ANTRECOR

Analiza integrată a potențialului de dezvoltare antreprenorială în mediul rural pe elemente de patrimoniu, pentru susținerea dezvoltării durabile rurale

Rezultate

 Proiectul are în vedere crearea în premieră a unui cadru interdisciplinar care să permită reliefarea oportunităților de dezvoltare antreprenorială în cadrul comunităților rurale (ca destinații turistice), cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a acestora.

ropunerea de proiect reuneşte, pentru prima dată, într-un cadru integrat, principalele probleme actuale complexe legate de dezvoltarea comunităților rurale, printr-o identificare și o analiza inovatoare a două dintre cele mai importante aspecte: aspectul antreprenorial și cel durabil, dublat de o îmbunătățire a competentelor în ceea ce privește dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor, prin intermediul elementului de patrimoniu construit și transformarea acestora în destinații turistice.

Rezumat
Studiul privind bunele practici în antreprenoriat în mediul rural urmărește problematica țintită în diferite regiuni ale Europei: Italia, Regatul Unit, țările nordice (Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia), Belgia, Spania, Franța și România. Pentru fiecare dintre aceste regiuni a fost dezvoltată o scurtă prezentare a antreprenoriatului din mediul rural, apoi a fost descrisă legislația relevantă în domeniu. Nu în ultimul rând, au fost prezentate o serie de bune practici provenind din zona analizată, împreună cu corelarea acestora la mediul antreprenorial romanesc: care din modele pot fi preluate și aplicate în România.
Astfel, s-a concluzionat că între nivelul antreprenorial al unei ţări şi nivelul ei de dezvoltare economică există o corelaţie directă, în sensul că dezvoltarea economică depinde de activitatea antreprenorială generală a oricărei regiuni. Iar dacă până acum în mediul rural european micile afaceri erau în domeniul agriculturii, acum încet, încet apar şi alte tipuri de afaceri, având la bază accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Cuprins

1 DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI RURAL ÎN ITALIA
2 ANTREPRENORIATUL ÎN MEDIUL RURAL ÎN ȚĂRILE MEMBRE UE: REGATUL UNIT
3 ANTREPRENORIAT IN MEDIUL RURAL ÎN ȚĂRILE NORDICE
4 ANTREPRENORIAT RURAL ÎN BELGIA
5 ANTREPRENORIATUL ÎN ZONA RURALĂ A SPANIEI
6 ANTREPRENORIATUL ÎN ZONA RURALĂ DIN FRANȚA
7 ANTREPRENORIAT IN MEDIUL RURAL ÎN REGIUNEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

Rezumat
Livrabilul „Baza de date: antreprenoriatul în mediul rural” conține lista și analiza stakeholderilor relevanți pentru dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural.
Lista stakeholderilor este împărțită în asociații de turism, administrații ale parcurilor și zonelor protejate, primăriile din Județul Suceava, ministere, Directii judetene, ong‐uri relevante pentru dezvoltarea rurala, Grupuri De Dezvoltare Locală (GAL‐uri), Agenții De Dezvoltare Intercomunitară (ADI).
Analiza stakeholerilor conține punctele tari, punctele slabe, impactul posibil și implicarea posibilă in dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural, cu valorificarea patrimoniului construit.

Rezumat
Astăzi, antreprenoriatul rural reprezintă o componentă vitală a ceea ce înseamnă o perspectivă largă a dezvoltării rurale. Orice strategie cu şanse de succes care ținteşte zona rurală are ca obiectiv promovarea dezvoltării rurale. Atenția şi resursele nu mai sunt concentrate doar pe agricultură sau irigații, ci şi pe alocarea resurselor de apă şi managementul apelor uzate. Nu se mai abordează separat problema agriculturii, problema forestieră sau creşterea animalelor, ci totul se integrează într‐un management al resurselor naturale, în cadrul unor sisteme de
producție sustenabile.
Ghidul de antreprenoriat în mediul rural argumentează importanța fructificării potențialului economic rural din România prin intermediul antreprenoriatului. Este un plan structurat, etapizat, care aduce în prim-plan, elementele cheie ale unui plan de afaceri, de care este bine să se țină cont, în demersul de inițiativă antreprenorială din mediul rural. Sunt evocate exemple de bună practică, modalități de valorificare a resurselor naturale și culturale, sau diferite modele de afaceri aplicabile mediului rural, cu accent pe conservarea și valorificarea patrimoniului construit. De asemenea, sunt analizate componentele mixului de marketing din perspectiva particularităților unei afaceri rurale, provocările care pot apărea în dezvoltarea unei afaceri, caracteristicile pe care trebuie să le întrunească un antreprenor sau transformarea oportunităților viabile în produse și servicii noi care pot veni în întâmpinarea potențialilor clienți.
În plus, au fost formulate o serie de răspunsuri la întrebări precum: Cum trebuie organizată o afacere? Cum se conduce și cum se finanțează o afacere? Cum se măsoară succesul în afaceri? Ce trebuie știut despre taxe și impozite?

Rezumat
Livrabilul ”Analiza Stakeholderilor relevanți pentru dezvoltarea antreprenoriatului” este un chestionar care are ca scop identificarea, analiza și filtrarea tuturor stakeholderilor potențiali în cadrul proiectului.
Criteriile considerate fac trimitere la punctele tari, punctele slabe, impactul posibil și implicarea posibilă în dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural, cu valorificarea patrimoniului construit, în formă directă sau indirectă precum și modul în care se va realiza acest demers.

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)


Activitatea: A.4.1.2.
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.2. - L1 Bază de date cu stakeholderi relevanți pentru dezvoltarea antreprenoriatului cu valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural


Scurtă descriere:
Identificarea principalelor categorii de stakeholderi relevanţi pentru dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural. Pentru fiecare categorie de stakeholderi s-a urmărit evidenţierea gradului de implicare în dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural (cu valorificarea patrimoniului construit), identificarea punctelor tari, a celor slabe şi a impactului asupra comunităţii rurale.


Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate)
Activitatea: A 4.1.2 (b) Cercetare în teren - anchetă și focus grup
Livrabil: A4.1.2_L1.1_Baza date antreprenori intervievați activi completată
Scurtă descriere:
Baza de date conține antreprenori activi care promovează turismul bazat pe valorificarea patrimoniului cultural din Bucovina. Aceștia au fost intervievați cu privire la percepția asupra antreprenoriatului și posibilităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din Bucovina.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v2

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate)
Activitatea: A 4.1.2 (b) Cercetare în teren - anchetă și focus grup
Livrabil: A4.1.2_L1.2_Baza date antreprenori intervievați potențiali completată
Scurtă descriere:
Baza de date conține antreprenori potențiali din Bucovina. Aceștia au fost intervievați cu privire la percepția asupra antreprenoriatului și posibilităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din Bucovina
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v2

