TA_Colțești_ML_2018

TA_Colțești_ML_2018Zona etnografică: Transilvania
Localitatea: Colțești
Descriere succinta: Casă specific săsească, cu influențe maghiare, construită aproximativ în anul 1940. Construcția casei a fost realizată din cărămidă arsă și lemn (bârne îmbinate la tavan și acoperiș), având temelia de piatră. Acoperișul casei este format din două ape și este construit din țiglă. Din punct de vedere al modului în care casa este construită, se remarcă existența unor decorațiuni din tencuială pe fațada casei, fiind considerate motive tradiționale specifice zonei. Acestea sunt poziționate în jurul ferestrei de la pod.