Articol de presă – PORT Cultural. Ateliere de prezentare soluții și bune practici

PORT CULTURAL. ATELIERE DE PREZENTARE SOLUȚII ȘI BUNE PRACTICI

 

În ultimii 2 ani, în cadrul proiectului de cercetare „PORT CULTURAL”, implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au fost identificate soluții de valorificare a patrimoniului construit din Bucovina și Transilvania, prin dezvoltarea antreprenoriatului și prin identificarea unor modalități de adaptare a caselor tradiționale la funcționalități contemporane.

În perioada următoare, rezultatele proiectului vor fi prezentate partenerilor și grupurilor de interes din mediul rural, în dorința de a informa publicul larg cu privire la acțiunile care pot contribui la păstrarea caselor tradiționale și protejarea patrimoniului cultural. Soluțiile identificate au fost plasate pe o hartă interactivă și prezentate în albumul Case Tradiționale din Bucovina, iar soluțiile identificate au fost puse laolaltă într-un îndrumar de intervenții și reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea construcțiilor tradițional, în ghiduri de antreprenoriat în turism și în albume cu proiecte de arhitectură ce propun soluții de transformare și modernizare a caselor vechi, care să se integreze armonios în peisajul existent. Locuitorii de mediul rural vor putea beneficia gratuit de planuri de arhitectură, pentru noi construcții sau transformarea caselor tradiționale, prin intermediul primăriilor din mediul rural, care vor intra în posesia albumelor cu planuri.

Materialele realizate de partenerii din proiect vor fi prezentate în cadrul a trei campanii de informare ce vor fi derulate în trei zone etnografice diferite: Putna, Casa Muzeu (17 iulie, ora 10.00), Șaru Dornei (14 august, ora 10.00) și Cacica (15-18 septembrie). Evenimentele vor fi urmate de tururi de studiu pentru vizionarea unor bune practici identificate în cadrul proiectului, care ar putea fi multiplicate și care ar putea contribui la o creștere a interesului pentru păstrarea și protejarea patrimoniului construit al Bucovinei.

Drept urmare, dorim să vă invităm la evenimentul de informare „PORT Cultural în Bucovina. Soluții de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural”, organizat în data de 17 Iulie 2021 la Casa Muzeu Bukowina din Putna, începând cu ora 10.00.

Programul primului eveniment de informare din data de 17 iulie va cuprinde prezentarea platformei  PORT Cultural și a rezultatelor proiectelor componente precum și sesiuni de prezentare a materialelor realizate, către participanții la eveniment (album de imagini, planșe cu proiecte de arhitectură, ghiduri de dezvoltare durabilă și dezvoltare a afacerilor în mediul rural).

Programul și informații privind organizarea evenimentelor de informare pot fi accesate pe platforma proiectului, www.portcultural.usv.ro.

Invităm pe toți cei interesați să participe la evenimentul de informare și să afle ce soluții putem alege pentru păstrarea autenticității zonei Bucovinei.

 

Proiectul PORT Cultural  („PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală”) este implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în colaborare cu Institutul Bucovina al Academiei Române, Facultatea de Arhitectură ”G. M. Cantacuzino” (UTGA) Iași, Institutul de Economie Națională și UMFST Tg. Mureș.

 

Persoana de contact: Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean

Funcție: Director de proiect complex

Tel: +40 230 216 147

Fax: +40 0230 520 080

E-mail: prelipceang@usm.ro / portcultural@usm.ro

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Str. Universității 13, 720229 Suceava, Romania

 

Suceava Smart press, 17 Iulie 2021

BucoWina Plus, 13 Iulie 2021

Agerpres, 15 Iulie 2021

USV, Iulie 2021