliu – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Andronic Elvira – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Dumitran – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Maria Pop – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei V. Juravle – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Cojocariu Marius – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2-1 – Descrierea casei Aionitoaie – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2- Descrierea morii din Valea Viilor – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3 – L2- Descrierea casei Ignătescu Rodica – analiza de potențial
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, se realizează descrierea caselor, care are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra elementelor specifice constructive, arhitecturale etc. ale obiectivelor de patrimoniu construit selectate. 
Descrierea casei prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea Schiței modelului antreprenorial propus (5.3.3-L3) și a planului de afaceri (A5.3.3-L4).
Autori: Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L3 Schița modelului antreprenorial propus
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate posibile oportunități de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. În vederea includerii în circuitul economic și a posibilității de a promova un model de afacere sustenabil, se dezvoltă o schiță a modelului antreprenorial, pentru a oferi posibilitatea proprietarilor să dezvolte o afacere cu beneficii economice, sociale, culturale și să contribuie la dezvoltarea localității.
Schița prezintă aspecte de utilitate pentru dezvoltarea planului de afaceri (A5.3.3-L4), a particularizării livrabilelor dezvoltate in A5.3.2. și A 5.4.1 -A5.4.2.
Schița se integrează în machetele suport pentru completarea Metodologiei dezvoltate în anul 2019 privind principalele direcții de elaborare și aplicare a instrumentelor și politicilor din sfera protejării patrimoniului și valorificării acestuia prin dezvoltare antreprenorială.
Autori: Vasile Valentina, Stroe Andreea, Enache Oana
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit
Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu si identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.
Livrabil:
5.3.3-L4 Plan de afaceri pentru valorizarea obiectivelor de patrimoniu construit
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2) și schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3), se dezvoltă planul de afaceri, pentru a oferi o imagine de ansamblu a etapelor de dezvoltare a afacerii respective.
Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca, Enache Andreea Oana, Stroe Andreea Mihaela
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5.3
Politici și instrumente de protejare a patrimoniului și de dezvoltare a antreprenoriatului prin valorificarea patrimoniului construit

Activitatea: A.5.3.3
Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în sprijinul stakeholderilor implicați în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural. Constituire Laborator de cercetare - Patrimoniu și identitate culturală, ce va fi multiplicat la cel puțin 2 parteneri ai proiectului.

Livrabil:
5.3.3 – L5 - Studiu privind sursele de finanțare posibile pentru valorificarea patrimoniului cultural
construit. Bune practici aplicabile în România

Scurtă descriere:
În lucrare sunt evidențiate caracteristicile nevoilor de resurse în cele 2 zone supuse analizei (Bucovina și Transilvania de Sud), sursele de finanțare, externalitățile generate și convergența cu modelele de bune practici din spațiul Uniunii Europene.

Autori: Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Cristea Anca
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5.4.
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: 5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locaţiilor şi proiectelor selectate (cel puţin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)

Livrabil:
5.4.1-L1 - Model de analiză integrată


Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză cost beneficiu privind realizarea proiectelor de valorificare a patrimoniului cultural din localitățile selectate în acest proiect. În urma analizei sunt identificate zonele cele mai atractive din punct de vedere turistic , cu cel mai mare potențial de valorificare a patrimoniului cutural. Aceast studiu va permite selectarea elementelor de patrimoniu cu cel mai mare beneficiu pentru dezvoltarea economiei locale prin turism agrocultural.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-1 Analiza Cost-Beneficiu casa din Agristeu
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, amenajarea în pensiune agroturistică cu cazare și masă a Casei Buzea Georgeta, din localitatea Agrișteu.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-2 Analiza Cost-Beneficiu_casa Stefan Corneliu din Riciu
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, amenajarea în pensiune în ecosistemul natural local.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-3 Analiza Cost-Beneficiu_casa Andronic Elvira din Cacica
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, amenajarea în pensiune cu cazare și gastronomie tradițională a Casei Andronic Elvira, din localitatea Cacica.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-4 Analiza Cost-Beneficiu Dumitran Daniel din Berghin, Jud. Alba
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, amenajarea în casă muzeu, cu promovarea obiectelor de artizanat sau meșteșugărești din zona Transilvaniei de Sud, cu organizarea de evenimente culturale si includerea casei într-un traseu cultural-muzeistic, a casei Dumitran Daniel din Berghin, Jud. Alba.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-5 Analiza Cost Beneficiu a Proiectului Casa – atelier de tradiții populare și meșteșuguri Maria Pop
Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză cost beneficiu privind realizarea proiectului de valorificare a Casei Maria Pop, din localitatea Idicel de Pădure, din patrimoniul cultural în casă-atelier de tradiții populare și meșteșuguri, desfășurarea unor activități artistice și evenimente tradiționale și includerea acesteia într-un traseu cultural.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-6 Analiza Cost Beneficiu a Proiectului Casei-Muzeu Straja
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost beneficiu pentru analiza rentabilității afacerii de transformare în casa muzeu, cu promovarea obiectelor de artizanat sau meșteșugărești din regiunea etnografică Bucovina, cu organizarea de evenimente culturale si includerea casei într-un traseu cultural-muzeistic a Casei Juravle, Straja, județul Suceava.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-7 Analiza Cost Beneficiu a Proiectului Casa Tradiționala Pârteștii de Sus
Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză cost beneficiu privind realizarea proiectului de valorificare a Casei Cojocariu Marius, din Pârteștii de Sus, CACICA, din patrimoniului cultural în casă-atelier de tradiții populare și meșteșuguri, desfășurarea unor activități artistice și evenimente tradiționale și includerea acesteia într-un traseu cultural.
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, amenajarea unei case atelier de tradiții populare care poate fi vizitată și unde pot fi organizate evenimente tradiționale, din localitatea Pârteștii de Sus, jud. Suceava.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona (voluntar)
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-8 Analiza Cost-Beneficiu_casa din Putna
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, de transformare în casă- muzeu, cu punct de vânzare suveniruri, cu ateliere de interpretare a patrimoniului local și ca traseu muzeistic, a Casei Aionițoaie, din localitatea Putna, jud. Suceava.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-9 Analiza Cost Beneficiu a Proiectului Moara veche – Valea Viilor, Jud. Sibiu
Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză cost beneficiu privind realizarea proiectului de valorificare a Morii Vechi, din localitatea Valea Viilor, din patrimoniul cultural într-o moară funcțională care să prepare produse de panificație și care poate fi vizitată și unde pot fi organizate evenimente tradiționale.
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, refacerea unei mori existente, nefuncționale într-o moară funcțională care să prepare produse de panificație și care poate fi vizitată și unde pot fi organizate evenimente tradiționale, din localitatea Valea Viilor, jud. Sibiu.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona (voluntar)
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.1
Analiza cost-beneficiu la nivelul locațiilor și proiectelor selectate (cel puțin 5 tipuri pe zona selectată - Bucovina; Transilvania de Sud)
Livrabil:
5.4.1-L1-10 Analiza Cost Beneficiu a Proiectului Casa Ignătescu
Scurtă descriere:

Prezentul studiu este o analiză cost beneficiu privind realizarea proiectului de valorificare a Casei Ignătescu Rodica, din localitatea Părhăuți, pentru producția de ii tradiționale și organizarea de ateliere de țesut și șezători.
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din monografia localității (A5.3.3-L1), descrierea casei (A5.3.3-L2), schița modelului antreprenorial (A5.3.3-L3) și planul de afaceri (A5.3.3-L4), se realizează o analiză cost-beneficiu pentru calcularea rentabilității afacerii respective, în gospodărie țărănească integrată – viața la țară, activități diverse-producția și expunerea iilor și organizarea de ateliere de țesut ii, în localitatea Părhăuți, jud Suceava.

Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona (voluntar)
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: A.5.4.2
Dezvoltare sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar

Livrabil:
5-4-2-L1 Sistem de indicatori

Scurtă descriere:
Sistemul de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar cuprinde indicatori ce pot fi utilizați la nivel local pentru a realiza analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, în vederea asigurării dezvoltării locale sustenabile.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: A.5.4.2
Dezvoltare sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar

Livrabil:
5-4-2-L2 Metodologie

Scurtă descriere:
Sistemul de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar cuprinde indicatori ce pot fi utilizați la nivel local pentru a realiza analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, în vederea asigurării dezvoltării locale sustenabile. Acesta a fost dezvoltat în L1 în cadrul activității A.5.4.2.
Această metodologie prevede aplicarea sistemului de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar, la nivel local, în localitățile selectate în proiect.
În acest scop, se elaborează un instrument de monitorizare ready-to-use (machetă), spre a fi completat de către autoritățile locale din localitățile selectate în cadrul proiectului.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă

Activitatea: A.5.4.2
Dezvoltare sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar

Livrabil:
5-4-2-L2 Metodologie

Scurtă descriere:
Sistemul de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar cuprinde indicatori ce pot fi utilizați la nivel local pentru a realiza analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, în vederea asigurării dezvoltării locale sustenabile. Acesta a fost dezvoltat în L1 în cadrul activității A.5.4.2.
Această metodologie prevede aplicarea sistemului de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a patrimoniului cultural identitar, la nivel local, în localitățile selectate în proiect.
În acest scop, se elaborează un instrument de monitorizare ready-to-use (machetă), spre a fi completat de către autoritățile locale din localitățile selectate în cadrul proiectului.

Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Andreea-Oana Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională

Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.3
Proiect pilot- testare sistem de indicatori pe localități selectate
Livrabil:
5.4.3-L1 - Analiza de impact asupra dezvoltării locale – economice-sociale, culturale - sistem de indicatori
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din analizele realizate in livrabilele proiectului, se realizează o analiză de impact asupra dezvoltării locale, economice, sociale și culturale. Este propus și un sistem de indicatori pentru aceasta analiză de impact.
Autori: Boboc Cristina, Ciuhu Ana Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-4
Model de analiza integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar, pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A5.4.3
Proiect pilot- testare sistem de indicatori pe localități selectate
Livrabil:
5.4.3-L2 - Capitolul 5: Analiza potențialului economic a patrimoniului cultural. Criterii si metode de selecție a modelului de valorificare
Scurtă descriere:
În cadrul proiectului, sunt identificate oportunitățile de valorificare economică a potențialului patrimoniului cultural construit identificat prin case tradiționale, cu identitate culturală specifică zonei selectate. Pe baza informațiilor din analizele cost beneficiu (A5.4.1-L1-L2) ale localităților și caselor selectate, se realizează o analiză integrata pentru dezvoltarea locală și sustenabilă a patrimoniului cultural.
Autori: Boboc Cristina, Ghiță Simona
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa 5-4
Model de analiză integrată a localităților din mediul rural cu potențial cultural identitar pentru dezvoltare locală sustenabilă
Activitatea: A 5.4.4.
Transferul către mediul economic a activităților și diseminarea activităților proiectului 5
Livrabil:
A 5.4.4._L2 Transferul către mediul economic a activităților și diseminarea activităților proiectului 5, P6 Institutul de Economie Nationala al Academiei Romane
Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în baze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul partenerului Institutul de Economie Nationala – Academia Romana
Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana Maria Ciuhu, Andreea Stroe, Oana Andreea Enache
Partener responsabil: Institutul de Economie Nationala- Academia Romana
Versiunea: v1

o “The Role Of The Diaspora In Promoting Tourism For The Valorisation Of Cultural Heritage. Case Study Romania”, autori Enache Oana Andreea (http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/split/vol_7_no_1/geo_2019_vol7_no1_art_004.pdf), Global Economic Observer Vol. 7, No 1, 2019, ISSN 2343-9750, p.37-40;
o ”Cultural Tourism In Central Region Of Romania”, autori Boboc C., Ciuhu, A. M., Vasile V., Ghiță S., publicat în volumul conferinței CKS 2019 – Challenges of the Knowledge Society, pp. 982-988, ISSN 2359-9227, ISSN-L 2068-7796, indexat EBSCO, ProQuest, DOAJ, Index Copernicus, Ulrich`s Databases;
o „Social Media and Destination Marketing: Today Advancements for Tourism Future”, autori Surugiu C, Surugiu M., Mazilescu R., Manager 29 – 2019, pp. 83-90, ISSN-L 1453-0503, http://manager.faa.ro/archive/index.php?dir=manager_29%2F;
o „Sharing Economy, ICT and Digital Marketing Impact on the Recent Tourism Developments”, autori Surugiu C, Surugiu M, Mazilescu R, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, Volume 12, Issue 1, 2019, ISSN: 2069 – 3508, https://www.journal-hyperion.ro/journal-archive/category/39-volume-12-issue-1-2019?download=139:11-surugiu&start=9, p = 10x2/3=6.66p https://www.journal-hyperion.ro/journal-archive;
o „Tourism in digital era, 2020”, autori Carmen Bănescu, Cristina Boboc, Simona Ghiță, Valentina Vasile, Revista Romana de Economie/Romanian Journal of Economics nr 2/2020, In-print;
o „An Overview on Rural Tourism and Consumer Behaviour: Particularities In Transylvania”, autori Stroe AM., Enache OA, Harnessing Tangible and Intangible Assets in the context of European Integration and Globalization. Challenges ahead, Proceedings of Espera 2019, pag. 791-807, vol.2, 2020, Peter Lang International Academic Publishing Group, ISBN 978-3-631-83826-6., in print;
„Casele mostenire culturala privata- factor al dezvoltarii durabile”, autori Zaman Gh, Vasile V, Cristea A, in vol Dezvoltarea durabila a agriculturii si spatiului rural din perspectiva politicii agricole comune, Alecsandri C si altii (coord), 2020, Editura Academiei Romane, ISBN 978-973-27-3263-2, p 313-341.

Institutul de Economie Națională București