Focus grup de consultare cu privire la patrimoniul construit

În cadrul activității ”4-1 Studii privind dezvoltarea antreprenoriatului pentru valorizarea elementelor de patrimoniu în mediul rural. Percepția stakeholderilor privind oportunitățile de dezvoltare antreprenorială în mediul rural (diferențieri zonale pe criterii selectate)” a avut loc în data de 3 Decembrie 2019 un Focus grup de consultare cu privire la patrimoniul construit. Participanți au fost cadre didactice în domeniul turismului din județul Suceava.