BH_Cacica_AE_2019

BH_Cacica_AE_2019Zona etnografică: Bucovina, Humor
Localitatea: Cacica
Descriere succinta: Casa românească din Cacica, din lemn, cu pridvor, cu acoperişul în 4 ape, din draniță, cu trei fumărițe, coamă, terminându-se cu o plecătoare. Este compusă din 4 camere. Pereții sunt din lemn și cu chenare de lut în jurul ferestrelor, elemente prezente și la șură. Există o șură cu grajd, hâj și un foișor. Este una dintre cele mai bine păstrate case româneşti din Cacica, construită de părinţii actualei proprietare, Andronic Elvira, în 1927.