PORT Cultural în Bucovina. Soluții de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural

Sâmbătă, 17 Iulie 2021, la Casa Muzeu Bukowina din Putna, începând cu ora 10.00 va avea loc evenimentul de diseminare „PORT Cultural în Bucovina. Soluții pentru păstrarea și valorizarea patrimoniului construit”.
Acest eveniment face parte din seria de evenimente de diseminare ale proiectului PORT Cultural.
Informații actualizate vor fi disponibile la următorul link: https://www.facebook.com/events/1198474550600778 .
=====================
⭐️ De ce?
În ultimul timp, o preocupare permanentă a factorilor de decizie o constituie protejarea și valorificarea peisajului cultural și a patrimoniului construit din Bucovina. Proiectul „PORT Cultural” („PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală”) reunește pentru prima dată într-un cadru integrat, principalele probleme actuale legate de dezvoltarea comunităților rurale din Bucovina, printr-o identificare și o analiză inovatoare a două dintre cele mai importante aspecte: aspectul antreprenorial și cel durabil, dublat de o îmbunătățire a competențelor în ceea ce privește dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea stakeholderilor, prin intermediul elementului de patrimoniu construit și transformarea acestora în destinații turistice.
=====================
⏰ Programul de activități al evenimentului va cuprinde:
– 09:30: Primirea invitaților (factori de decizie și reprezentanți ai societății civile din zonele etnografice Rădăuți și Siret)
– 10.00: Prezentarea proiectului PORT Cultural și a rezultatelor proiectelor componente (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și partenerii Institutul Bucovina și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași)
– 11.00: Discuții și distribuire de materiale către participanții la eveniment și în comunitate.
=====================
♦️ Prin intermediul acestui eveniment de diseminare dorim să facem cunoscute rezultatele obținute și ideile dezvoltate în cadrul activităților proiectului și să vă invităm la dezbateri despre cum am putea să dezvoltăm mediul rural, păstrând principalele sale atuuri: frumusețea naturii, frumusețea satelor din Bucovina și frumusețea patrimoniului construit. Sperăm că prezentarea rezultatelor și discuțiile efectuate în cadrul evenimentului vor constitui un pas important în valorificarea bogățiilor arhitecturale bucovinene, în vederea dezvoltării locale.
=====================
🌿 Mai mult, în aceeași zi și la aceeași locație va avea loc atelierul Clacă în Bucovina (https://www.facebook.com/events/1124665008010882), o altă activitate de salvare a patrimoniului construit al Bucovinei. Obiectivele acestui atelier sunt fețuirea casei muzeu Aionițoaie cu a doua mână de lut, nivelarea solului cu pământ, amplasarea stâlpului de susținere a cumpenei pentru fântână, reconstrucția porților de intrare în curtea muzeului.