BD_Poiana Stampei_P_2019

BD_Poiana Stampei_P_2019Zona etnografică: Bucovina, Dorna
Localitatea: Poiana Stampei
Descriere succinta: Casa parohială din Poiana Stampei, cel mai probabil a fost construită la sf. sec. al XIX-lea. Prezintă caracteristicile unei case parohiale făcute după modelul cancelariilor austriece, tipar de construcție întalnit și la două case din Pătrăuți și Putna.