Etapa 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)
Activitatea: A 4.1.2
Cercetare în teren – anchetă și focus grup
Livrabil:
A4.1.2_L2 Studiu al turismului și comunităților locale în contextul pandemiei COVID-19
Scurtă descriere:
Studiul a fost conceput pe baza a două chestionare care vizează turismul și comunitățile locale în contextul pandemiei COVID-19, în vederea formulării în ultima etapă a proiectului (2021) de măsuri strategice/recomandări strategice de dezvoltare a antreprenoriatului din mediul rural, pentru valorificarea patrimoniului construit.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)
Activitatea: A.4.1.3
Studiu privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural, completat în urma extinderii bazei de date
Livrabil:
4.1.3-L1 Studiu privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural - actualizat
Scurtă descriere:
Studiul privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural reliefează stadiul de dezvoltare a antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu din mediul rural și inclusiv percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural, cu
impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a comunităților rurale în tandem cu protejarea și conservarea patrimoniului cultural.
Colectarea datelor s-a realizat în două etape: cercetare în teren pe bază de chestionar pe baza interviului față-în-față și focus-grup-uri în vederea explorării percepțiilor stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare. Rezultatele obținute au reliefat potențialul dezvoltării antreprenoriatului rural, precum și o serie de măsuri și direcții de acțiune ce pot conduce spre dezvoltarea economico-socială sustenabilă prin valorificarea elementelor de patrimoniu material și imaterial.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen-Emilia, Năstase Carmen-Eugenia, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, State Mihaela, Moroșan-Dănilă Lucia, Cozorici Angela, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A4.1.3 Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil: 4.1.3- L1.1 Bază date antreprenori activi și potențiali intervievați

Scurtă descriere:
Baza de date conține antreprenori activi care promovează turismul bazat pe valorificarea patrimoniului cultural și antreprenori potențiali în același domeniu, din Bucovina. Aceștia au fost intervievați cu privire la percepția asupra antreprenoriatului și posibilităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din Bucovina,
antreprenorilor activi și potențiali intervievați conține

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A 4.1.3
Cercetare în teren - anchetă și focus grup

Livrabil:
4.1.3-L1.1 Baza date chestionare antreprenori potenţiali


Scurtă descriere:
Baza de date conţine centralizarea chestionarelor aplicate în teren în vederea identificării percepției asupra oportunităților de dezvoltare antreprenorială din sfera valorizării elementelor de patrimoniu și identificarea abilităților necesare antreprenorilor din zona proiectului antreprenori potențiali


Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v2

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A 4.1.3
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.3-L1.2 Baza date chestionare antreprenori activi


Scurtă descriere:
Baza de date conţine centralizarea chestionarelor aplicate în teren, ce explorează percepția antreprenorilor activi cu privire la afacerea pe care o desfășoară în domeniul valorificării patrimoniului cultural în zona proiectului.


Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v2

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)


Activitatea: A4.1.3
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.3-L2 Bază de date focus grupuri


Scurtă descriere:
Baza de date conţine răpunsurile date de participanţi la temele/problemele supuse atenţiei în cadrul focus grupului organizat şi listele de prezenţă ale participanţilor pe categorii de stakeholderi relevanţi.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferentieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A 4.1.3 Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil: 4.1.3-L3 Harta potențialului antreprenorial

Scurtă descriere:
Harta potențialului antreprenorial din Bucovina este folosită în vederea creării unui cadru interdisciplinar care să permită reliefarea oportunităților de dezvoltare antreprenorială în cadrul comunităților rurale (ca destinații turistice), cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a acestora.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)

Activitatea: A.4.1.4
Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Livrabil:
4.1.4-L1 Studiu privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural

Scurtă descriere:
Studiul privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural reliefează stadiul de dezvoltare a antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu din mediul rural și inclusiv percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural, cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a comunităților rurale în tandem cu protejarea și conservarea patrimoniului cultural.
Colectarea datelor s-a realizat în două etape: cercetare în teren pe bază de chestionar pe baza interviului față-în-față și focus-grup-uri în vederea explorării percepțiilor stakeholderilor, de la nivel guvernamental, ale societății civile și mediului economic, cu privire la imaginea zonei și la prioritățile de dezvoltare. Rezultatele obținute au reliefat potențialul dezvoltării antreprenoriatului rural, precum și o serie de măsuri și direcții de acțiune ce pot conduce spre dezvoltarea economico-socială sustenabilă prin valorificarea valorificarea elementelor de patrimoniu material și imaterial.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen-Emilia, Năstase Carmen-Eugenia, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, State Mihaela, Moroșan-Dănilă Lucia, Cozorici Angela, Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Hreban Dan-Florin, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Versiunea: v5

Etapa: 4-1
Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)


Activitatea: A.4.1.4.
Cercetare în teren - anchetă și focus grup


Livrabil:
4.1.4-L2 Publicații în cadrul activității Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural


Scurtă descriere:
În cadrul activității A4.1.4 Cercetare în teren - anchetă și focus grup, s-a publicat un articol de cercetare în jurnal indexat în baze de date internaționale și s-a prezentat un articol în lucru în cadrul unei conferințe internaționale

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.1
1 Ghid de start-up ”Cum încep o afacere în turism la mine în sat?”
Livrabil:
2020_USV_A4.2.1_L1_Ghid turism la mine in sat
Scurtă descriere:
Ghidul propune o serie de soluții de utilizare a caselor tradiționale, prin amenajarea lor pentru primirea turiștilor, amenajarea de magazine de suveniruri, centre de meșteșuguri sau mici centre de produse locale.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen-Emilia, Năstase Carmen-Eugenia, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, State Mihaela, Moroșan-Dănilă Lucia, Cozorici Angela, Oprea Dinu,
Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
Versiunea: v3

Etapa: 4-2
Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă

Activitatea: A.4.2.2
Tehnici de dezvoltare antreprenorială (viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în cercetare)

Livrabil:
4.2.2_L1 Studiu tehnici de dezvoltare antreprenorială (draft)

Scurtă descriere:
Studiul prevede îmbunătățirea culturii antreprenoriale și stimularea inițiativei antreprenoriale prin susținerea și prezentarea unor tehnici de dezvoltare a antreprenoriatului – tehnici de dezvoltare antreprenorială prin educație formală și tehnici de dezvoltare antreprenorială prin educație nonformală.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen-Emilia, Năstase Carmen-Eugenia, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, State Mihaela, Moroșan-Dănilă Lucia, Cozorici Angela, Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Hreban Dan-Florin, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Versiunea: V1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă

Activitatea: A.4.2.2
Tehnici de dezvoltare antreprenorială (viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în cercetare)

Livrabil:
4.2.2-L2 Sesiune de dezvoltare antreprenorială

Scurtă descriere:
Acest livrabil prezintă modul de desfășurare a sesiunii de dezvoltare antreprenorială pentru viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în cercetare.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă

Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural

Livrabil:
4.2.3-L1 Rezultate workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale

Scurtă descriere:
Workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, a avut scopul de a identifica ideile de valorificare a patrimoniului arhitectural rural în cadrul unor grupuri de lucru și de a disemina rezultate ale cercetării proiectului PORT Cultural în cadrul unei manifestării științifice. Prezentul livrabil prezintă modul de organizare, rezultatele grupurilor de lucru și activitatea de diseminare a cercetării în cadrul unei manifestării științifice.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural
Livrabil:
4.2.3-L1: RAPORT PROIECT PILOT MULTIANUAL DE REGENERARE RURALĂ
Scurtă descriere:
În cadrul grupurilor de lucru desfășurate în cadrul workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, în data de 8 Mai 2019, s-a realizat identificarea de idei de valorificare a patrimoniului arhitectural rural.
Aceste idei au fost testate în cadrul atelierelor școlii de vară ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” (DECA) – HISS, organizată de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul
rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural
Livrabil:
4.2.3-L1: PROIECT PILOT MULTIANUAL DE REGENERARE RURALĂ
Scurtă descriere:

