PATRITRANS

The built heritage and the cultural landscape (including peculiarities of ethnic diversity) in the South Transylvania area

Results

Etapa: 3-1
Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud

Activitatea: A.3.1.1
Documentare inițială. Studiu istoric și etno-demografic și evoluția patrimoniului construit în comunitățile rurale din Transilvania de Sud
Livrabil:
3.1.2-L1 Cercetări privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud

Scurtă descriere:
Scopul prezentului studiu este să prezinte tipul de așezări regăsite în Transilvania de Sud, concentrându-se pe analizarea particularităților așezărilor și gospodăriilor celor trei etnii predominant întâlnite în această zonă etnografică (români, sași și maghiari).
Autori: Daniel Ștefan, Elena Bunduchi, Călin-Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea „Petru Maio” din Târgu-Mureș
Versiunea: FINAL

Etapa: 3-1
Documentație privind identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale în Transilvania de Sud
Activitatea: A.3.1.2
Cercetare privind peisajul cultural al Transilvaniei de Sud; identificarea practicilor curente de utilizare a patrimoniului construit, cu evidențierea unor eventuale bune practici de valorificare ale acestuia. Identificarea de tipuri constructive și descrierea tipologiilor de construcții tradiționale (private și publice) relevante pentru patrimoniul Transilvaniei de Sud, cu documentare din arhivele diferitelor instituții.
Livrabil:
3.1.2-L2 Documentație privind identificarea de tipuri constructive și descrierea
tipologiilor de construcții tradiționale în Transilvania de Sud
Scurtă descriere:
Scopul prezentului studiu este să identifice și să prezinte tipologia construcțiilor
tradiționale la nivelul Transilvaniei prin identificarea tipurilor constructive.
Autori: Daniel Ștefan, Elena Bunduchi, Maria-Alexandra Popa, Laura Brad, Călin- Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 3-2
Cercetare Exploratorie a patrimoniul construit: ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei”

Activitatea: A.3.2.1
Metodologia de cercetare dezvoltată în P2.
Livrabil:
3.2.1-L1 Metodologie preluată de cercetare exploratorie ”Casele tradiționale - parte integrantă a patrimoniului construit.”

Scurtă descriere:
Prezentul metodologie va fi folosită la realizarea unei baze de date pilot cu cel puțin 30 de case tradiționale și clădiri reprezentative (ce va fi extinsă în alte etape ale proiectului), care să conțină și elemente specifice pentru minoritățile etnice din zonă. Aceasta va permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative în P1.
Autori și co-autori: Carol Alexandru Mohr, Marian Olaru, Ștefan Purici, Ștefănița Ungureanu, Ovidiu Bâtă, Carmen Chașovschi.

Metodologie preluată și adaptată pentru specificul Transilvaniei de Sud de către Ștefan Daniel, Oltean Anca. 
Partener responsabil elaborare metodologie: Institutul Bucovina
Partener responsabil preluare metodologie: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș
Versiunea: v1

Etapa: 3-2
Cercetare exploratorie a patrimoniului construit: case tradiționale- parte integrantă a patrimoniului construit al Transilvaniei

Activitatea: A.3.2.2
Realizarea bazei de date pilot de cel puțin 30 case tradiționale și clădiri de patrimoniu, reprezentative pentru minoritățile etnice din zonă, ce vor permite o primă analiză critică a stării patrimoniului și dezvoltarea produselor inovative in Pr1. Se va utiliza metodologia realizată de IB în Pr2.
Livrabil:
3.2.2-L1 Tabel centralizator clădiri identificate

Scurtă descriere:
Tabelul centralizator al clădirilor identificate de echipa de proiect conține un număr de 23 case tradiționale analizate până în prezent, din două județe ale zonei Transilvaniei de Sud, și anume: Alba și Mureș. Casele prezentate în tabel sunt reprezentative atât pentru români, cât și pentru minoritățile etnice care trăiesc în aceste județe (maghiari și sași).
Diversitatea etnică din satele transilvănene dă naștere la combinații inedite între stilurile de construcție și așezare a gospodăriilor. Așadar, baza de date pilot conține numeroase case care îmbină atât stilul românesc cu cel maghiar sau săsesc, cât și cel maghiar cu cel săsesc.
Autori: Daniel Ștefan, Maria-Alexandra Popa, Elena Bunduchi, Laura Brad, Călin- Adrian Comes, Anca Oltean, Adrian Boantă, Liviu Ciucan-Rusu
Partener responsabil: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din  Târgu-Mureș
Versiunea: v1

o „Elements in Romania: a Case Study of Rural Transylvania Area”, autori Popa, Maria-Alexandra; Bunduchi, Elena & Boantă, Adrian-Vasile, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, ISSN 2344-2975, 2018;
o “Travel and Tourism în the New Member States of the European Union”, autori Daniel Bulin, Maria Irina Ana, Laura Brad, Andrei Anca (http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/split/vol_7_no_1/geo_2019_vol7_no1_art_002.pdf), Global Economic Observer, ISSN 2343-9742, "Nicolae 2019, Titulescu" University of Bucharest, Faculty of Economic Sciences; Institute for World Economy of the Romanian Academy, vol. 7(1), pp. 016-027, indexat în BDI;
o „Trademark Potential Increase and Entrepreneurship Rural Development: a Case Study of South Transylvania, Romania”, autori Daniel Ștefan, Valentina Vasile, Maria-Alexandra Popa, Anca Cristea, Elena Bunduchi, Cezar Sigmirean, Anamari-Beatrice Ștefan, Călin-Adrian Comes, Liviu Ciucan-Rusu, PLoS One 2020, în evaluare revista ISI.
o „Architectural Building’s Elements in Romania: a Case Study of Rural Transylvania Area”, autori Ștefan, Daniel; Popa, Maria-Alexandra; Bunduchi, Elena & Boantă, Adrian-Vasile – lucrare trimisă la un jurnal indexat BDI.

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș