PATRIBUC

Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din perspectiva istorică și etno-demografică.

Rezultate

Obiectivul principal al proiectului este crearea unei baze de date privind specificul patrimoniului construit (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) a Bucovinei, prin documentare tehnică și antropologică și întocmirea unui raport care să cuprindă caracteristicile specifice ale peisajului construit, cu identificarea elementelor valoroase de patrimoniu, crearea unei baze de date de 100 de clădiri tradiționale valoroase. De asemenea, se urmărește optimizarea competențelor cercetătorilor în domeniul dezvoltării, protejării și valorificării patrimoniului cultural reprezentativ, prin metodologia de cercetare și instrumentele de dezvoltare strategică dezvoltate.

Etapa: 2-1
Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei

Activitatea: A.2.1.1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina

Livrabil:
2.1.1-L1 Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina

Scurtă descriere:
Studiul prezintă evoluția istorică și etno-demografică a Bucovinei, stadiul actual al cercetărilor privitoare la patrimoniul construit (case tradiționale) al Bucovinei istorice și a principalelor lucrări de specialitate în domeniu. De asemenea, sunt prezentate elementele specifice patrimoniului construit în așezările locuite de români,
germani, ucraineni, maghiari și evrei. Aspectele surprinse vizează arhitectura rurală bucovineană, evidențiind modul de realizare și funcționalitatea construcțiilor țărănești, evoluția planimetrică, sistemele constructive, elementele de arhitectură tradițională, ornamentica arhitecturii populare etc.

Autori:

Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Grigore Bîtă, Ștefan Purici, Carol Alexandru Mohr, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-1
Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei
Activitatea: A.2.1.2
Cercetare privind peisajul cultural al Bucovinei; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidenţierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia. Identificarea de tipuri constructive şi descrierea tipologiilor de
construcţii tradiţionale (private şi publice) relevante pentru  patrimoniul Bucovinei, cu documentare fotografică şi istorică, cu documentare din arhivele diferitelor instituţii
Livrabil:
2.1.2-L1 Studiu privind peisajul cultural al Bucovinei, identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia

Scurtă descriere:
Studiul prezintă aspectele conceptuale cu privire la peisajul cultural construit, identifică metodele generale și specifice pentru cunoașterea peisajului cultural, arată trăsăturile caracteristice ale peisajului cultural din partea de sud a Bucovinei și practicile pozitive de conservare a acestuia.

Autori:

Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Grigore Bîtă, Ștefan Purici, Carol Alexandru Mohr, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-1 Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei
Activitatea: A.2.1.2 Cercetare privind peisajul cultural al Bucovinei; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidenţierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia. Identificarea de tipuri constructive şi descrierea tipologiilor de construcţii tradiţionale (private şi publice) relevante pentru patrimoniul Bucovinei, cu documentare fotografică şi istorică, cu documentare din arhivele diferitelor instituţii
Livrabil: 2.1.2-L3 Documentaţie privind patrimoniul construit al Bucovinei
Scurtă descriere: Documentaţia prezintă sursele edite şi inedite, pe baza cărora au fost întocmite studiile şi baza de date electronică prevăzute în etapele 2-1 şi 2-2.
Autori: Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Grigore Bîtă, Ștefan Purici, Carol Alexandru Mohr, Cristian Alexandru Boghian

Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.1
Studiu privind instrumentele de cercetare și analiza critică a acestora și a metodologiilor existente
Livrabil: Studiu privind instrumentele de cercetare și analiza critică a acestora și a metodologiilor existente 2.2.1-L1
Scurtă descriere:
Prezentul studiu analizează critic instrumentele de cercetare calitativă și cantitativă și integrează referințe din alte studii, proiecte și programe ce au folosit metodologii similare de cercetare a patrimoniului. Metodele predominant folosite în practică au fost interviurile profunde de tip structurat și sau semi-structurat, documentarea fotografică, documentarea în arhive și biblioteci, observația antropologică, observarea directă, snowball sampling, documentarea de arhitectură. Pe de-o parte, metodele cantitative sunt în general destul de inflexibile și sunt potrivite mai ales unde se dorește adunarea informației de la eșantioane masive de indivizi ce au în față răspunsuri fixe din chestionare. Datele rezultate sunt prelucrate pentru a pune în evidență relațiile dintre fenomene și procese diferite și pentru a valida dezvoltările teoretice și a explica socialul. Pe
de altă parte, metodele calitative sunt adesea mai flexibile și dau posibilitatea unei spontaneități și unei adaptări la fața locului prin interacțiunea dintre cercetător și participantul la studiu. O altă caracteristică ce diferențiază cele două metode, este că cea calitativă permite folosirea întrebărilor în format deschis și continuarea cu întrebări suplimentare care dau participanților posibilitatea de a răspunde în propriile cuvinte.
Sunt folosite referințe la studii sau proiecte ce își propun realizarea unor instrumente de lucru pentru cei implicați în conservarea sau promovarea patrimoniului cultural și construit și încearcă să explice obiceiurile de locuire ale oamenilor în contextul imobilelor cu arhitectură tradițională. Sunt inclusive studii ce vizează mai multe zone din țară cum ar fi Bucovina, Transilvania, Bihor, Hunedoara, Mehedinți, Alba, Maramureș și altele.
Autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: v2

