Colegiului ”Andronic Motrescu”, Rădăuți

POVESTE

În urma unei campanii în rândul elevilor şi părinţilor acestora, începută în anul şcolar 1996 – 1997, au fost adunate de prin gospodăriile ţărăneşti vechi, câte au mai rămas, obiecte de uz gospodăresc, unelte de lucru arhaice, veşminte de lucru ori sărbătoare, orice era interesant pentru scopul urmărit: realizarea    unui mic muzeu etnografic. Aceste obiecte au fost așezate în două încăperi ale internatului şcolar, acestea devenind micul muzeu etnografic. Deoarece spațiului destinat inițial muzeului i-a fost dată o nouă funcție, am fost nevoiți să recreăm cadrul pentru muzeu. Astfel, după mai multe analize, am ales să ridicăm o casă din materiale noi, după un model din zonă. Aceasta este Casa Muzeu a Colegiului ”Andronic Motrescu” din Rădăuți.”

CE NE MOTIVEAZĂ?

Bucuria adusă de a primi obiecte pentru muzeu și prezentarea acestora într-o căsuţă ţărănească au devenit un obiectiv important, un obiectiv de suflet.”

PROVOCĂRI

”Prima provocare a fost alegerea tipului de construcție pentru muzeu: o casă ţărănească veche din zonă sau ridicarea cu materiale noi a unei case după un model din zonă. Din considerente economice, datorită faptului că o astfel de operaţiune ar fi dus la deteriorarea unei părţi mari din acoperiş şi nu numai, și din cauza faptului că ridicarea unei case noi prelungeşte cu mult viaţa acestei, am ales cea de-a doua variantă. Au urmat provocări legate de finanțarea proiectului, achiziționarea și depozitarea materialului lemnos, găsirea unui meşter din zonă priceput în ridicarea caselor din lemn tradiţionale. Am depășit toate acestea cu ajutorul comunității locale.”

CE ZICE LUMEA?

Gospodarii ce au înţeles bine scopul demersului nostru au donat cu generozitate şcolii bunuri ce le aparţineau de ani buni. Părinţii elevilor şcolii, elevi dar şi personalul muncitor al şcolii, prieteni personali și noi prieteni au susținut construirea casei și dezvoltarea muzeului. Acum, acesta este sufletul comunității noastre.”

Propus în cadrul cercetării PORT Cultural