ANTRECOR

Analiza integrată a potențialului de dezvoltare antreprenorială în mediul rural pe elemente de patrimoniu, pentru susținerea dezvoltării durabile rurale

Rezultate

 Proiectul are în vedere crearea în premieră a unui cadru interdisciplinar care să permită reliefarea oportunităților de dezvoltare antreprenorială în cadrul comunităților rurale (ca destinații turistice), cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a acestora.

ropunerea de proiect reuneşte, pentru prima dată, într-un cadru integrat, principalele probleme actuale complexe legate de dezvoltarea comunităților rurale, printr-o identificare și o analiza inovatoare a două dintre cele mai importante aspecte: aspectul antreprenorial și cel durabil, dublat de o îmbunătățire a competentelor în ceea ce privește dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor, prin intermediul elementului de patrimoniu construit și transformarea acestora în destinații turistice.

Rezumat
Studiul privind bunele practici în antreprenoriat în mediul rural urmărește problematica țintită în diferite regiuni ale Europei: Italia, Regatul Unit, țările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia), Belgia, Spania, Franța și România. Pentru fiecare dintre aceste regiuni a fost dezvoltată o scurtă prezentare a antreprenoriatului din mediul rural, apoi a fost descrisă legislația relevantă în domeniu. Nu în ultimul rând, au fost prezentate o serie de bune practici provenind din zona analizată, împreună cu corelarea acestora la mediul antreprenorial romanesc: care din modele pot fi preluate și aplicate în România.
Astfel, s-a concluzionat că între nivelul antreprenorial al unei ţări şi nivelul ei de dezvoltare economică există o corelaţie directă, în sensul că dezvoltarea economică depinde de activitatea antreprenorială generală a oricărei regiuni. Iar dacă până acum în mediul rural european micile afaceri erau în domeniul agriculturii, acum încet, încet apar şi alte tipuri de afaceri, având la bază accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Cuprins

1 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI RURAL ÎN ITALIA
2 ANTREPRENORIATUL ÎN MEDIUL RURAL ÎN ȚĂRILE MEMBRE UE: REGATUL UNIT
3 ANTREPRENORIAT IN MEDIUL RURAL ÎN ȚĂRILE NORDICE
4 ANTREPRENORIAT RURAL ÎN BELGIA
5 ANTREPRENORIATUL ÎN ZONA RURALĂ A SPANIEI
6 ANTREPRENORIATUL ÎN ZONA RURALĂ DIN FRANȚA
7 ANTREPRENORIAT IN MEDIUL RURAL ÎN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

Rezumat
Livrabilul „Baza de date: antreprenoriatul în mediul rural” conține lista și analiza stakeholderilor relevanți pentru dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural.
Lista stakeholderilor este împărțită în asociații de turism, administrații ale parcurilor și zonelor protejate, primăriile din Județul Suceava, ministere, Directii judetene, ong‐uri relevante pentru dezvoltarea rurala, Grupuri De Dezvoltare Locală (GAL‐uri), Agenții De Dezvoltare Intercomunitară (ADI).
Analiza stakeholerilor conține punctele tari, punctele slabe, impactul posibil și implicarea posibilă in dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural, cu valorificarea patrimoniului construit.

