ANTRECOR

Analiza integrată a potențialului de dezvoltare antreprenorială în mediul rural pe elemente de patrimoniu, pentru susținerea dezvoltării durabile rurale

Descriere

Prezenta propunere de proiect component “Cercetare privind oportunități de dezvoltare antreprenorială în mediul rural şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale” se înscrie în aria preocupărilor membrilor echipei de proiect de la Universitatea Stefan cel Mare din Suceava (USV), respectiv face parte din Planul de cercetare al Facultății de Științe Economice din Cadrul USV, are un profund caracter de noutate pentru partea de nord a Regiunii de Nord-Est, Bucovina și se pliază foarte bine pe caracteristicile multietnice și de identitate culturală ale zonei. Proiectul are în vedere crearea în premieră a unui cadru interdisciplinar care să permită reliefarea oportunităților de dezvoltare antreprenorială în cadrul comunităților rurale (ca destinații turistice), cu impact pozitiv în dezvoltarea economico-socială sustenabilă a acestora.

Elaborarea politicilor şi strategiilor guvernamentale trebuie să aibă la bază un cadru extins de analiză, de corelaţii complexe, iar optimizarea acestora se poate face în cadrul interdisciplinar propus şi are în vedere maximizarea impactului economic, social și de mediu pozitiv.

Propunerea de proiect reuneşte, pentru prima dată, într-un cadru integrat, principalele probleme actuale complexe legate de dezvoltarea comunităților rurale, printr-o identificare și o analiza inovatoare a două dintre cele mai importante aspecte: aspectul antreprenorial și cel durabil, dublat de o îmbunătățire a competentelor în ceea ce privește dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor, prin intermediul elementului de patrimoniu construit și transformarea acestora în destinații turistice.

Problema eventualei complexităţi a soluţiilor propuse este rezolvată prin analize și selecţie bune practici – naţionale vs. europene, respectiv combinarea metodelor şi instrumentelor ca anchete și focus-grupuri, de către o echipă formată din specialişti și cercetători cu experiență în tematica abordată.

Membrii echipei USV au experiență în domeniu, dată de competențele fiecăruia și de participările anterioare în proiecte de cercetare. Instituția dispune de infrastructură de cercetare (Laborator de incubare a afacerilor, dotări și aparatură tehnică, resurse bibliografice pentru documentare).

Activități

Activitatea 4-1-1
Analiza si selectie bune practici în antreprenoriat în mediul rural, în zona de NE;
Activitatea 4-1-2
Cercetare în teren - anchetă şi focus grup
Activitatea 4-1-3
Prelucrarea informațiilor și prezentarea acestora sub forma unui studiu

Activitatea 4-2-1
Realizare ghid start-up: ”Cum încep o afacere la mine în sat?”
Activitatea 4-2-2
Formarea tinerilor cercetători angajaţi în proiect în tehnici de dezvoltare antreprenorială (viitori multiplicatori în domeniul antreprenoriatului în domeniul cercetării);
Activitatea 4-2-3
Stagii de pregătire în domeniul dezvoltării antreprenoriale în mediul rural;

Activitatea 4-3-1
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potential turistic (Bucovina şi Transilvania de Sud) şi a potenţialului de dezvoltare a acestora.
Activitatea 4-3-2
Ghid de dezvoltare durabilă a comunităților de interes turistic din mediul rural (reponsabil P5) realizat pe baza studiilor de la activitatea precedentă.
Activitatea 4-3-3
Stagii de pregătire a tinerilor cercetători în domeniul dezvoltării durabile cu implicarea participativă a comunității

Activitatea 4-3-4
Dezvoltarea de noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor. Formarea de formatori prin simulare asistată de computer.

Activitatea 4-4-1
Workshop de prezentare a rezultatelor proiectelor componente la nivelul consorţiului.
Activitatea 4-4-2
Diseminarea către mediul de afaceri și transferul rezultatelor către stakeholderi publici/instituționali (primării din zonele țintă / subdestinații turistice)
Activitatea 4-4-3
Realizarea platformei PORT Cultural; diseminarea și transmiterea rezultatelor pe platforma proiectului și platforma ERRIS; Realizare hartă integrată pe platformă cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate.

