Articol de presă – Patrimoniul cultural al Bucovinei trebuie protejat şi dezvoltat

Patrimoniul cultural al Bucovinei trebuie protejat și dezvoltat. Inițiative ale grupului local de protejare a peisajului cultural al Bucovinei

 

Bogăția patrimonială a Bucovinei este valoroasă și importantă, dar în lipsa unei valorificări a atuurilor sale și în lipsa unei armonizări cu o viziune corectă de dezvoltare a zonei, riscă să fie pierdută pentru totdeauna. Acesta este motivul pentru care în cadrul proiectul  „PORT Cultural” (PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală) implementat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, a avut loc în data de 2 Decembrie 2020 un webinar al grupului local de protejare a peisajului cultural al Bucovinei.

Această inițiativă dorește să fie începutul unui șir de întâlniri la care sunt invitați toți cei ce iubesc patrimoniul cultural și satele Bucovinei (grupuri de interes, instituții publice, organizații locale, persoane interesate). Obiectivul grupului local de protejare a peisajului cultural al Bucovinei este acela de a aminti faptul că satele Bucovinei pot fi dezvoltate frumos, îmbinând modernul cu zestrea bogată pe care o avem.

În cadrul întâlnirii au participat specialiști și persoane interesate de protejarea patrimoniului cultural al Bucovinei, aceștia prezentând diferite puncte de vedere din partea comunității locale, mediului academic și a administrației publice locale. După o incursiune în inițiativele luate până în prezent pentru valorificarea patrimoniului cultural, au avut loc o serie de explorări cu privire la activitățile pe care participanții la grupul de lucru le consideră necesare a fi luate, cât și aportul pe care aceștia îl pot aduce în protejarea peisajului cultural al Bucovinei.

Detaliile întâlnirii, cât și inițiativele ulterioare vor fi promovate pe pagina web a proiectului (http://portcultural.usv.ro/) și pe pagina de Facebook aferentă (Port Cultural). Întâlnirile ulterioare vor fi organizate în prima săptămână a fiecărei luni calendaristice, vor cuprinde o sesiune educativă și discutarea problemelor diferitelor comunități din Bucovina. Vor fi, de asemenea, organizate sesiuni gratuite de training în domeniul patrimoniului pentru reprezentanți ai primăriilor, pentru agenți de turism și persoane interesate de păstrarea caselor tradiționale din Bucovina.

Proiectul „PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală” PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884 este implementat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada Aprilie 2018 – Septembrie 2021, fiind finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Parteneri în cadrul proiectului sunt Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism și Institutul de Economie Națională.

 

Persoana de contact: Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean

Funcție: Director de proiect complex

Tel: +40 230 216 147

Fax: +40 0230 520 080

E-mail: prelipceang@usm.ro / portcultural@usm.ro

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Str. Universității 13, 720229 Suceava, Romania

Logo-NewsBucovina.ro * Oblyo Digital Agency

NewsBucovina, 18 Decembrie 2020

Cotidianul „Crai nou” de la Suceava, la 8000 de ediţii! – L.D. Clement

Crai Nou, 23 Decembrie 2020

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Una dintre cele mai dinamice universități din Europa de Est

USV, Decembrie 2020