Rezumat
Astăzi, antreprenoriatul rural reprezintă o componentă vitală a ceea ce înseamnă o perspectivă largă a dezvoltării rurale. Orice strategie cu şanse de succes care ținteşte zona rurală are ca obiectiv promovarea dezvoltării rurale. Atenția şi resursele nu mai sunt concentrate doar pe agricultură sau irigații, ci şi pe alocarea resurselor de apă şi managementul apelor uzate. Nu se mai abordează separat problema agriculturii, problema forestieră sau creşterea animalelor, ci totul se integrează într‐un management al resurselor naturale, în cadrul unor sisteme de
producție sustenabile.
Ghidul de antreprenoriat în mediul rural argumentează importanța fructificării potențialului economic rural din România prin intermediul antreprenoriatului. Este un plan structurat, etapizat, care aduce în prim-plan, elementele cheie ale unui plan de afaceri, de care este bine să se țină cont, în demersul de inițiativă antreprenorială din mediul rural. Sunt evocate exemple de bună practică, modalități de valorificare a resurselor naturale și culturale, sau diferite modele de afaceri aplicabile mediului rural, cu accent pe conservarea și valorificarea patrimoniului construit. De asemenea, sunt analizate componentele mixului de marketing din perspectiva particularităților unei afaceri rurale, provocările care pot apărea în dezvoltarea unei afaceri, caracteristicile pe care trebuie să le întrunească un antreprenor sau transformarea oportunităților viabile în produse și servicii noi care pot veni în întâmpinarea potențialilor clienți.
În plus, au fost formulate o serie de răspunsuri la întrebări precum: Cum trebuie organizată o afacere? Cum se conduce și cum se finanțează o afacere? Cum se măsoară succesul în afaceri? Ce trebuie știut despre taxe și impozite?

Rezumat
Livrabilul ”Analiza Stakeholderilor relevanți pentru dezvoltarea antreprenoriatului” este un chestionar care are ca scop identificarea, analiza și filtrarea tuturor stakeholderilor potențiali în cadrul proiectului.
Criteriile considerate fac trimitere la punctele tari, punctele slabe, impactul posibil și implicarea posibilă în dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural, cu valorificarea patrimoniului construit, în formă directă sau indirectă precum și modul în care se va realiza acest demers.

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora
Livrabil:
4.3.1.-L1 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Bucovina și potențialul de dezvoltare a acestora

Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Bucovina.
Analiza s-a concentrat asupra celor 29 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Bucovina, care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, OUG aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare mare (22 localități) şi foarte mare (7
localități) a resurselor turistice naturale şi antropice.

Autori: Doru Tudorache, Alina Cârlogea, Cristi Frenț, Roxana Aștefănoaiei, Petronela Tudorache
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora

Livrabil:
4.3.1.-L2 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Transilvania de Sud și potențialul de dezvoltare a  acestora

Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Transilvania de Sud. Analiza s-a concentrat asupra celor 33 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Transilvania de Sud (Regiunea de Dezvoltare Centru), care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare foarte mare a resurselor turistice naturale şi antropice.

Autori: Doru Tudorache, Petronela Tudorache, Marioara Musteață-Pavel, Roxana Aștefănoaiei
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism

Rezumat

Prezentarea pleacă de la problematica migrației care a devenit „megatrendul secolului”, o statistică din 2017 indicând numărul global al migranților internaționali la 258 de milioane, în contrapartidă cu investițiile importante în educație, sănătate, locuințe și infrastructură bazate pe acest fenomen. Sunt prezentate și particularitățile migrației românești și modul în care procesele migratorii afectează atât stilul de viață cât și arhitectura locală și regională dar și structura destinațiilor turistice (din punct de vedere socio-cultural și al peisajului cultural în sine) și efectele acestor schimbări (mai ales în zonele rurale).

Modelul teoretic al destinației turistice presupune o dublă calitate: produs principal (sistem închis) dar și spațiu de acțiune pentru turiști și actori regionali (sistem deschis), ambele în contextul dezvoltării culturale durabile a destinației (prin păstrarea mediului natural și peisajului cultural, protejarea patrimoniului cultural, implicarea populației locale în viață și cultură, planificarea strategică bazată pe interesele economice ale localnicilor și pe cerințele turiștilor, minimizarea activităților turistice care conduc la schimbarea peisajului). Dezvoltarea durabilă este cu atât mai importantă pentru contextul românesc în condițiile în care principalele destinații turistice din România sunt legate de turismul rural și de patrimoniul cultural (Transilvania, Maramureș, Bucovina, peisaje, case și situri din patrimoniul mondial UNESCO).