Etapa: 2-2 Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”
Activitatea: A.2.2.2 Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală // Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018
Livrabil: 2.2.2-L1 Metodologie de cercetare exploratorie ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit.”
Scurtă descriere: Prezenta metodologie va fi folosită la realizarea unei baze de date pilot cu cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri reprezentative (ce va fi extinsă în alte etape ale proiectului), care să conțină și elemente specifice pentru minoritățile etnice din zonă. Aceasta va permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1.
Autori și co-autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.2b
Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală // Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018

Livrabil:
2.2.2-L1 1 bază de date pilot

Scurtă descriere:
Baza de date pilot conține două tabele Excel cu informații centralizate din 39 de chestionare și 39 fișe de semnal/observație.

Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare exploratorie: case tradiționale – parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei
Activitatea: A.2.2.2 Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în Pr. 1.
Livrabil:
2.2.2.-L2 O bază de date pilot cu cel puțin 30 de construcții reprezentative pentru
patrimoniul construit
Scurtă descriere:
Tabelul conține 48 de construcții tradiționale din zonele etnografice ale  Bucovinei.
Autori: Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Bîtă, Ștefan Purici,
Carol Mohr, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: rezultat parțial

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.2
Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală // Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018

Livrabil:
2.2.2b-L2 1 catalog electronic

Scurtă descriere:
Catalogul electronic cuprinde un număr de 39 de clădiri tradiționale, documentate și fotografiate conform metodologiei dezvoltate în proiect, reprezentative pentru Bucovina.


Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.2b
Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală // Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018

Livrabil:
2.2.2b-L3 1 documentație

Scurtă descriere:
Documentația cuprinde 39 de chestionare scanate (PDF), 30 de interviuri transcrise și 31 de interviuri în format audio, corespunzătoare caselor din catalogul electronic. Acestui livrabil îi sunt anexate folderele: 39 chestionare scanate.docx, 30 interviuri transcrise.docx și 31 interviuri audio.zip.

Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.3
Vizită de lucru în vederea diseminării bazei de date pilot, realizată împreună cu UTGA Iași


Livrabil:
2019_IB_A.2.2.3. L1 Vizita lucru

Scurtă descriere:
Baza de date pilot, dezvoltată la activitatea A2.2.2., a fost prezentată la nivel de consorțiu, la întâlnirile naționale din data de 16 ianuarie și din 8 mai 2019. În cadrul întâlnirilor de lucru de la Cacica (24-27 iulie), Suceava (3-4 octombrie) și Rădăuți (25 noiembrie) au fost selectate casele semnificative din baza de date pilot, ce urmau să fie vizionate pe teren. Vizitele în teren au fost realizate împreună cu partenerul UTGA Iași.

Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Andrei Purcaru
Parteneri responsabili: Institutul „Bucovina”, UTGA Iași

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ,,Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.3
Vizită de lucru în vederea diseminării bazei de date pilot, realizată împreună cu UT Iași


Livrabil:
2.2.3-L2 1 Bază de date validată


Scurtă descriere:
Baza de date validată conține două tabele Excel cu informații centralizate din 39 de chestionare și 39 fișe de semnal/observație. Sunt evidențiate cu galben casele selectate de echipa UTGA Iași, cu prilejul vizitei de lucru de la Cacica (24–27 iulie 2019).

Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă, Dragoș Ciolacu, Andrei Purcaru
Parteneri responsabili: Institutul „Bucovina” și UTGA Iași

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.4
Extinderea bazei de date și completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice

Livrabil:
2.2.4-L1 1 bază de date extinsă parțial


Scurtă descriere:
În anul 2019, a fost extinsă parțial baza de date, fiind alcătuit un tabel EXCEL care conține informații despre un număr de 80 de case, pe baza chestionarelor și a fișelor de semnal/observație (informații proprietari, coordonate GPS, detalii constructive).


Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: intermediară

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Extinderea și finalizarea bazei de date, conform metodologiei dezvoltate în proiect, despre
clădirile tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, care să cuprindă
caracteristicile specifice ale peisajului construit și prin care să se identifice elementele
valoroase de patrimoniu.
Livrabil:
2.2.4-L1 Bază de date centralizată_chestionar p2
Scurtă descriere:
În anul 2020, a fost finalizată baza de date, fiind adăugate case din localitățile: Izvoarele
Sucevei, Moldova Sulița, Pârâu Negrei, Secreiș, Brodina, Falcău, Sadău, Straja și Vicovu
de Sus.
Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Extinderea și finalizarea bazei de date, conform metodologiei dezvoltate în proiect, despre
clădirile tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei, care să cuprindă
caracteristicile specifice ale peisajului construit și prin care să se identifice elementele
valoroase de patrimoniu.
Livrabil:
2.2.4-L2 Bază de date centralizată_Fișă semnal
Scurtă descriere:
În anul 2020, a fost finalizată baza de date, fiind adăugate case din localitățile: Izvoarele
Sucevei, Moldova Sulița, Pârâu Negrei, Secrieș, Brodina, Falcău, Sadău, Straja și Vicovu
de Sus. Acestor case li s-a întocmit fișa semnal, iar informațiile au fost trecute într-un
tabel Excel.
Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Alcătuirea unei baze de date, conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu construcții
reprezentative pentru patrimoniul construit din Bucovina.
Livrabil:
2.2.4-L3 Bază de date_final Bucovina

Scurtă descriere:
În anul 2020, a fost finalizată baza de date, fiind adăugate 37 de case din localitățile:
Izvoarele Sucevei, Moldova Sulița, Pârâu Negrei, Secrieș, Brodina, Falcău, Sadău, Straja
și Vicovu de Sus.
Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT Cultural și pe platforma Erris


Livrabil:
2.2.4-L3 Platforma PORT Cultural actualizată

Scurtă descriere:
Pe platforma PORT Cultural au fost actualizate informațiile privind rezultatele activităților de cercetare (livrabilele pentru anul 2019 și raportul tehnico-științific) și de diseminare (materiale conferință, fotografii).

Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: intermediară

Etapa: 2-2 Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Alcătuirea unei bazei de date, conform metodologiei dezvoltate în proiect, care să
cuprindă fișele patrimoniale ale clădirilor identificate în perioada derulării proiectului.
Livrabil:
2.2.4-L4 Fișe patrimoniale

Scurtă descriere:
Fișa patrimonială prezintă resursele de patrimoniu identificate pe parcursul activității de
cercetare în teren (o prezentare descriptivă extinsă a casei).
Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea
culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea
caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice. Catalogul a fost completat cu
încă 30 de case tradiționale.
Livrabil:
2.2.4-L5 Catalog electronic extins

Scurtă descriere:
Catalogul electronic extins cuprinde un număr de 137 de clădiri tradiționale,
documentate și fotografiate conform metodologiei dezvoltate în proiect, reprezentative
pentru Bucovina.

Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; realizarea bazei de date cu 137 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală // Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018

Livrabil:
2.2.4-L6 Documentație extinsă

Scurtă descriere:
Documentația cuprinde 17 fișe semnal scanate (PDF), corespunzătoare caselor din catalogul electronic.

Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.4
Completarea inventarului documentat de clădiri tradiționale relevante pentru identitatea
culturală a zonei, consemnate conform metodologiei dezvoltate în proiect, cu surprinderea caracteristicilor constructive, a detaliilor zonale specifice. A fost realizat formatul pre-print al catalogului „Casele tradiționale ale Bucovinei”, care va cuprinde 100 de clădiri reprezentative pentru patrimoniul construit al acestei regiuni, grupate pe zone etnografice.
Livrabil:
2.2.4-L7 Catalog tipărit „Casele tradiționale ale Bucovinei”

Scurtă descriere:
Catalogul cuprinde un număr de 100 de clădiri tradiționale, documentate și fotografiate conform metodologiei dezvoltate în proiect, reprezentative pentru Bucovina.

Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT Cultural și pe platforma Erris

Livrabil:
2.2.5-L1 Participare conferință națională/internațională

Scurtă descriere:
În perioada 3–5 octombrie 2019, Institutul „Bucovina a organizat Conferința științifică internațională „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj cultural”, a XXVII-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice, în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Consiliul Județean Suceava. Prima zi a conferinței, desfășurată la Consiliul Județean Suceava, a fost dedicată diseminării rezultatelor obținute în cadrul cercetărilor de teren.


Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT
Cultural și pe platforma Erris

Livrabil:
2.2.5-L1 Invitație și program conferință
Scurtă descriere:
În perioada 15–16 octombrie 2020, Institutul „Bucovina a organizat Conferința științifică
internațională „Bucovina – identitate și transformare”, închinată centenarului nașterii
academicianului Dimitrie Vatamaniuc, a XXVIII-a sesiune anuală de referate și
comunicări științifice. În programul conferinței, în scopul diseminării rezultatelor
cercetărilor din cadrul proiectului PORTCultural, a fost susținută comunicarea Case
tradiționale din Bucovina. O perspectivă imagistică asupra patrimoniului construit actual.

Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ,,Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”


Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT Cultural și pe platforma Erris


Livrabil:
2.2.5-L2 1 publicație

Scurtă descriere:
Publicația cuprinde o descriere generală a proiectului PORT Cultural și a activității de diseminare a rezultatelor în cadrul proiectului component P2, Cercetări privind patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Documentare istorică și etno-demografică. Această activitate s-a desfășurat în perioada 3–5 octombrie 2019, în cadrul conferinței științifice internaționale „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniu construit și peisaj cultural”, a XXVII-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice, organizată de Institutul „Bucovina” în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” și Consiliul Județean Suceava.

Autori și co-autori: Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bâtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”

Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT
Cultural și pe platforma Erris

Livrabil:
2.2.5-L2 Prezentare PDF conferință
Scurtă descriere:
În perioada 15–16 octombrie 2020, Institutul „Bucovina a organizat Conferința științifică
internațională „Bucovina – identitate și transformare”, închinată centenarului nașterii
academicianului Dimitrie Vatamaniuc, a XXVIII-a sesiune anuală de referate și
comunicări științifice. În programul conferinței, în scopul diseminării rezultatelor
cercetărilor din cadrul proiectului PORTCultural, a fost susținută comunicarea Case
tradiționale din Bucovina. O perspectivă imagistică asupra patrimoniului construit actual.

Autori și co-autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru,
Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ,,Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT
Cultural și pe platforma Erris

Livrabil:
2.2.5-L3 Publicație
Scurtă descriere:
Publicația prezintă, în prima parte, câteva aspecte legate de construcțiile tradiționale în
Bucovina, reglementate de legislația austriacă în perioada 1783–1863. În partea a doua
sunt evidențiate caracteristicile principalelor tipuri de construcții (case tradiționale) din
Bucovina (structură, elemente arhitecturale, funcționalități), specifice grupurilor etnice
din provincie: români, germani, armeni, evrei, polonezi, ruteni. Sunt analizate elementele
de construcție ale caselor care se regăsesc până în prezent în clădirile identificate în cadrul
proiectului PORTCultural.
Autor: Cristian-Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

„Traditional Buildings in Historical Bukovina – Legal Framework and Description”, autor: Cristian-Alexandru Boghian - dat inițial spre publicare în „Journal of Romanian Literary Studies”, nr. 23/2020, propus ulterior și acceptat pentru publicare „Analele Bucovinei”, nr. 1/2022 (în curs de apariție)

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ,,Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT
Cultural

Livrabil:
2.2.5-L4 CECS Bucovina
Scurtă descriere:
Documentul CECS (Centralizator Excel Case Site) reprezintă un tabel centralizator al caselor din Bucovina, care vor fi selectate pentru realizarea hărții integrate.

Autori: Cristian-Alexandru Boghian, Carol Alexandru-Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici,
Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Ovidiu Bîtă
Partener responsabil: Institutul ,,Bucovina”
Versiunea: finală

Etapa 2-2
Cercetare Exploratorie: „Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.5
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului: pe platforma proiectului complex PORT
Cultural

Livrabil:
2.2.5–L5 Metodologie de furnizare a datelor pentru realizare hartă integrată pe platformă
cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate

Scurtă descriere:
Prezenta Metodologie de furnizare a datelor pentru realizare hartă integrată clarifică modul
de structurare a datelor sub formă sintetică tabelară. Metodologia explică modul de
redactare a două instrumente ce vor sta la baza realizării hărții interactive ce va fi postată pe platforma proiectului: Excel centralizator cu date sintetice (CECS) și Fișă patrimonială
(FP).