Rezultate preconizate

0
Studiu privind bunele practici în antreprenoriatul în mediul rural (Bucovina)
0
Documentați: Hartă a potențialului antreprenorial
0
Documentație: Ghid start-up: ”Cum încep o afacere în turism la mine în sat?”
0
Studii diagnostic privind dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din zonele ţintă (Bucovina şi Transilvania de Sud) şi a potențialului de dezvoltare a acestora
0
Documentație: Ghid de dezvoltare durabilă a comunităților de interes turistic din mediul rural realizat pe baza studiilor de la activitatea precedentă
0
Lucrări științifice/ publicații
0
Platforma PORT Cultural
0
Bază de date
0
Hartă GIS integrată pe platforma PORT Cultural cu prezentarea resurselor de patrimoniu identificate.

Echipa

Gabriela prelipcean

Director proiect / cercetător

[...]

CARMEN CHAȘOVSCHI

Coordonator proiect / cercetător

Carmen Chașovschi este managerul proiectului component P4 și este conferențiar universitar la Facultatea de Ștințe Economice și Administrație Publică a Universității Stefan cel Mare din Suceava. [...]

ANGELA ALBU

Cercetător proiect

Angela Albu este conferențiar universitar la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, director al Departamentului de Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor. [...]

ROXANA - MARIA AȘTEFĂNOAIEI

Cercetător proiect

Cercetător științific gr. III în cadrul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Turism; Economist marketing - Academia de Studii Economice București. [...]

CARMEN BOGHEAN

Cercetător proiect

Carmen BOGHEAN este cercetător în proiectul PORTCultural, Assoc. prof. dr. la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. [...]

ANA MARIA BUCACIUC

Asistent de cercetare

Anamaria Bucaciuc ocupă poziția de asistent de cercetare în cadrul proiectului PORT Cultural și este student doctorand în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane a Universității Stefan cel Mare din Suceava, domeniul Economie. [...]

IULIAN CONDRATOV

Cercetător proiect

Iulian-Alexandru CONDRATOV este lector la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, Facultatea de Economie și Administrație Publică, Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor și Turism. [...]

ANGELA NICOLETA COZORICI

Cercetător proiect

COZORICI Angela Nicoleta este membru – cercetător in cadrul proiectului PORT Cultural și Lector universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Stefan cel Mare din Suceava. [...]

PAUL IVAN

Asistent de cercetare

Paul IVAN este asistent de cercetare în cadrul proiectului PORT Cultural și student doctorand în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Socio-Umane a Universității Stefan cel Mare din Suceava, domeniul Economie. [...]

MARIANA LUPAN

Cercetător proiect

[...]

LUCIA MOROȘAN-DĂNILĂ

Cercetător proiect

Lucia MOROȘAN-DĂNILĂ este cercetător în proiectul PORTCultural, Lect. univ. dr. la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava. [...]

ANCUȚA LUCACI

Asistent de cercetare

Ancuța Lucaci este asistent de cercetare în cadrul proiectului PORT Cultural și student doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, domeniul Economie.

CARMEN NASTASE

Cercetător proiect

Profesor doctor abilitat în economie, decan al Facultății de Stiinte Economice si Administrație Publică, redactor șef al The USV Annals of Economics and Public Administration, 21 de ani de experiență academică, doctorat in economie ASE Bucuresti, posdoctorat Academia Romana, certificate profesionale în domeniul economic și managementului afacerilor. [...]

DINU OPREA

Cercetător proiect

Lector universitar in cadrul Departamentului de Geografie, al Facultății de Istorie si Geografie, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. [...]

MIHAELA STATE

Cercetător proiect

Lector universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Stefan cel Mare din Suceava. [...]

DORU MARIAN TUDORACHE

Cercetător proiect

Cercetător științific gr. III în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism; Doctor în economie - Academia de Studii Economice București (2010). 16 ani de experiență în proiecte de cercetare în turism. [...]

PETRONELA TUDORACHE

Cercetător proiect

Asistent cercetare în cadrul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism; Doctor în Administrarea Afacerilor - Academia de Studii Economice București (2017). [...]

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava​

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism, București