Ca studiu de caz este prezentată analiza amplă a peisajului cultural ca element de promovare a Bucovinei demarată în 2011, în urma căreia s-au concluzionat următoarele: deteriorarea ireversibilă a ofertei turistice și în final a imaginii în general a Bucovinei, precum și schimbarea dramatică a peisajului cultural după 1990 (modificarea clădirilor cu funcțiuni dedicate turismului și micilor afaceri rurale, modernizarea sau construirea de case particulare sub influența migranților de peste hotare, renovarea și modernizarea clădirilor publice). De asemenea, sunt prezentate câteva tipuri de intervenții concrete negative asupra caselor tradiționale din Bucovina și particularitățile acestora: tip „locuință”, tip „comerț” și tip „migrație spațială” (utilizarea de culori puternice, înălțarea casei pe mai multe nivele, utilizarea de materiale noi înlocuitoare ale lemnului – aluminiu, PVC, plastic, metal, polistiren, gresie, amestecul de stiluri din alte regiuni, țări sau chiar epoci).

Concluziile prezentării au arătat că migrația și globalizarea afectează în mod special zonele rurale, intensitatea impactului variind în regiunile diverse ale Europei și că nu există soluții generale ci trebuie dezvoltate strategii individuale personalizate pe destinație care să rezultatul cooperării strânse între părțile interesate, mediul politic, factorii locali și cercetători. Pentru Bucovina, se recomandă concentrarea asupra câtorva sate selectate care ar putea oferi o experiență autentică și continuarea recomandării de a integra în mod armonios elemente din arhitectura tradițională.

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă


Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora

Livrabil:
4.3.1.-L1 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Bucovina și potențialul de dezvoltare a acestora


Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Bucovina.
Analiza s-a concentrat asupra celor 29 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Bucovina, care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, OUG aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare mare (22 localități) şi foarte mare (7 localități) a resurselor turistice naturale şi antropice.


Autori: Doru Tudorache, Alina Cârlogea, Cristi Frenț, Roxana Aștefănoaiei, Petronela Tudorache
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă


Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora

Livrabil:
4.3.1.-L2 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Transilvania de Sud și potențialul de dezvoltare a acestora


Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Transilvania de Sud. Analiza s-a concentrat asupra celor 33 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Transilvania de Sud (Regiunea de Dezvoltare Centru), care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare foarte mare a resurselor turistice naturale şi antropice.


Autori: Doru Tudorache, Petronela Tudorache, Marioara Musteață-Pavel, Roxana Aștefănoaiei
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism

Etapa: 4-3
Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural cu potențial turistic și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.2
Ghid de dezvoltare durabilă a comunităților de interesturistic din mediul rural realizat pe baza studiilor de la activitatea precedentă

Livrabil:
4.3.2-L1 Ghid de dezvoltare durabilă a comunităților de interes touristic din mediul rural

Scurtă descriere:
Ghidul va oferi soluţii compatibile între valorificarea patrimoniului natural și cultural, în relație cu mediul înconjurător (ex.: utilizarea de material ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum energetic/de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea unui stil de viaţă rațional în raport cu mediul înconjurător, restaurarea și conservarea monumentelor cu materiale cât mai apropiate de cele originale); acesta va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare la acestea al investițiilor directe.

Autori: Dr. Simon Tamara - CSI, Dr. Tudorache Petronela – ACS, Dr. Frenț Cristi – CSII, Ec. Aștefănoaiei Roxana - CSIII

Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)


Activitatea: A.4.1.2.
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.2. - L1 Bază de date cu stakeholderi relevanți pentru dezvoltarea antreprenoriatului cu valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural


Scurtă descriere:
Identificarea principalelor categorii de stakeholderi relevanţi pentru dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural. Pentru fiecare categorie de stakeholderi s-a urmărit evidenţierea gradului de implicare în dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural (cu valorificarea patrimoniului construit), identificarea punctelor tari, a celor slabe şi a impactului asupra comunităţii rurale.


Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A4.1.3 Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil: 4.1.3- L1.1 Bază date antreprenori activi și potențiali intervievați

Scurtă descriere:
Baza de date conține antreprenori activi care promovează turismul bazat pe valorificarea patrimoniului cultural și antreprenori potențiali în același domeniu, din Bucovina. Aceștia au fost intervievați cu privire la percepția asupra antreprenoriatului și posibilităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din Bucovina,
antreprenorilor activi și potențiali intervievați conține

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A 4.1.3
Cercetare în teren - anchetă și focus grup

Livrabil:
4.1.3-L1.1 Baza date chestionare antreprenori potenţiali


Scurtă descriere:
Baza de date conţine centralizarea chestionarelor aplicate în teren în vederea identificării percepției asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din zona proiectului antreprenori potențiali


Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v2

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A 4.1.3
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.3-L1.2 Baza date chestionare antreprenori activi


Scurtă descriere:
Baza de date conţine centralizarea chestionarelor aplicate în teren, ce explorează percepția antreprenorilor activi cu privire la afacerea pe care o desfășoară în domeniul valorificării patrimoniului cultural în zona proiectului.


Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v2

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)


Activitatea: A4.1.3
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.3-L2 Bază de date focus grupuri


Scurtă descriere:
Baza de date conţine răpunsurile date de participanţi la temele/problemele supuse atenţiei în cadrul focus grupului organizat şi listele de prezenţă ale participanţilor pe categorii de stakeholderi relevanţi.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A 4.1.3 Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil: 4.1.3-L3 Harta potențialului antreprenorial

Scurtă descriere:
Harta potențialului antreprenorial din Bucovina este folosită în vederea creării unui cadru interdisciplinar care să permită reliefarea oportunităților de dezvoltare antreprenorială în cadrul comunităților rurale (ca destinații turistice), cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a acestora.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A.4.1.4
Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil:
4.1.4-L1 Studiu privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural

Scurtă descriere:
Studiul privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural reliefează stadiul de dezvoltare a antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu din mediul rural și inclusiv percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural, cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a comunităților rurale în tandem cu protejarea și conservarea patrimoniului cultural.
Colectarea datelor s-a realizat în două etape: cercetare în teren pe bază de chestionar pe baza interviului față-în-față și focus-grup-uri în vederea explorării percepțiilor stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare. Rezultatele obținute au reliefat potențialul dezvoltării antreprenoriatului rural, precum și o serie de măsuri și direcții de acțiune ce pot conduce spre dezvoltarea economico-socială sustenabilă prin valorificarea valorificarea elementelor de patrimoniu material și imaterial.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen-Emilia, Năstase Carmen-Eugenia, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, State Mihaela, Moroșan-Dănilă Lucia, Cozorici Angela, Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Hreban Dan-Florin, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Versiunea: v5

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)


Activitatea: A.4.1.4.
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.4-L2 Publicații în cadrul activității Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural


Scurtă descriere:
În cadrul activității A4.1.4 Cercetare în teren - anchetă și focus grup, s-a publicat un articol de cercetare în jurnal indexat în baze de date internaționale și s-a prezentat un articol în lucru în cadrul unei conferințe internaționale

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă

Activitatea: A.4.2.2
Tehnici de dezvoltare antreprenorială (viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în cercetare)

Livrabil:
4.2.2_L1 Studiu tehnici de dezvoltare antreprenorială (draft)

Scurtă descriere:
Studiul prevede îmbunătățirea culturii antreprenoriale și stimularea inițiativei antreprenoriale prin susținerea și prezentarea unor tehnici de dezvoltare a antreprenoriatului – tehnici de dezvoltare antreprenorială prin educație formală și tehnici de dezvoltare antreprenorială prin educație nonformală.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen-Emilia, Năstase Carmen-Eugenia, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, State Mihaela, Moroșan-Dănilă Lucia, Cozorici Angela, Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Hreban Dan-Florin, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Versiunea: V1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă

Activitatea: A.4.2.2
Tehnici de dezvoltare antreprenorială (viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în cercetare)

Livrabil:
4.2.2-L2 Sesiune de dezvoltare antreprenorială

Scurtă descriere:
Acest livrabil prezintă modul de desfășurare a sesiunii de dezvoltare antreprenorială pentru viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în cercetare.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă

Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural

Livrabil:
4.2.3-L1 Rezultate workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale

Scurtă descriere:
Workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, a avut scopul de a identifica ideile de valorificare a patrimoniului arhitectural rural în cadrul unor grupuri de lucru și de a disemina rezultate ale cercetării proiectului PORT Cultural în cadrul unei manifestării științifice. Prezentul livrabil prezintă modul de organizare, rezultatele grupurilor de lucru și activitatea de diseminare a cercetării în cadrul unei manifestării științifice.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă

Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural

Livrabil:
4.2.3-L1 Testarea ideilor rezultate din workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale

Scurtă descriere:
În cadrul grupurilor de lucru desfășurate în cadrul workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, în data de 8 Mai 2019, s-a realizat identificarea de idei de valorificare a patrimoniului arhitectural rural. Două dintre aceste idei au fost testate în cadrul a două atelierele a școlii de vară ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” (DECA) – HISS, organizată de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP) a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă


Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale

Livrabil:
4.3.3-L1 Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale - Prezentare TOP SIM


Scurtă descriere:
În cadrul proiectului Portcultural au fost achiziționate licențe de acces pentru aplicația de simulare a managementului unei destinații turistice TOPSIM – Destination management.
Prezentul document este structura pe trei capitole:
Capitolul 1. Descriere TOPSIM – Destination Management
Capitolul 2. Galerie foto – Sesiune prezentare TOPSIM în rândul tinerilor cercetători
Capitolul 3. Galerie foto – Sesiune Formare de formatori în utilizarea aplicației TOPSIM – Destination Management

Autori: Iulian Condratov
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă


Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale

Livrabil:
4.3.3-L1 Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale - Prezentare TOP SIM


Scurtă descriere:
În cadrul proiectului Portcultural au fost achiziționate licențe de acces pentru aplicația de simulare a managementului unei destinații turistice TOPSIM – Destination management.
Prezentul document este structura pe trei capitole:
Capitolul 1. Descriere TOPSIM – Destination Management
Capitolul 2. Galerie foto – Sesiune prezentare TOPSIM în rândul tinerilor cercetători
Capitolul 3. Galerie foto – Sesiune Formare de formatori în utilizarea aplicației TOPSIM – Destination Management

Autori: Iulian Condratov
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri


Activitatea: A 4.4.(b)
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi

Livrabil:
A4.4.(b)_L1 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice P4 Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în abze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul partenerului Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri


Activitatea: A 4.4.(b)
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi

Livrabil:
A4.4.(b)_L2 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice pentru întregul proiect PORT Cultural

Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în abze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul consorțiului PORT Cultural.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

