TM_Idicel Pădure_DE_2018

TM_Idicel Pădure_DE_2018Zona etnografică: Transilvania
Localitatea: Idicel Pădure
Descriere succinta: Casa a fost construită în jurul anilor 1940-1950, anul construcției nefiind cunoscut cu certitudine. Aceasta se află pe un drum lăturalnic, neasfaltat, la aproximativ 1000 de metri de vatra satului. Acoperișul casei este format din 4 ape, fiind realizat din bârne îmbinate. Din punct de vedere al modului în care casa este construită, se remarcă poziționarea acesteia perpendicular pe drum de acces, aspect diferit de majoritatea caselor care sunt paralele cu drumul de acces. De asemenea, o particularitate a clădirii este ilustrată de fațada colorată a acesteia. Acest colorit a fost ales cu scopul introducerii clădirii în circuitul turistic.