Ca urmare a recomandărilor grupurilor de lucru desfășurate în cadrul workshop- ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, și în continuarea atelierelor școlii de vară organizate de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 2017-2020, au fost organizate în perioada 13 – 18 septembrie 2021 o nouă serie de ateliere în cadrul Școlii de vară “PORT Cultural” cu tema generală „Regenerare rurală prin antreprenoriat și valorificarea patrimoniului cultural”. Comunitatea pilot luată în studiu, pentru al treilea an consecutiv a fost Cacica, comunitate cu o mare diversitate de modele constructive și cu un patrimoniu industrial reprezentativ. În 2021, la ateliere au participat și reprezentanții Ambulanței pentru Monumente, care au analiza oportunitatea reabilitării unei dintre clădirile luate în studiu în proiectul PORT Cultural: așa numita Casă Directorului, din complexul de clădiri istorice ale Salinei. La atelierul final a fost organizată Piața Satului – Piață de idei și produse locale și a fost promovat proiectul reprezentanților comunității locale și regionale (profesorii din localitate, reprezentanții comunității poloneze, primarul comunei, agenți de turism) și reprezentanților postului TVR Iași. Proiectul va continua și în perioada următoare, prin ateliere pe tehnici de reabilitare și meșteșuguri legate de reabilitarea clădirilor de patrimoniu.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural
Livrabil:
4.2.3-L2 Testarea ideilor rezultate din workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale
Scurtă descriere:
În cadrul grupurilor de lucru desfășurate în cadrul workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, în data de 8 Mai 2019, s-a realizat identificarea de idei de valorificare a patrimoniului arhitectural rural. Două dintre aceste idei au fost testate în cadrul a două atelierele a școlii de vară ”Dezvoltarea competențelor
antreprenoriale” (DECA) – HISS, organizată de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP) a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). 
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă

Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural

Livrabil:
4.2.3-L1 Testarea ideilor rezultate din workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale

Scurtă descriere:
În cadrul grupurilor de lucru desfășurate în cadrul workshop-ul în domeniul dezvoltării antreprenoriale, din cadrul activității 4.2.3, în data de 8 Mai 2019, s-a realizat identificarea de idei de valorificare a patrimoniului arhitectural rural. Două dintre aceste idei au fost testate în cadrul a două atelierele a școlii de vară ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” (DECA) – HISS, organizată de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică (FSEAP) a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava (USV).

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul
rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural
Livrabil:
4.2.3-L2: REZULTATE ATELIERE DE REGENERARE RURALĂ
Scurtă descriere:
Principalele obiective urmărite prin activitățile desfășurate în cadrul atelierelor tematice de regenerare rurală organizate în cadrul proiectului PORT Cultural s-au referit atât la aspecte educaționale, dar mai ales la aplicarea inovativă și testarea în teren a rezultatelor și instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectului
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Albu Angela, Condratov Iulian, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul
rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural
Livrabil:
4.2.3-L3: Interviuri Atelier Antreprenoriat în turism și patrimoniul imaterial. Turism și antropologie culturală.
Scurtă descriere:
Temele centrale ale atelierului de antropologie si patrimoniu au fost practicile de locuire ale caselor tradiționale din Cacica și Cimitirul vechi, martor al colonizării din 1800 a satului. Cele trei materiale video rezultate în cadrul acestui livrabil au rezultat în urma derulării de interviuri semi-dirijate de la oamenii locului și a observațiilor de teren în trei gospodarii din Cacica. Persoanele intervievate fac parte din cele trei naționalități reprezentative pentru Cacica: română, polonă și ucraineană.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa: 4-2
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea antreprenorială a comunităţilor din mediul rural şi zonele ţintă
Activitatea: A.4.2.3
Workshop în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural
Livrabil:
4.2.3-L4: Agenda și afis workshop Antreprenorial Rural ”Cacica: Oameni și Sare”
Scurtă descriere:
În luna iulie 2020 a avut loc Workshopul Antreprenorial Rural ”Cacica: Oameni și Sare”, cu propuneri de valorificare a celor 5 ateliere de antreprenoriat și regenerare rurală, derulate în iulie 2019. Pe parcursul a 2 zile, participanții au format echipe interdisciplinare pe următoarele teme:

(1) Antreprenoriat în turism și activități recreative. Turism și antreprenoriat;

(2) Antreprenoriat în turism și patrimoniul imaterial. Turism și antropologie culturală;

(3) Antreprenoriat și industrii creative. Antreprenoriat și suveniruri;

(4) Antreprenoriat și gastronomie / produse locale: Piața Satului;

(5) Antreprenoriat local și patrimoniul construit. Arhitectură și antreprenoriat.

La workshop au participat companii și ONG-uri (iaBucovina.com, Din drag de Bucovina, Asociația pentru Turism Bucovina, Primăria Cacica, Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroșan” Pîrteștii de Jos, Ordinul Arhitecților din România, Filiala Nord-Est).
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora

Livrabil:
4.3.1.-L2 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Transilvania de Sud și potențialul de dezvoltare a  acestora

Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Transilvania de Sud. Analiza s-a concentrat asupra celor 33 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Transilvania de Sud (Regiunea de Dezvoltare Centru), care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare foarte mare a resurselor turistice naturale şi antropice.

Autori: Doru Tudorache, Petronela Tudorache, Marioara Musteață-Pavel, Roxana Aștefănoaiei
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora
Livrabil:
4.3.1.-L1 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Bucovina și potențialul de dezvoltare a acestora

Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Bucovina.
Analiza s-a concentrat asupra celor 29 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Bucovina, care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, OUG aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare mare (22 localități) şi foarte mare (7
localități) a resurselor turistice naturale şi antropice.

Autori: Doru Tudorache, Alina Cârlogea, Cristi Frenț, Roxana Aștefănoaiei, Petronela Tudorache
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Rezumat

Prezentarea pleacă de la problematica migrației care a devenit „megatrendul secolului”, o statistică din 2017 indicând numărul global al migranților internaționali la 258 de milioane, în contrapartidă cu investițiile importante în educație, sănătate, locuințe și infrastructură bazate pe acest fenomen. Sunt prezentate și particularitățile migrației românești și modul în care procesele migratorii afectează atât stilul de viață cât și arhitectura locală și regională dar și structura destinațiilor turistice (din punct de vedere socio-cultural și al peisajului cultural în sine) și efectele acestor schimbări (mai ales în zonele rurale).

Modelul teoretic al destinației turistice presupune o dublă calitate: produs principal (sistem închis) dar și spațiu de acțiune pentru turiști și actori regionali (sistem deschis), ambele în contextul dezvoltării culturale durabile a destinației (prin păstrarea mediului natural și peisajului cultural, protejarea patrimoniului cultural, implicarea populației locale în viață și cultură, planificarea strategică bazată pe interesele economice ale localnicilor și pe cerințele turiștilor, minimizarea activităților turistice care conduc la schimbarea peisajului). Dezvoltarea durabilă este cu atât mai importantă pentru contextul românesc în condițiile în care principalele destinații turistice din România sunt legate de turismul rural și de patrimoniul cultural (Transilvania, Maramureș, Bucovina, peisaje, case și situri din patrimoniul mondial UNESCO).