o ”Characteristics of Entrepreneurs in Newly Created Companies. A Comparative Analysis by Romanian Development Regions”, autori Carmen Boghean , Mihaela State, Carmen Chașovschi, Carmen Năstase, în volumul Proceedings of the Conference ”Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges” la Editura Lumen, Iași-Londra, 2018) (https://doi.org/10.18662/lumproc.68);
o ”A perspective about rural entrepreneurship in Belgium and Spain”, autori Carmen Boghean , Mihaela State – articol în “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, ISSN 2393-3127 (Online) indexată BDI;
o ”Opportunities and Challenges for a Sustainable Rural Entrepreneurship”, autori Carmen Nastase, Carmen Chașovschi, Ancuța Lucaci (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/7-1.pdf), „Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XIX, Issue 1 / 2019, ISSN 2393 – 3127 (online), ISSN 2393 – 3119 (CD-ROM), ISSN – L 2393 – 3119, p. 95-104;
o ”Statistical Correlation Between Tourism and Poverty in EU Countries”, autori Carmen Boghean, Mihaela State (https://www.springer.com/us/book/9783319894676), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, p. 83-90;
o ”Between Tourism and Poverty in EU Countries”, autori Carmen Boghean, Mihaela State (https://www.springer.com/us/book/9783319894676), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, p. 83-90;
o ”Development of Romanian Corporate Governance in Hospitality Industry: Necessity and Favorable”, autori Florin Boghean, Carmen Boghean (https://www.springer.com/us/book/9783319894676), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, p. 233-240;
 “A perspective about rural entrepreneurship in Belgium and Spain”, autori Boghean Carmen, Mihaela State (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/ovidius-university-annals-economic-sciences-series-volume-xviii-issue-2/), ”Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XVIII, Issue 2/2018, p. 2-6;
o “Theoretical Incursions into Social Entrepreneurship as a Mean of Development for Rural Heritage Rich Communities”, autori Anamaria Bucaciuc, Paul-Panfil Ivan, Mariana Lupan (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/1-2.pdf), “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIX, Issue 1 /2019, pp. 129-134, BDI;
o ”Migration and Cultural Landscape, a Romanian Perspective”, autori Paul-Panfil Ivan, Anamaria Bucaciuc (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/12.pdf), “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIX, Issue 1 /2019, p. 209-214, BDI;
o “Tourism Valorization of Romanian Crafts and Traditions - Opportunity to Develop the Social Economy in the Context of the Largest Migration in the History of Romania”, autori Paul-Panfil Ivan, Anamaria Bucaciuc, Carmen Emilia Chașovschi, Angela Albu, VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019 Conference Proceedings (ISSN 2367-5659), Volume 6, Issue 2, Economics&Finance, Business&Management, p. 855-861, BDI;
o “The countryside business. A radiography of rural entrepreneurship in the Bucovina region of Romania in the context of increased migration”, autori Paul-Panfil Ivan, Anamaria Bucaciuc, Carmen Emilia Chasovschi, Gabriela Prelipcean, VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019 Conference Proceedings (ISSN 2367-5659), Volume 6, Issue 2, Economics&Finance, Business&Management, p. 855-861, BDI;
o “Labor Force as a Resource for Rural Entrepreneurship in Romania”, autori Carmen Boghean, Mihaela State, 2020, LUMEN Proceedings, Vol.13, 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 , pp. 327-336, https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/29. Lumen Publishing House, Iasi, Romania, ISI proceedings;
o “Gender Gap in entrepreneurship in some of OECD countries”, autori Boghean Carmen, Mihaela State, Boghean Florin, Proceedings of the International Conference “Information Society and Sustainable Development”, ISSD 2020, ISI proceedings;
o „Low Touch Economy and Social Economy in Rural Heritage Rich Communities Impacted by COVID-19 Crisis”, autori Anamaria BUCACIUC, Gabriela PRELICEAN, Carmen CHAŞOVSCHI, 2020, Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 398-409). Lumen Publishing House, Iasi, Romania. https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/36, ISI proceedings;
o „European Rural Businesses During The Covid-19 Pandemic: Designing Initiatives For Current And Future Development”, autori Ancuța LUCACI, Carmen NASTASE, 2020, Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 419-429). Lumen Publishing House, Iași, Romania. https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2019/38, ISI proceedings;
o „Heritage without heirs or when the soul of the houses takes the path of migration. A reflection on the abandoned houses of Bukovina”, autor Paul IVAN, 2020, Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 410-418). Lumen Publishing House, Iasi, Romania.https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/37, ISI proceedings;
• “Social entrepreneurship models for cherishing rural architectural heritage”, autori Anamaria Bucaciuc, Gabriela Prelipcean, 2020, Editors: Bähre, Heike and Elss, Valerie (2020): Tourism and Architecture in the Framework of Cultural Heritage and Innovation. Proceedings of the third Scientific Conference of the Commission “Architecture and Tourism”I n the German Society for Tourism Science (DGT) (pp. 59-72) e.V. held on the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus 2019 in Weimar, Dessau and Berlin, Bielefeld/Berlin: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) University of Applied Sciences & DGT-Commission "Architecture and Tourism", ISBN 978-3-937149-68-4.
• ”Traditional crafts – the solution for tourism development in the context of increased international migration? A perspective of the Bucovina region from Romania”, autori Paul-Panfil Ivan, Angela Albu, 2020, Editors: Bähre, Heike and Elss, Valerie (2020): Tourism and Architecture in the Framework of Cultural Heritage and Innovation. Proceedings of the third Scientific Conference of the Commission “Architecture and Tourism” in the German Society for Tourism Science (DGT) (pp. 51-58) e.V. held on the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus 2019 in Weimar, Dessau and Berlin, Bielefeld/Berlin: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) University of Applied Sciences & DGT-Commission "Architecture and Tourism", ISBN 978-3-937149-68-4.
• “Migration, cultural heritage and architecture in Romania’s rural areas”, autori Carmen Nastase, Dan Florin Hreban, 2020, Editors: Bähre, Heike and Elss, Valerie (2020): Tourism and Architecture in the Framework of Cultural Heritage and Innovation. Proceedings of the third Scientific Conference of the Commission “Architecture and Tourism” in the German Society for Tourism Science (DGT) (pp. 25-50) e.V. held on the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus 2019 in Weimar, Dessau and Berlin, Bielefeld/Berlin: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) University of Applied Sciences & DGT-Commission "Architecture and Tourism", ISBN 978-3-937149-68-4.

