BR_Marginea_BT_2019

BR_Marginea_BT_2019Zona etnografică: Bucovina, Rădăuți
Localitatea: Marginea
Descriere succinta: Casă nemțească din Marginea construită înainte de al doilea război mondial cu elemente decorative tradiționale, din cărămidă. Inițial casa avea cărămidă aparentă și acoperiș cu draniță. Casa are trei camere, beci în formă de arc cu boltă, cămară și o casă a scării unde se urcă în pod. Tatăl proprietarului a intrat în posesia casei datorită faptului că era veteran de război. Proprietarul, Traian Bodnărescu ar dori să-i reînoiască culoarea și să-i pună o draniță de calitate și să o păstreze.