Ca studiu de caz este prezentată analiza amplă a peisajului cultural ca element de promovare a Bucovinei demarată în 2011, în urma căreia s-au concluzionat următoarele: deteriorarea ireversibilă a ofertei turistice și în final a imaginii în general a Bucovinei, precum și schimbarea dramatică a peisajului cultural după 1990 (modificarea clădirilor cu funcțiuni dedicate turismului și micilor afaceri rurale, modernizarea sau construirea de case particulare sub influența migranților de peste hotare, renovarea și modernizarea clădirilor publice). De asemenea, sunt prezentate câteva tipuri de intervenții concrete negative asupra caselor tradiționale din Bucovina și particularitățile acestora: tip „locuință”, tip „comerț” și tip „migrație spațială” (utilizarea de culori puternice, înălțarea casei pe mai multe nivele, utilizarea de materiale noi înlocuitoare ale lemnului – aluminiu, PVC, plastic, metal, polistiren, gresie, amestecul de stiluri din alte regiuni, țări sau chiar epoci).

Concluziile prezentării au arătat că migrația și globalizarea afectează în mod special zonele rurale, intensitatea impactului variind în regiunile diverse ale Europei și că nu există soluții generale ci trebuie dezvoltate strategii individuale personalizate pe destinație care să rezultatul cooperării strânse între părțile interesate, mediul politic, factorii locali și cercetători. Pentru Bucovina, se recomandă concentrarea asupra câtorva sate selectate care ar putea oferi o experiență autentică și continuarea recomandării de a integra în mod armonios elemente din arhitectura tradițională.

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă


Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora

Livrabil:
4.3.1.-L1 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Bucovina și potențialul de dezvoltare a acestora


Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Bucovina.
Analiza s-a concentrat asupra celor 29 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Bucovina, care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, OUG aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare mare (22 localități) şi foarte mare (7 localități) a resurselor turistice naturale şi antropice.


Autori: Doru Tudorache, Alina Cârlogea, Cristi Frenț, Roxana Aștefănoaiei, Petronela Tudorache
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Etapa: 4-3
Cercetare Exploratorie: Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural și zonele țintă


Activitatea: A.4.3.1.
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic (Bucovina și Transilvania de Sud) și a potențialului de dezvoltare a acestora

Livrabil:
4.3.1.-L2 Studiu diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic din Transilvania de Sud și potențialul de dezvoltare a acestora


Scurtă descriere:
Elaborarea metodologiei de diagnosticare a stadiului dezvoltării durabile și aplicarea acesteia asupra destinației turistice Transilvania de Sud. Analiza s-a concentrat asupra celor 33 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural din Transilvania de Sud (Regiunea de Dezvoltare Centru), care conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/2009, au o concentrare foarte mare a resurselor turistice naturale şi antropice.


Autori: Doru Tudorache, Petronela Tudorache, Marioara Musteață-Pavel, Roxana Aștefănoaiei
Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism

Etapa: 4-3
Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural cu potențial turistic și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.2
Ghid de dezvoltare durabilă a comunităților de interesturistic din mediul rural realizat pe baza studiilor de la activitatea precedentă

Livrabil:
4.3.2-L1 Ghid de dezvoltare durabilă a comunităților de interes touristic din mediul rural

Scurtă descriere:
Ghidul va oferi soluţii compatibile între valorificarea patrimoniului natural și cultural, în relație cu mediul înconjurător (ex.: utilizarea de material ecologice, a unor surse de energie neconvenţionale, a echipamentelor cu un consum energetic/de apă eficient, creşterea suprafeţelor ocupate de spaţiile verzi, promovarea unui stil de viaţă rațional în raport cu mediul înconjurător, restaurarea și conservarea monumentelor cu materiale cât mai apropiate de cele originale); acesta va ţine cont de potenţialul de atenuare al dezastrelor naturale şi de adaptare la acestea al investițiilor directe.

Autori: Dr. Simon Tamara - CSI, Dr. Tudorache Petronela – ACS, Dr. Frenț Cristi – CSII, Ec. Aștefănoaiei Roxana - CSIII

Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism

Versiunea: v1

Etapa: 4-3
Cercetări și soluții privind dezvoltarea antreprenorială a comunităților din mediul rural cu potențial turistic și zonele țintă

Activitatea: A.4.3.2

Livrabil:
4.3.2-L1 Studiu de cercetare privind oportunitatea dezvoltării unei destinații de ecoturism în Bucovina, cu aplicarea Sistemului de criterii pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice; operarea de propuneri de optimizarea a dezvoltării durabile a destinației

Scurtă descriere:
Prezentul studiu este analiza privind oportunitatea dezvoltarii unei destinatii de ecoturism. Sunt identificate criteriile pentru desemnarea destinatiilor ecoturistice in zona Obcina.

Autori: Cristina Lixăndroiu - CSIII, Bogdan Cocieru – ACS, Marioara Musteață-Pavel – CSIII

Partener responsabil: Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Turism

Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă


Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale

Livrabil:
4.3.3-L1 Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale - Prezentare TOP SIM


Scurtă descriere:
În cadrul proiectului Portcultural au fost achiziționate licențe de acces pentru aplicația de simulare a managementului unei destinații turistice TOPSIM – Destination management.
Prezentul document este structura pe trei capitole:
Capitolul 1. Descriere TOPSIM – Destination Management
Capitolul 2. Galerie foto – Sesiune prezentare TOPSIM în rândul tinerilor cercetători
Capitolul 3. Galerie foto – Sesiune Formare de formatori în utilizarea aplicației TOPSIM – Destination Management

Autori: Iulian Condratov
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă

Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale
Livrabil:
A 4.3.3_L1 Aplicație informatică interactivă de tip crowd data feed pentru introducerea de noi obiective de patrimoniu ”Propune o casă”
Scurtă descriere:
În urma sesiunilor de discuții din cadrul prezentărilor TOP SIM din anul 2019 și în urma discuțiilor cu stakeholderii din cadrul workshopurilor de antreprenoriat, a fost identificată nevoia de generare de efecte pozitive adiționale și sustenabilitate a activităților PORT Cultural și în perioada de post-proiect. Astfel, a fost dezvoltată o aplicație informatică interactivă de tip crowd data feed care va folosi la introducerea de noi obiective de patrimoniu de către stakeholderi și publicul larg. Aplicația este localizată pe platforma PORT Cultural la adresa http://portcultural.usv.ro/propune-o-casa/, și are titlul ”Propune o casă”. A fost dezvoltat un formular de introducere (Fișa patrimonială) online, care se află în etapa de testare. Acest formular conține informații legate de localizarea casei propuse, povestea acesteia, detalii tehnice, date de contact ale persoanei care efectuează introducerea de date și o secțiune de încărcare de fotografii reprezentative ale obiectivului de patrimoniu. Informațiile culese prin intermediul acestei aplicații vor fi filtrate de către cercetători ai Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, și mai apoi vor fi incluse în harta resurselor de patrimoniu.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța

Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu
potențial turistic din zonele ţintă

Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale
Livrabil:
A 4.3.3_L1 Aplicație informatică interactivă de tip crowd data feed pentru introducerea de noi obiective de patrimoniu ”Propune o casă”
Scurtă descriere:
În urma sesiunilor de discuții din cadrul prezentărilor TOP SIM din anul 2019 și în urma discuțiilor cu stakeholderii din cadrul workshopurilor de antreprenoriat, a fost identificată nevoia de generare de efecte pozitive adiționale și sustenabilitate a activităților PORT Cultural și în perioada de post-proiect. Aplicația informatică interactivă de tip crowd data feed cu scopul de introducere de noi obiective de patrimoniu de către stakeholderi și publicul larg a fost testată cu ajutorul experților din cadrul proiectului, a studenților USV și a publicului larg, ceea ce a dus la existența online a unei colecții de aproximativ 900 de fișe a caselor tradiționale identificate în teren.
Aplicația de colectare de date este localizată pe platforma PORT Cultural la adresa http://portcultural.usv.ro/propune-o-casa/, și are titlul ”Propune o casă”. Harta aferentă informațiilor conectate este disponibilă la adresa https://portcultural.usv.ro/harta-case-
patrimoniu-suceava-bucovina/.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța

Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă
Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale
Livrabil:
4.3.3-L2 Actualizarea și diseminarea platformei online a proiectului Portcultural - www.portcultural.usv.ro
Scurtă descriere:
Pentru promovarea proiectului Portcultural și pentru completarea instrumentelor de diseminare a rezultatelor proiectului, în anul 2020 a fost actualizată și promovată platforma online aferentă proiectului.
Prezentare de față reprezintă o sinteză a principalelor elemente noi regăsite în cadrul platformei online (aplicația ”Propune o casă”, hărți integrate cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate în cadrul proiectului) și principalele metode de diseminare folosite.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-3
Cercetări şi soluţii privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor din mediul rural cu potențial turistic din zonele ţintă
Activitatea: A 4.3.3
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale
Livrabil:
4.3.3-L2 Actualizarea și diseminarea platformei online a proiectului Portcultural - www.portcultural.usv.ro
Scurtă descriere:
Platforma online a proiectului PORT Cultural a fost actualizată în anul 2021 cu scopul de  a completa instrumentele de diseminare a rezultatelor proiectului și de a promova proiectul. Prezentarea de față reprezintă o sinteză a principalelor elemente noi regăsite în cadrul platformei online: catalogul obiectivelor de patrimoniu, planșe de arhitectură, aplicația ”Propune o casă”, hartă resurse de patrimoniu identificate în proiect – Bucovina, hartă resurse de patrimoniu identificate în proiect – Transilvania de Sud, harta “Propune o casă”, grup de lucru PORT Cultural, inițiativa “Bucovina. Oamenii Patrimoniului”, partea de diseminare cu evenimente, mass-media și galerie. De asemenea, livrabilul conține și principalele metode de diseminare folosite.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța 
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri


Activitatea: A 4.4.(b)
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi

Livrabil:
A4.4.(b)_L1 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice P4 Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în abze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul partenerului Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri


Activitatea: A 4.4.(b)
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi

Livrabil:
A4.4.(b)_L2 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice pentru întregul proiect PORT Cultural

Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în abze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul consorțiului PORT Cultural.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A.4.4.1
Workshop de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorțiului
Livrabil:
4.4.1-L1 Workshop de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorțiului
Scurtă descriere:
Workshop-ul de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorțiului, din cadrul activității 4.4.1, a avut scopul de a informa membrii consorțiului PORT Cultural cu privire la situația desfășurării activităților proiectului, de a schimba idei cu privire la îmbogățirea acestora și de a planifica activitățile viitoare. Prezentul livrabil prezintă modul de organizare și rezultatele workshopului.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A.4.4.1
Workshop de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorțiului
Livrabil:
4.4.1-L1 Workshop de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorțiului
Scurtă descriere:
Workshop-ul de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorțiului, din cadrul activității 4.4.1, a avut scopul de a informa membrii consorțiului PORT Cultural cu privire la situația desfășurării activităților proiectului, de a schimba idei cu privire la rezultatele proiectelor componente, îmbogățirea acestora și de a planifica activități pentru perioada de sustenabilitate. 
Prezentul livrabil prezintă modul de organizare și rezultatele workshopului.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Lucaci Ancuța, Ivan Paul-Panfil
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A.4.4.2
Diseminarea către mediul de afaceri și transferul rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/subdestinații turistice)
Livrabil:
4.4.2-L1 Evenimente de diseminare
Scurtă descriere:
Evenimentele de diseminare din cadrul activității 4.4.2 au avut scopul de a disemina rezultatele proiectelor componente de la nivelul consorțiului către mediul de afaceri și de a transfera rezultatele către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă/sub destinații turistice). Activitatea de diseminare în Bucovina a avut loc prin intermediul a trei evenimente de diseminare: Putna – 17 Iulie 2021, Șaru Dornei – 14 August 2021, Cacica – 18 Septembrie 2021, unde au participat direct prin audierea prezentărilor și primirea de ghiduri și albume 150 persoane, și indirect prin vizualizarea rezultatelor proiectului aproximativ 500 de persoane.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate

Livrabil:
A4.4.3_L1 Diseminarea platformei și proiectului pentru întregul proiect PORT Cultural
Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în baze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul consorțiului PORT Cultural, împreună cu activitățile de diseminare a proiectului și platformei PORT Cultural în mediul on-line și mediul off-line.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate

Livrabil:
A4.4.3_L1 Diseminarea platformei și proiectului pentru întregul proiect PORT Cultural

Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în baze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul consorțiului PORT Cultural, împreună cu activitățile de diseminare a proiectului și platformei PORT Cultural în mediul on-line și mediul off-line.

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate

Livrabil:
A4.4.3_L1 Diseminarea platformei și proiectului pentru întregul proiect PORT Cultural
Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în baze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul consorțiului PORT Cultural, împreună cu activitățile de diseminare a proiectului și platformei PORT Cultural în mediul on-line și mediul off-line.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi
Livrabil:
A4.4.3.(b)_L1 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice P4 Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în baze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul partenerului Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate
Livrabil:
A4.4.3_L2 Campania Oamenii Patrimoniului 2021
Scurtă descriere:
Campania „Oamenii Patrimoniului” este o inițiativă ce urmărește evidențierea persoanelor și instituțiilor care prețuiesc moștenirea culturală și casele tradiționale ale Bucovinei, pentru a încuraja pe cei din jur să le urmeze exemplul. Campania a fost inițiată în cadrul proiectului PORT Cultural și a debutat prin selecția a 27 de modele de bună practică dezvoltate de către persoane individuale/familii/grupuri de inițiativă sau instituții din Bucovina. Acestea au fost promovate pe canalele de diseminare ale proiectului PORTCultural.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci
Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate
Livrabil:
A4.4.3_L3 Listă de publicații sau articole. Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice P4 Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava
Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în abze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul partenerului Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. 
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.(b)
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi
Livrabil:
A4.4.(b)_L3 Diseminare și participare la manifestări tehnico-științifice pentru întregul proiect PORT Cultural
Scurtă descriere:
Prezentul document conține lista de articole publicate în jurnale academice indexate în baze de date internaționale și articole prezentate în cadrul conferințelor internaționale din portofoliul consorțiului PORT Cultural.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Hreban Dan Florin, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate
Livrabil:
A4.4.3_L4(a) Realizarea hărților integrate pe platforma PORT Cultural cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate în cadrul proiectului
Scurtă descriere:
Una din activitățile principale ale proiectului este realizarea de hărți cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate în cadrul proiectului, integrate pe platforma PORT Cultural. Reprezentarea cartografică a fost realizată folosind rezultatele etapei 2-2 Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei” și ale etapei 3-2 Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: Casele
tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei ale proiectului.
Cele două hărți (a Bucovinei și a Transilvaniei de Sud) dezvoltate în cadrul aplicației ARCGIS sunt integrate în cadrul platformei PORT Cultural la adresa https://portcultural.usv.ro/.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A 4.4.(b)
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi
Livrabil:
4.4.3.(b)-L4 Soluții IT inovative de promovare și gestionare a patrimoniului și destinațiilor culturale - Platforma online a proiectului Portcultural - www.portcultural.usv.ro

Scurtă descriere:
Pentru promovarea proiectului Portcultural și pentru completarea instrumentelor de diseminare a rezultatelor proiectului, în luna februarie 2019 a fost lansată platforma online aferentă proiectului.
Prezentare de față reprezintă o sinteză a principalelor elemente regăsite în cadrul platformei online.
Autori: Iulian Condratov
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate
Livrabil:
A4.4.3_L4(a) Realizarea hărților integrate pe platforma PORT Cultural cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate în cadrul proiectului
Scurtă descriere:
Una din activitățile principale ale proiectului este realizarea de hărți cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate în cadrul proiectului, integrate pe platforma PORT Cultural. Reprezentarea cartografică a fost realizată folosind rezultatele etapei 2-2 Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei” și ale etapei 3-2 Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei ale proiectului.

