Recrutare asistent de cercetare

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava anunţă lansarea sesiunii de recrutare în vederea selecţiei unui asistent de cercetare ştiinţifică în domeniul economie în cadrul proiectului cu titlul PORTCultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale cu potenţial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu şi identitate culturală, contract nr. 56PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0884