o ”Religious and pilgrimage heritage from Bucovina - an opportunity of sustainable development of tourism; autori: Tudorache Doru Marian, Tudorache Petronela. Articolul publicat în revista ”Knowledge Horizons – Economics”, revistă indexată BDI;
o “Unesco World Heritage Sites in Bucovina – an Opportunity for the Sustainable Development of Tourism”, autori Doru Marian Tudorache, Petronela Tudorache, Roxana Aștefănoaiei (https://orizonturi.ucdc.ro/arhiva/KHE%20nr.%202%20-%202019/12.%20UNESCO%20WORLD%20HERITAGE%20SITES%20IN%20%20BUCOVINA.pdf), Knowledge Horizons – Economics, Volumul 11, nr.2, 2019, E-ISSN 2066-1061, P-ISSN 2069-0932, pp. 91-98;
o „The Analysis of Rural Communities in Bucovina”, autori Petronela Tudorache, 2020, New Trends in Sustainable Business and Consumption, Editura ASE, (2020), 313-321, ISI;
o „Sustainable Development of High Tourist Potential Rural Communities in Southern Transylvania”, autori Tudorache Petronela, Tudorache Doru Marian, 2019, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 19 (2), 180-188, BDI;
o „Unesco Patrimoniul Mondial al Bucovinei - Oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a turismului”, 2019, autori Tudorache Doru Marian; Tudorache Petronela; Aștefănoaiei Roxana Maria, Orizonturi de cunoaștere. Economie; București Vol. 11, Iss. 2, (2019): 91-98, BDI;
o „Patrimoniul construit în proximitatea Bucovinei istorice. Moșia Regală Broșteni”, autori Bogdan Cocieru, 2020, Revista „Analele Bucovinei”, tomul XXVII, nr. 2 (55), iulie-decembrie 2020, BDI.

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava​

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, București