PACULT

(Re)valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea locală integrată în mediul rural. Model de analiza complexă a impactului dezvoltarii/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Rezultate

Obiectivul principal al proiectului constă în identificarea unor metode privind (re)valorizarea patrimoniului cultural pentru dezvoltarea locală integrată în mediul rural, precum și crearea unui model de analiză complexă a impactului dezvoltării/modernizării potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum (inter)național.

Etapa: 5-1
Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural
(diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.1
Screening modele de consum specifice mediului rural (național vs internațional). Analiza limitelor de standardizare
Livrabil:
5-1-L1 Inventar de modele de consum turistic cultural - tipologie specifică mediului rural
Scurtă descriere:
Obiectivul acestei lucrări are în vedere prezentarea aspectelor importante ale modelelor de consum turistic cultural specifice mediului rural de pe plan național și internațional.
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferențiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.2
Cercetare documentară în localitățile selectate din cele 2 zone
Livrabil:
5-1-2-L2 Registru de produse/servicii de consum operaționale
Scurtă descriere:
Registrul de produse/servicii de consum operaționale cuprinde o evidență (stare de fapt) a numărului de muzee, biblioteci și volume existente, instituții și companii de spectacol din mediul rural, în județele eligibile din proiect, pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2017. Include și o analiză a întreprinderilor active în anul 2016 pe diviziuni CAEN specifice activităților turistice și culturale.
Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-1
Identificare modelelor de consum turistic în zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operațional-dezvoltat, valorificat parțial, potențial nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.2
Cercetare documentară în localitățile selectate din cele 2 zone
Livrabil:
5.1.2-L1 Studiu Documentar privind localitățile selectate din cele 2 zone

Scurtă descriere:
Prezentul studiu este o analiză documentară privind turismul în regiunea Centru a României (județele Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Alba) și județul Suceava. Sunt identificate elementele de atractivitate ale zonelor respective și formele de turism ce pot fi dezvoltate. De asemenea este realizată și o analiză statistică privind capacitatea de cazare existentă în pensiuni agroturistice și numărul de turiști în zonele selectate, pe baza datelor furnizate de Institutul
Național de Statistică. Aceast studiu va permite o primă analiză critică a posibilităților de dezvoltare a turismului cultural în zonele selectate.
Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-1
Identificarea modelelor de consum turistic in zonele rurale cu patrimoniu cultural (diferețiat pe niveluri de valorificare: operational-dezvoltat, valorificat partial, potential nevalorizat)
Activitatea: A.5.1.3
Anchetă calitativă în zonele cu patrimoniu exploatat
Livrabil:
5-1-L1 Chestionar de perceptie consumatori
Scurtă descriere:
Chestionarul explorează imaginea locului și reputația culturală (din perspectiva cererii) și se adresează consumatorilor (vizitatori, localnici, consumatori de produse culturale etc)
Obiectivul cercetării:
• explorarea imaginii zonei și a reputației culturale a proiectului în rândul
potențialilor consumatori interni și externi, cu scopul de a spori atractivitatea,
pentru a identifica necesitățile de dezvoltare economică orientate spre cerere
(așteptările consumatorilor);
• evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul patrimoniului cultural și a mediului istoric din cadrul proiectului
• oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare de dezvoltare strategică - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
Chestionarul se aplică în proiect asupra potențialilor vizitatori, consumatorilor de bunuri culturale, turiștilor, populației locale
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.1
Analiză și selecție de bune practici - naționale vs. europene
Livrabil:
5-2-L1 Ghid de bune practici antreprenoriale
Scurtă descriere:
Obiectivul acestui ghid are în vedere prezentarea unor inițiative existente în domeniul antreprenoriatului moștenirii culturale, pentru ca stakeholderii interesați să poată utiliza mai bine resursele existente, să creeze noi oportunități de cooperare sau să identifice lacunele în sprijinirea acestei activități
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud
Activitatea: A.5.2.2
Elaborarea metodologiei de cercetare
Livrabil:
5-2-2-L1 Metodologie a cercetării calitative privind percepția stakeholderilor asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială în mediul rural
Scurtă descriere:
Cercetarea calitativă explorează percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, ale societății civile și din mediul economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare. Obiectivele cercetării calitative sunt următoarele:
- Culegerea de date privind:
 obiectivele turistice și culturale incluse în cadrul proiectului, care pot constitui
oportunități de dezvoltare antreprenorială;
 percepția stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic, cu privire la impactul proiectului, imaginea locului și prioritățile de dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor);
- Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul
patrimoniului cultural și mediului istoric din zona proiectului;
- Identificarea unor noi oportunități de afaceri în zonele proiectului;
- Fundamentarea unor sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare
strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
- Valorificarea rezultatelor cercetării calitative prin diseminarea în cadrul
proiectului.
Metodologia prevede aplicarea unui chestionar și realizarea unui focus grup, dezvoltate la Activitatea A.5.2.3 Cercetare în teren-ancheta și focus grup. Chestionarul și focus grup-ul se aplică stakeholderilor de la nivel guvernamental, al societății civile și din mediul economic.
Autori: Valentina Vasile, Gheorghe Zaman, Marius Surugiu, Raluca Mazilescu, Cristina Boboc, Anca Cristea, Ana-Maria Ciuhu
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup
Livrabil:
5-2-L1 Chestionar privind identificarea abilităților necesare antreprenorilor din sfera valorizării moștenirii culturale localizate în zona proiectului

Scurtă descriere:
Chestionarul explorează percepțiile stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare.
Obiectivul cercetării:
• Explorarea percepției stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății
civile și din mediul economic, cu privire la imaginea locului și prioritățile de
dezvoltare orientate spre cerere (așteptările consumatorilor)
• Evaluarea status quo-ului produselor și serviciilor culturale în cadrul
patrimoniului cultural și mediului istoric din zona proiectului
• Identificarea unor noi oportunități de afaceri
• Oferirea de sugestii pentru instituțiile implicate, bazate pe o abordare strategică de dezvoltare - produse și servicii noi / inovative de patrimoniu cultural
Chestionarul se aplică stakeholderilor interesați de la nivel guvernamental, societății civile și mediului economic
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Etapa: 5-2
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de
patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate) Transilvania de Sud

Activitatea: A.5.2.3
Cercetare în teren -ancheta și focus grup
Livrabil:
5-2-L Inventar parțial cu stakeholderii din zonele eligible în proiect

Scurtă descriere:
Obiectivul acestui inventar este identificarea de posibili respondenți ai chestionarului privind antreprenoriatul și/sau de participanți la focus grup
Autori: Vasile Valentina, Zaman Gheorghe, Surugiu Marius, Mazilescu Raluca, Boboc Cristina, Cristea Anca, Ciuhu Ana-Maria
Partener responsabil: Institutul de Economie Națională
Versiunea: v1

Institutul de Economie Națională București