Cele două hărți (a Bucovinei și a Transilvaniei de Sud) dezvoltate în cadrul aplicației ARCGIS sunt integrate în cadrul platformei PORT Cultural la adresa https://portcultural.usv.ro/.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A.4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate.

Livrabil:
4.4.3 L4(b) Decizie de modificare și completare a Metodologiei de cercetare exploratorie ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit.”

Scurtă descriere:
Decizie luată ca urmare a discuțiilor din cadrul ședinței de implementare a proiectului din data de 19.06.2020, cu privire la modificările și completările aduse metodologiei pentru realizarea unei baze de date cu case tradiționale și clădiri reprezentative. Această activitate este corelată cu A.2.2.2 Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul
Au agreat partenerii implicați în activitățile de cercetare în teren: Institutul Bucovina,
UMFST, USV.
Versiunea: v1

În vigoare de la data de 06.07.2020

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri

Activitatea: A.4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate.

Livrabil:
4.4.3 L4(c) Metodologie de furnizare a datelor pentru realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate

Scurtă descriere:
Metodologia de furnizare a datelor pentru realizarea hărții integrate clarifică modul de structurare a datelor sub formă sintetică tabelară. Metodologia explică modul de redactare a două instrumente ce vor sta la baza realizării hărții interactive ce va fi postată pe platforma proiectului: Excel centralizator cu date sintetice (CECS) și Fișă patrimonială (FP).
Partener responsabil: USV
Versiunea: v1

În vigoare de la data de 20.07.2020

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A.4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate
Livrabil:
A 4.4.1_L1 Webinarii „Bucovina. PORT Cultural”
Scurtă descriere:
Webinariile cu titlul „Bucovina. PORT Cultural” au fost organizate în perioada Decembrie 2020 – Mai 2021 cu scopul de a reuni experți, actori și persoane pasionate de promovarea patrimoniului cultural, din cadrul instituțiilor publice și unităților de învățământ din Bucovina. Activitățile din cadrul webinariilor au inclus discuții și împărtășirea de experiențe cu privire la satul bucovinean ca destinație turistică (Cum îl protejăm și promovăm?), protejarea patrimoniului cultural al Bucovinei, elemente constructive și arhitecturale ale caselor tradiționale din Bucovina, modalități de valorificare a caselor tradiționale din punct de vedere economic și social, modalități de strămutare a caselor tradiționale, modalități de analiză și inventariere a caselor tradiționale și tactici de fotografiere a acestora. Webinariile vor fi continuate și după finalizarea proiectului, în vederea formării de multiplicatori locali în mediul rural, prin intermediul cadrelor didactice și a elevilor.

Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa: 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A.4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe
platforma proiectului; realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de
patrimoniu identificate
Livrabil:
A 4.4.3_L6 Study Tour Oamenii Patrimoniului
Scurtă descriere:
Ca urmare a activităților de cercetare desfășurate în cadrul proiectului PORT Cultural și a identificării de modele de bună practică în domeniul valorificării patrimoniului construit din mediul rural, în data de 18 iulie 2021 a fost organizat un Study Tour Port Cultural în Bucovina. Subiecții turului au fost o parte din persoanele identificate ca Oamenii Patrimoniului 2021. Aceștia au prezentat activitatea lor experților și colaboratorilor PORT Cultural și au primit diplome personalizate cu scopul aprecierii faptului că prețuiesc moștenirea culturală și casele tradiționale ale Bucovinei. Acest eveniment a fost prezentat în iulie 2021 Consiliului Județean Suceava, ca eveniment multiannual care ar putea fi completat de acordarea unor burse anuale pentru cei ce salvează clădirile tradiționale ale Bucovinei.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Dinu Oprea, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)
Versiunea: v1

Etapa 4-4
Valorizarea rezultatelor proiectelor componente către stakeholderi/ mediul de afaceri
Activitatea: A 4.4.3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate
Livrabil:
A4.4.3_L2 Laborator de cercetare Patrimoniu și identitate culturală / Port Cultural / USV
Scurtă descriere:
Laboratorul de patrimoniu și identitate culturală PORT Cultural s-a dezvoltat pe conceptul ce a fost preluat anul anterior de la partenerul IEN. Începând cu 2020 au fost dezvoltate o serie de activități ce se armonizează sau vin să completeze obiectivele proiectului. Astfel, au fost organizate: webinarii de promovare a proiectului către stakeholderi și agenții economice, webinarii de educare a viitorilor multiplicatori (cadrele didactice și elevii din mediul rural), campanii de promovare a bunelor practici în gestiunea patrimoniului construit prin acordarea titlului ”Oamenii Patrimoniului”, organizarea de ateliere de regenerare rurală (Cacica- comunitate pilot), organizarea de piețe volante pilot ”Piața Satului” (edițiile 2020 și 2021) în parteneriat cu comunităților locale și Direcția Agricolă a Județului Suceava.
Autori: Prelipcean Gabriela, Chașovschi Carmen, Nastase Carmen, Lupan Mariana, Boghean Carmen, Condratov Iulian, Albu Angela, Cozorici Angela, State Mihaela, Moroșan Danilă Lucia, Oprea Dinu, Bucaciuc Anamaria, Ivan Paul-Panfil, Lucaci Ancuța
Partener responsabil: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Versiunea: v1

 • Cristina Maxim, Carmen Emilia Chasovschi, Cultural landscape changes in the built environment at World Heritage Sites: Lessons from Bukovina, Romania 2021, Journal of Destination Marketing & Management, Volume 20, 100583, ISSN 2212-571X, https://doi.org/10.10 16/j.jdmm.2021.100 583

 • Carmen Emilia Chasovschi „Crowdsourcin g Built Heritage: Case Study”. („Crowdsourcing-ul în domeniul patrimoniului construit.Studiu de caz”) Conferinţa ştiinţifică internaţională Suceava „Challenges and Opportunities for Sustainable Development” („Provocări şi oportunităţi pentru dezvoltarea durabilă”), organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „Ştefan cel Mare” împreună cu Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, Suceava, 7-8 mai 2021
 • Carol Alexandru, MOHR, Carmen CHAȘOVSCHI,  Cercetarea patrimoniului construit din Bucovina de Sud (România) și contribuția la dezvoltarea durabilă a Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniu cultural: cercetare, valorificare, promovare”, organizată de Ministerul Educaţiei şi Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova, Ediţia a XII-a, Chişinău, 27-28 mai, DOI: 10.5281/zenodo.496 5974

