PATRIBUC

The built heritage and cultural landscape (including peculiarities of ethnic diversity) in the Bucovina area. Approaches from the historical and ethno-demographic perspective.

Results

Etapa: 2-1
Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei

Activitatea: A.2.1.1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina

Livrabil:
2.1.1-L1 Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Bucovina

Scurtă descriere:
Studiul prezintă evoluția istorică și etno-demografică a Bucovinei, stadiul actual al cercetărilor privitoare la patrimoniul construit (case tradiționale) al Bucovinei istorice și a principalelor lucrări de specialitate în domeniu. De asemenea, sunt prezentate elementele specifice patrimoniului construit în așezările locuite de români,
germani, ucraineni, maghiari și evrei. Aspectele surprinse vizează arhitectura rurală bucovineană, evidențiind modul de realizare și funcționalitatea construcțiilor țărănești, evoluția planimetrică, sistemele constructive, elementele de arhitectură tradițională, ornamentica arhitecturii populare etc.

Autori:

Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Grigore Bîtă, Ștefan Purici, Carol Alexandru Mohr, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-1
Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei
Activitatea: A.2.1.2
Cercetare privind peisajul cultural al Bucovinei; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidenţierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia. Identificarea de tipuri constructive şi descrierea tipologiilor de
construcţii tradiţionale (private şi publice) relevante pentru  patrimoniul Bucovinei, cu documentare fotografică şi istorică, cu documentare din arhivele diferitelor instituţii
Livrabil:
2.1.2-L1 Studiu privind peisajul cultural al Bucovinei, identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia

Scurtă descriere:
Studiul prezintă aspectele conceptuale cu privire la peisajul cultural construit, identifică metodele generale și specifice pentru cunoașterea peisajului cultural, arată trăsăturile caracteristice ale peisajului cultural din partea de sud a Bucovinei și practicile pozitive de conservare a acestuia.

Autori:

Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Grigore Bîtă, Ștefan Purici, Carol Alexandru Mohr, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-1 Cercetări privind peisajul cultural al Bucovinei
Activitatea: A.2.1.2 Cercetare privind peisajul cultural al Bucovinei; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidenţierea unor eventuale bune practici de valorificare a acestuia. Identificarea de tipuri constructive şi descrierea tipologiilor de construcţii tradiţionale (private şi publice) relevante pentru patrimoniul Bucovinei, cu documentare fotografică şi istorică, cu documentare din arhivele diferitelor instituţii
Livrabil: 2.1.2-L3 Documentaţie privind patrimoniul construit al Bucovinei
Scurtă descriere: Documentaţia prezintă sursele edite şi inedite, pe baza cărora au fost întocmite studiile şi baza de date electronică prevăzute în etapele 2-1 şi 2-2.
Autori: Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Grigore Bîtă, Ștefan Purici, Carol Alexandru Mohr, Cristian Alexandru Boghian

Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”

Activitatea: A.2.2.1
Studiu privind instrumentele de cercetare și analiza critică a acestora și a metodologiilor existente
Livrabil: Studiu privind instrumentele de cercetare și analiza critică a acestora și a metodologiilor existente 2.2.1-L1
Scurtă descriere:
Prezentul studiu analizează critic instrumentele de cercetare calitativă și cantitativă și integrează referințe din alte studii, proiecte și programe ce au folosit metodologii similare de cercetare a patrimoniului. Metodele predominant folosite în practică au fost interviurile profunde de tip structurat și sau semi-structurat, documentarea fotografică, documentarea în arhive și biblioteci, observația antropologică, observarea directă, snowball sampling, documentarea de arhitectură. Pe de-o parte, metodele cantitative sunt în general destul de inflexibile și sunt potrivite mai ales unde se dorește adunarea informației de la eșantioane masive de indivizi ce au în față răspunsuri fixe din chestionare. Datele rezultate sunt prelucrate pentru a pune în evidență relațiile dintre fenomene și procese diferite și pentru a valida dezvoltările teoretice și a explica socialul. Pe
de altă parte, metodele calitative sunt adesea mai flexibile și dau posibilitatea unei spontaneități și unei adaptări la fața locului prin interacțiunea dintre cercetător și participantul la studiu. O altă caracteristică ce diferențiază cele două metode, este că cea calitativă permite folosirea întrebărilor în format deschis și continuarea cu întrebări suplimentare care dau participanților posibilitatea de a răspunde în propriile cuvinte.
Sunt folosite referințe la studii sau proiecte ce își propun realizarea unor instrumente de lucru pentru cei implicați în conservarea sau promovarea patrimoniului cultural și construit și încearcă să explice obiceiurile de locuire ale oamenilor în contextul imobilelor cu arhitectură tradițională. Sunt inclusive studii ce vizează mai multe zone din țară cum ar fi Bucovina, Transilvania, Bihor, Hunedoara, Mehedinți, Alba, Maramureș și altele.
Autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: v2

Etapa: 2-2 Cercetare Exploratorie: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei”
Activitatea: A.2.2.2 Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în proiectul PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală // Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018
Livrabil: 2.2.2-L1 Metodologie de cercetare exploratorie ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit.”
Scurtă descriere: Prezenta metodologie va fi folosită la realizarea unei baze de date pilot cu cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri reprezentative (ce va fi extinsă în alte etape ale proiectului), care să conțină și elemente specifice pentru minoritățile etnice din zonă. Aceasta va permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1.
Autori și co-autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: finală

Etapa: 2-2
Cercetare exploratorie: case tradiționale – parte integrantă a patrimoniului construit al Bucovinei
Activitatea: A.2.2.2 Dezvoltarea instrumentelor de cercetare adaptate specificului zonei țintă și testarea pe un eșantion; realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în Pr. 1.
Livrabil:
2.2.2.-L2 O bază de date pilot cu cel puțin 30 de construcții reprezentative pentru
patrimoniul construit
Scurtă descriere:
Tabelul conține 48 de construcții tradiționale din zonele etnografice ale  Bucovinei.
Autori: Ștefănița-Mihaela Ungureanu, Marian Olaru, Ovidiu Bîtă, Ștefan Purici,
Carol Mohr, Cristian Alexandru Boghian
Partener responsabil: Institutul Bucovina
Versiunea: rezultat parțial

o ”Some Considerations Regarding the Cultural Built Patrimony of the Southern Part of Bukovina. A Literature Review of Relevant Contributions”, articol în volumul Proceedings Volume of the Conference ”Strategies and Development Policies of Territories: International, Country, Region, City, Location Challenges”, Editura Lumen (https://doi.org/10.18662/lumproc.68), Iași-Londra, 2018);
o ”Cadrul legislativ și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale din Bucovina istorică (partea de sud)”, în volumul Anuarul Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”, București, Editura Academiei Române, 2018 (http://adxenopol.academiaromana-is.ro/aiix_17.html);
o „Bucovina – identitate și transformare. Patrimoniul construit și peisaj cultural”, autori Carol-Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Mihaela-Ștefănița Ungureanu, acceptat spre publicare in 2021 la „Analele Bucovinei”, Rădăuți-București;
o „Traditional Buildings in Historical Bukovina – Legal Framework and Description”, autor Cristian-Alexandru Boghian, acceptat la publicare in 2020 la „Journal of Romanian Literary Studies”.

Institutul "Bucovina"