BH_Botoşana_SG_2019

BH_Botoşana_SG_2019Zona etnografică: Bucovina, Humor
Localitatea: Botoşana
Descriere succinta: Casă românească din Botoșana, din 1910, din lemn, compusă din 2 camere cu tindă și cămară, cu acoperiș din patru table egale cu draniță și două fumărițe, cu chenare de lut în jurul ferestrelor, cu prispă, cu câteva anexe (șură cu grajd și fântână) și împrejmuită cu un gard de lemn cu poartă înaltă. Casa este în proprietatea lui Slevoacă Gheorghe, moștenire de familie, inițial cumpărată de bunicul lui.