 • Paul IVAN, Heritage preservation as a core tourism product. Rural community initiatives ITB 2021 meets MIENAT – Methodology for interpreting European nature heritage,
  9.03.2021, Fachhochs chule des Mittelstands (FHM) Berlin, Ernst- Reuter-Platz 3-5, 10587, Berlin
 • Anamaria BUCACIUC Academic support for rural regeneration. PORT Cultural summer school ITB 2021 meets MIENAT – Methodology for interpreting European nature heritage,
  9.03.2021, Fachhochs chule des Mittelstands (FHM) Berlin, Ernst- Reuter-Platz 3-5, 10587, Berlin
 • Paul IVAN, Anamaria BUCACIUC Financing Rural Entrepreneurs hip and Heritage- Based Business Ideas – A Perspective in the Context of International Migration and Social
  Challenges The 17th Economic International Conference Challenges and Opportunities for a Sustainable Development, “Ștefan cel Mare” University of Suceava May 7th- 8th, 2021, Suceava, Romania
 • Ancuța LUCACI Increasing employment in rural areas through the establishment of new businesses which capitalize the built cultural heritage: importance and best practices in
  Romania 28th International Economic Conference of Sibiu IECS – online, 28 Mai 2021
 • Anamaria BUCACIUC To save heritage or to make profit? Rural social entrepreneurs hip as a saviour of Bucovina’s cultural patrimony ReGrowEU International Conference Resilient territories: multidimensional approaches and policies, 7-11 October 2021, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
 • Carmen BOGHEAN, Mihaela STATE Changes in the dynamics of SMEs in the field of tourism under the impact of the Covid crisis Globalization and its socio-economic consequences 2021 Conference, 13-14 October 2021, Rajecké Teplice, Slovak Republic
 • Carmen BOGHEAN, Mihaela STATE Gender differences in terms of self- employment in OECD countries, Globalization and its socio-economic consequences 2021, Conference, 13-14 October 2021, Rajecké Teplice, SlovakRepublic
 • Bogdan Cocieru Modernizare și distrugere în Carpații Răsăriteni. Infrastructura de comunicații în anii primului război mondial 2021,Revista Analele Liceului „Vasile Conta” Târgu-Neamț, Istorie, Ianuarie 2021, BDI
 • Bogdan Cocieriu The built heritage of the former crown domain of Malini. Capitalization of historical vestige Revista de turism, studii si cercetari in Turism, USV, Nr.31, 2021, BDI
 • Cristian-Alexandru Boghian Interviuri cu locuitorii caselor tradiționale din Bucovina. Extrase și considerații Conferința științifică internațională, sesiunea XXIX,
  „Bucovina și bucovinenii în istorie. 150 de ani de la Serbarea de la Putna”, 2021
 • Ștefănița-Mihaela Ungrueanu, Rodica Jugrin Patrimoniul cultural construit al părții de sud a Bucovinei. Excurs bibliografic „Analele Bucovinei”, nr. 1, 2021
 • Daniel Ștefan, Valentina Vasile, Maria-Alexandra Popa, Anca Cristea, Elena Bunduchi, Cezar Sigmirean, Anamari-Beatrice Ștefan, Călin-Adrian Comes, Liviu Ciucan- Rusu, Trademark Potential Increase and Entrepreneurs hip Rural Development: a Case Study of South Transylvania, Romania PLoS ONE 2021, 16(1): e0245044. https://doi.org/10.13 71/journal.pone.024
  5044