Partener responsabil: Institutul „Bucovina”

Versiunea: finală

În vigoare de la data de 20.07.2020

Etapa 2-2
Cercetare Exploratorie: „Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.6
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului către mediul de afaceri și transferul
rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/subdestinații
turistice), în colaborare cu CO, P1 și P6

Livrabil:
2.2.6–L1 Evenimente de diseminare în colaborare cu CO, P1, P6

Scurtă descriere:
Evenimentele au fost reprogramate ca urmare a prelungirii proiectului și din cauza pandemiei
pentru 2021. Au avut loc trei evenimente de diseminare, desfășurate la Putna (17 iulie 2021), Șaru
Dornei (14 august 2021), Cacica (18 septembrie 2021), cu prezentarea proiectului și a rezultatelor
proiectelor componente (parteneri: UTGA, USV); discuții și distribuirea a câte 50 de seturi de
materiale promoționale (un set a inclus: o sacoșă, o agendă, un pix, un card memorie, un pliant, un
semn de carte, o insignă personalizată). În cadrul fiecărui eveniment a fost amenajat un desk de
informare a participanților și o zonă de prezentare a planșelor de arhitectură, realizate de partenerii UTGA.

Partener responsabil: Institutul „Bucovina”

Versiunea: finală

Etapa 2-2
Cercetare Exploratorie: „Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit
al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.6
Diseminarea rezultatelor la nivelul proiectului pe platforma proiectului complex PORT
Cultural și pe platforma Erris

Livrabil:
2.2.6–L2 Publicație

Scurtă descriere:
Publicația prezintă contribuțiile istoriografice referitoare la patrimoniul cultural construit din zona menționată. Este vorba despre numeroase lucrări, studii și articole (scrise de Tancred Bănățeanu, Mihai Camilar, Nicolae Cojocaru ș.a.) despre construcțiile tradiționale, arhitectură, ornamentică etc. Lucrări despre gospodăria tradițională țărănească, arhitectura rurală bucovineană și descrieri topografice ale așezărilor din Bucovina se găsesc și în istoriografia germană: Bukowina, in Die österreichisch-hungarische Monarchie in Wort und Bild [Austro-Hungarian Monarchy in Word and Image], Vienna, 1899, and Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde verfaßt anläßlich des 50jährigen glorreichen Regierungsjubiläums Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät, unseres allergnädigsten Kaisers und Obersten Kriegssherrn durch die k.k. Gendarmerie desLandes-Gendarmerie-Commandos No. 13 [Bukovina. A local general history drawn up on the occasion of the 50th anniversary of The glorious government of His Apostolic Caesarean Majesty, our most merciful emperor and commander in chief, by Gendarmerie-Commando No. 13], Chernivtsi, 1899.
Livrabilul mai conține o Anexă cu participări la conferințe ce au avut scopul de a disemina în mediul academic (intern și internațional) și în cel antreprenorial local rezultalele proiectului Port Cultural.

Autor: Ștefănița-Mihaela Ungureanu
Partener responsabil: Institutul „Bucovina”

Versiunea: finală

 ”Some Considerations Regarding the Cultural Built Patrimony of the Southern Part of Bukovina. A Literature Review of Relevant Contributions”, articol în volumul Proceedings Volume of the Conference ”Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges”, Editura Lumen (https://doi.org/10.18662/lumproc.68), Iași-Londra, 2018);


 ”Cadrul legislativ și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale din Bucovina istorică (partea de sud)”, în volumul Anuarul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”, București, Editura Academiei Române, 2018 (http://adxenopol.academiaromana-is.ro/aiix_17.html);

 „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniul construit și peisaj cultural”, autori Carol-Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Mihaela-Ștefănița Ungureanu, acceptat spre publicare in 2021 la „Analele Bucovinei”, Rădăuți-București;

 „Traditional Buildings in Historical Bukovina – Legal Framework and Description”, autor Cristian-Alexandru Boghian, acceptat la publicare in 2020 la „Journal of Romanian Literary Studies”.

Institutul "Bucovina"