 • Carol-Alexandru Mohr, Ovidiu Bâtă, Ștefan Purici, Ștefănița-Mihaela Ungureanu Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniul construit și peisaj cultural Acceptat spre publicare in 2021 și reprogramat, la sugestia secretariatul de redacție, pentru numărul 1, 2022 al „Analelor Bucovinei”, Rădăuți- București;
 • Ionuţ Dohotariu Reintroducere a arhitecturii vernaculare în contemporan. PORT CULTURAL – ARHINOV Arhitectura - Revista UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, fondată în 1906, ARHITECTURA - Nr. 3-4/2021
 • Dragos Ciolacu PORT CULTURAL Arhitectura - Revista UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, fondată în 1906, ARHITECTURA - Nr. 3-4/2021
 •  ”Characteristics of Entrepreneurs in Newly Created Companies. A Comparative Analysis by Romanian Development Regions”, autori Carmen Boghean , Mihaela State, Carmen Chașovschi, Carmen Năstase, în volumul Proceedings of the Conference ”Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges” la Editura Lumen, Iași-Londra, 2018) (https://doi.org/10.18662/lumproc.68);
 •  ”A perspective about rural entrepreneurship in Belgium and Spain”, autori Carmen Boghean , Mihaela State – articol în “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, ISSN 2393-3127 (Online) indexată BDI;
 • ”Opportunities and Challenges for a Sustainable Rural Entrepreneurship”, autori Carmen Nastase, Carmen Chașovschi, Ancuța Lucaci (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/7-1.pdf), „Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XIX, Issue 1 / 2019, ISSN 2393 – 3127 (online), ISSN 2393 – 3119 (CD-ROM), ISSN – L 2393 – 3119, p. 95-104;
 • ”Statistical Correlation Between Tourism and Poverty in EU Countries”, autori Carmen Boghean, Mihaela State (https://www.springer.com/us/book/9783319894676), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, p. 83-90;
 • ”Between Tourism and Poverty in EU Countries”, autori Carmen Boghean, Mihaela State (https://www.springer.com/us/book/9783319894676), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, p. 83-90;
 •  ”Development of Romanian Corporate Governance in Hospitality Industry: Necessity and Favorable”, autori Florin Boghean, Carmen Boghean (https://www.springer.com/us/book/9783319894676), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, p. 233-240;
 • “A perspective about rural entrepreneurship in Belgium and Spain”, autori Boghean Carmen, Mihaela State (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/ovidius-university-annals-economic-sciences-series-volume-xviii-issue-2/), ”Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Vol. XVIII, Issue 2/2018, p. 2-6;
 •  “Theoretical Incursions into Social Entrepreneurship as a Mean of Development for Rural Heritage Rich Communities”, autori Anamaria Bucaciuc, Paul-Panfil Ivan, Mariana Lupan (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/1-2.pdf), “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIX, Issue 1 /2019, pp. 129-134, BDI;
 •  ”Migration and Cultural Landscape, a Romanian Perspective”, autori Paul-Panfil Ivan, Anamaria Bucaciuc (http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2019/08/12.pdf), “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, Volume XIX, Issue 1 /2019, p. 209-214, BDI;
 • “Tourism Valorization of Romanian Crafts and Traditions - Opportunity to Develop the Social Economy in the Context of the Largest Migration in the History of Romania”, autori Paul-Panfil Ivan, Anamaria Bucaciuc, Carmen Emilia Chașovschi, Angela Albu, VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019 Conference Proceedings (ISSN 2367-5659), Volume 6, Issue 2, Economics&Finance, Business&Management, p. 855-861, BDI;
 • “The countryside business. A radiography of rural entrepreneurship in the Bucovina region of Romania in the context of increased migration”, autori Paul-Panfil Ivan, Anamaria Bucaciuc, Carmen Emilia Chasovschi, Gabriela Prelipcean, VI International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2019 Conference Proceedings (ISSN 2367-5659), Volume 6, Issue 2, Economics&Finance, Business&Management, p. 855-861, BDI;
 • “Labor Force as a Resource for Rural Entrepreneurship in Romania”, autori Carmen Boghean, Mihaela State, 2020, LUMEN Proceedings, Vol.13, 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 , pp. 327-336, https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/29. Lumen Publishing House, Iasi, Romania, ISI proceedings;
 •  “Gender Gap in entrepreneurship in some of OECD countries”, autori Boghean Carmen, Mihaela State, Boghean Florin, Proceedings of the International Conference “Information Society and Sustainable Development”, ISSD 2020, ISI proceedings;
 • „Low Touch Economy and Social Economy in Rural Heritage Rich Communities Impacted by COVID-19 Crisis”, autori Anamaria BUCACIUC, Gabriela PRELICEAN, Carmen CHAŞOVSCHI, 2020, Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 398-409). Lumen Publishing House, Iasi, Romania. https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/36, ISI proceedings;
 • „European Rural Businesses During The Covid-19 Pandemic: Designing Initiatives For Current And Future Development”, autori Ancuța LUCACI, Carmen NASTASE, 2020, Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 419-429). Lumen Publishing House, Iași, Romania. https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2019/38, ISI proceedings;
 • „Heritage without heirs or when the soul of the houses takes the path of migration. A reflection on the abandoned houses of Bukovina”, autor Paul IVAN, 2020, Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020 (pp. 410-418). Lumen Publishing House, Iasi, Romania.https://doi.org/10.18662/lumproc/ncoe4.0.2020/37, ISI proceedings;
 •  “Social entrepreneurship models for cherishing rural architectural heritage”, autori Anamaria Bucaciuc, Gabriela Prelipcean, 2020, Editors: Bähre, Heike and Elss, Valerie (2020): Tourism and Architecture in the Framework of Cultural Heritage and Innovation. Proceedings of the third Scientific Conference of the Commission “Architecture and Tourism”I n the German Society for Tourism Science (DGT) (pp. 59-72) e.V. held on the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus 2019 in Weimar, Dessau and Berlin, Bielefeld/Berlin: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) University of Applied Sciences & DGT-Commission "Architecture and Tourism", ISBN 978-3-937149-68-4.
 • ”Traditional crafts – the solution for tourism development in the context of increased international migration? A perspective of the Bucovina region from Romania”, autori Paul-Panfil Ivan, Angela Albu, 2020, Editors: Bähre, Heike and Elss, Valerie (2020): Tourism and Architecture in the Framework of Cultural Heritage and Innovation. Proceedings of the third Scientific Conference of the Commission “Architecture and Tourism” in the German Society for Tourism Science (DGT) (pp. 51-58) e.V. held on the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus 2019 in Weimar, Dessau and Berlin, Bielefeld/Berlin: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) University of Applied Sciences & DGT-Commission "Architecture and Tourism", ISBN 978-3-937149-68-4.
 • “Migration, cultural heritage and architecture in Romania’s rural areas”, autori Carmen Nastase, Dan Florin Hreban, 2020, Editors: Bähre, Heike and Elss, Valerie (2020): Tourism and Architecture in the Framework of Cultural Heritage and Innovation. Proceedings of the third Scientific Conference of the Commission “Architecture and Tourism” in the German Society for Tourism Science (DGT) (pp. 25-50) e.V. held on the occasion of the 100th anniversary of the Bauhaus 2019 in Weimar, Dessau and Berlin, Bielefeld/Berlin: Fachhochschule des Mittelstands (FHM) University of Applied Sciences & DGT-Commission "Architecture and Tourism", ISBN 978-3-937149-68-4.
 • Carmen Nastase, Carmen Chașovschi, Ancuța Lucaci Young Rural Entrepreneurs. Obstacles And New Opportunities In Tourism, Leisure And Cultural Sectors Conferință Științifică Și Practică Internațională "Marketingul ca bază pentru formarea unei strategii de dezvoltare socio-economică a regiunii de frontieră", Cernăuți/Ucraina, 11-12 noiembrie 2020
 • Carmen NASTASE, Ancuta LUCACI, Carmen CHASOVSCHI Circular economy: a perspective for the transformation of rural built heritage in Europe The 2nd Economic International Conference „COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Technical University of Moldova, Faculty of Economic Engineering and Business, November 20th, 2020
 • Anamaria Bucaciuc, Paul-Panfil Ivan, Gabriela Prelipcean, Carmen Chașovschi BUCOVINA’S HERITAGE TOURISM AND ENTREPRENEU RIAL TOURISM AT CROSSROARDS DURING TURBULENT TIMES The 2nd Economic International Conference „COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”,
  Technical University of Moldova, Faculty of Economic Engineering and Business, November 20th, 2020
 • Dohotariu, I., & Purcaru, A Adapted techniques for protecting traditional buildings European Structural Funds and Rentability. In C. Nastase (vol. ed.), Lumen Proceedings: Vol. 13. 16th Economic International Conference NCOE 4.0
  2020 (pp. 368-376). Iasi, Romania: LUMEN Publishing House
 • Dohotariu, I., & Purcaru, A Adapted reuse of heritage ensembles and buildings.
  Architectural conversion Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, 
 • ”Religious and pilgrimage heritage from Bucovina - an opportunity of sustainable development of tourism; autori: Tudorache Doru Marian, Tudorache Petronela. Articolul publicat în revista ”Knowledge Horizons – Economics”, revistă indexată BDI;
 • “Unesco World Heritage Sites in Bucovina – an Opportunity for the Sustainable Development of Tourism”, autori Doru Marian Tudorache, Petronela Tudorache, Roxana Aștefănoaiei (https://orizonturi.ucdc.ro/arhiva/KHE%20nr.%202%20-%202019/12.%20UNESCO%20WORLD%20HERITAGE%20SITES%20IN%20%20BUCOVINA.pdf), Knowledge Horizons – Economics, Volumul 11, nr.2, 2019, E-ISSN 2066-1061, P-ISSN 2069-0932, pp. 91-98;
 • „The Analysis of Rural Communities in Bucovina”, autori Petronela Tudorache, 2020, New Trends in Sustainable Business and Consumption, Editura ASE, (2020), 313-321, ISI;
 •  „Sustainable Development of High Tourist Potential Rural Communities in Southern Transylvania”, autori Tudorache Petronela, Tudorache Doru Marian, 2019, Ovidius University Annals, Economic Sciences Series 19 (2), 180-188, BDI;
 • „Unesco Patrimoniul Mondial al Bucovinei - Oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a turismului”, 2019, autori Tudorache Doru Marian; Tudorache Petronela; Aștefănoaiei Roxana Maria, Orizonturi de cunoaștere. Economie; București Vol. 11, Iss. 2, (2019): 91-98, BDI;
 • „Patrimoniul construit în proximitatea Bucovinei istorice. Moșia Regală Broșteni”, autori Bogdan Cocieru, 2020, Revista „Analele Bucovinei”, tomul XXVII, nr. 2 (55), iulie-decembrie 2020, BDI.
 • Cristian-Alexandru Boghian Traditional Buildings in Historical Bukovina – Legal Framework and Description Acceptat la publicare in 2020 la „Journal of Romanian Literary Studies”, reprogramat pentru numărul 2, 2022 al „Analelor Bucovinei”.
 • Purici Stefan, Olaru Marian, Bîtă Ovidiu, Ungureanu Ștefănița- Mihaela, Mohr Carol- Alexandru, Boghian Cristian-Alexandru Case tradiționale din Bucovina. O perspectivă imagistică asupra patrimoniului construit actual Conferinta international
  „Bucovina – identitate și transformare” sesiunea XVIII
 • Ștefan, Daniel; Popa, Maria-Alexandra; Bunduchi, Elena & Boantă, Adrian- Vasile Architectural Building’s Elements in Romania: a Case Study of Rural Transylvania Area Acta Marisiensis. Seria Oeconomica, acceptată

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava​

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, București